Išsami informacija apie kvietimą pateikti pasiūlymus

Antraštė:
Parama Komisijai pateiktoms nacionalinėms įgyvendinimo priemonėms įvertinti
Perkančioji organizacija:
European Commission, DG for Climate Action (CLIMA)
TED publikavimo data:
24/04/2018
Pasiūlymų priėmimo terminas:
05/06/2018
Būsena:
Užbaigta
Informacija
CLIMA.B.2/SER/2018/0001
Parama Komisijai pateiktoms nacionalinėms įgyvendinimo priemonėms įvertinti
Pagal sutartį vykdytina veikla apima nacionalinių įgyvendinimo priemonių, kurias valstybės narės turi pateikti Komisijai iki 30.9.2019, vertinimą. Nacionalinėse įgyvendinimo priemonėse pateikti duomenys turi būti patikrinti ir galimai pildomi. Iš esmės duomenys turi būti pateikti naudojant standartinius Komisijos parengtus šablonus. Visgi, jeigu naudojami nesuderinti duomenų formatai, duomenys taip pat turi būti įvertinti ir pertvarkyti pagal standartinį šabloną. Komisijai turi būti teikiami pasiūlymai dėl duomenų patikrinimo ir vertinimo veiklos. Be to, remiantis valstybių narių nacionalinėse įgyvendinimo priemonėse pateiktais duomenimis, rangovas turi sukurti vartotojui patogią naudoti duomenų bazę, kuria Komisija visada galėtų naudotis. Lyginamosios vertės, kuriomis vadovaujamasi nemokamai skiriant leidimus įrenginiams ir nustatant kiekvienam įrenginiui skiriamų nemokamų leidimų skaičių, apskačiuojamos atsižvelgiant į nacionalinėse įgyvendinimo priemonėse pateiktus duomenis ir ATLPS direktyvos nuostatas.
Paslaugos
Atvira procedūra
Užbaigta
Pažymėta
Ekonomiškiausias
Etapai
24/04/2018 00:00
05/06/2018 16:00
15/06/2018 10:30
Serijos Kvietimas pateikti pasiūlymus neturi serijos.
Skelbimai
Rodyklė Skelbimo rūšis Paskelbimo data
2018/S 079-175713
Pranešimas apie sutartį
24/04/2018 00:00