Išsami informacija apie kvietimą pateikti pasiūlymus

Antraštė:
Avarijų tyrėjų rengimo kursų teikimas
Perkančioji organizacija:
European Maritime Safety Agency
TED publikavimo data:
16/06/2018
Pasiūlymų priėmimo terminas:
13/07/2018
Būsena:
Užbaigta
Informacija
EMSA/OP/14/2018
Avarijų tyrėjų rengimo kursų teikimas
Sutarties tikslas – parengti ir pristatyti mokymo kursus, susijusius su jūrų avarijų tyrimu, ir parengti atitinkamą mokomąją medžiagą, įskaitant pristatymus, pratybas, naudojimo atvejus ir pagalbines pastabas. Kursai padalyti į 2 atskiras dalis, todėl kiekvienai daliai bus sudaryta atskira preliminarioji paslaugų pirkimo sutartis, kurios objektas bus toks: – 1 dalis: pagrindinių įgūdžių kursas avarijų tyrėjams, – 2 dalis: išplėstinis kursas avarijų tyrėjams.
Paslaugos
Atvira procedūra
Užbaigta
Pažymėta
dėl vienos ar daugiau dalių
Preliminarioji sutartis
Dalyvavimo sąlygos
Atrankos kriterijai, nurodyti pirkimo dokumentuose
Atrankos kriterijai, nurodyti pirkimo dokumentuose
Atrankos kriterijai, nurodyti pirkimo dokumentuose
Atrankos kriterijai, nurodyti pirkimo dokumentuose
Etapai
16/06/2018 00:00
13/07/2018 20:00
18/07/2018 11:00
Serijos
Serijos numeris Antraštė Aprašymas
Serija 1
Pagrindinių įgūdžių kursas avarijų tyrėjams
Pirkimo tikslas – nustatyti tinkamą (-us) dėstytoją (-us), kuris (-ie): – padės EMSA instruktoriui (-iams) pagal 2.1.1. punkte išvardytus reikalavimus. Tikslią dalyvavimo apimtį EMSA instruktorius (-iai) ir rangovas suderins ne vėliau kaip prieš 3 savaites iki planuojamo mokymo dienos. Numatoma, kad moduliai, kuriuose rangovas turės padėti skiriant EMSA instruktorių, iš viso truks 11 valandų, – kurs praktinių užsiėmimų ir (arba) atvejų tyrimų (vykdomų klasėje) turinį bei pateiks modulius pagal 2.1.2. punkte išvardytus reikalavimus, kurių numatoma bendra trukmė − 24 valandos. Rangovas turi parengti tinkamą mokomąją medžiagą prieš pirmąjį mokymą ir, jei reikia, ją atnaujinti po kitų mokymų, atsižvelgdamas į dalyvių atsiliepimus apie kurso tikslų pasiekimą, kaip apibrėžta 2.1.2. punkte, ir dirbdamas išvien su EMSA instruktoriumi (-iais). Rangovas turi skatinti visų dalyvių aktyvų dalyvavimą mokymuose, todėl šiuo atžvilgiu minėtos pratybos ir atvejų tyrimai turi būti vedami klasėje, suskirsčius dalyvius į grupes. Be to, patvirtinamuosiuose dokumentuose pateikiamos išsamios mokymų pastabos, kurios turi būti išdalytos dalyviams.
Serija 2
išplėstinis kursas avarijų tyrėjams.
Pirkimo tikslas – nustatyti tinkamą (-us) dėstytoją (-us), kuris (-ie): – padės EMSA instruktoriui (-iams) pagal 2.2.1. punkte išvardytus reikalavimus. Tikslią dalyvavimo apimtį EMSA instruktorius (-iai) ir rangovas suderins ne vėliau kaip prieš 3 savaites iki planuojamo mokymo dienos. Numatoma, kad moduliai, kuriuose rangovas turės padėti skiriant EMSA instruktorių, iš viso truks 6 valandas, – kurs praktinių užsiėmimų ir (arba) atvejų tyrimų (vykdomų klasėje) turinį bei pateiks modulius pagal 2.2.2. punkte išvardytus reikalavimus, kurių numatoma bendra trukmė − 29 valandos. Rangovas turi parengti tinkamą mokomąją medžiagą prieš pirmąjį mokymą ir, jei reikia, ją atnaujinti po kitų mokymų, atsižvelgdamas į dalyvių atsiliepimus apie kurso tikslų pasiekimą, kaip apibrėžta 2.2.2. punkte, ir dirbdamas išvien su EMSA instruktoriumi (-iais). Rangovas turi skatinti visų dalyvių aktyvų dalyvavimą mokymuose, todėl šiuo atžvilgiu minėtos pratybos ir atvejų tyrimai turi būti vedami klasėje, suskirsčius dalyvius į grupes. Be to, patvirtinamuosiuose dokumentuose pateikiamos išsamios mokymų pastabos, kurios turi būti išdalytos dalyviams.
Skelbimai
Rodyklė Skelbimo rūšis Paskelbimo data
2018/S 114-258473
Pranešimas apie sutartį
16/06/2018 00:00