Išsami informacija apie kvietimą pateikti pasiūlymus

Antraštė:
Galimybių studija dėl: „Music moves Europe“ – Europos muzikos observatorijos ste...
Perkančioji organizacija:
European Commission, DG Education,Youth, Sport and Culture (EAC)
TED publikavimo data:
16/05/2018
Pasiūlymų priėmimo terminas:
02/07/2018
Būsena:
Užbaigta
Informacija
EAC/14/2018
Galimybių studija dėl: „Music moves Europe“ – Europos muzikos observatorijos steigimo galimybių studija ir muzikos sektoriaus finansavimo poreikių trūkumų analizė
Bendras šio kvietimo pateikti pasiūlymus tikslas – parengti išsamią Europos muzikos observatorijos steigimo galimybių studiją ir atlikti muzikos sektoriaus finansavimo poreikių trūkumų analizę.
Paslaugos
Atvira procedūra
Užbaigta
Pažymėta
dėl vienos ar daugiau dalių
Viešojo pirkimo sutartis
https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=3533
Dalyvavimo sąlygos
Atrankos kriterijai, kaip nurodyta pirkimo dokumentuose.
Atrankos kriterijai, nurodyti pirkimo dokumentuose
Atrankos kriterijai, nurodyti pirkimo dokumentuose
Atrankos kriterijai, nurodyti pirkimo dokumentuose
Atrankos kriterijai, nurodyti pirkimo dokumentuose
Etapai
16/05/2018
Netaikytina
Netaikytina
02/07/2018 10:30
03/07/2018 14:30
Serijos
Serijos numeris Antraštė Aprašymas
Serija 1 Europos muzikos observatorijos steigimo galimybių studija Specifinis studijos tikslas – analizuoti skirtingus scenarijus, kaip įrengti observatoriją ir vykdyti jos veiklą, įskaitant svarstymą kitų Europos (kultūrinių) observatorijų modelių, konkrečiai – Europos audiovizualinės observatorijos, atsižvelgiant į specifinį Europos muzikos sektoriaus pobūdį ir reikalavimus. Studijoje ypatingas dėmesys bus skiriamas šioms sritims: — būsimosios observatorijos dydis (kokius duomenis įtraukti), — duomenų prieinamumo trūkumų nustatymas, — patikimo observatorijos veikimo išlaidos ir organizacinis pagrindas.
Serija 2 Rinkos tendencijų ir trūkumų analizė, susijusi su muzikos sektoriaus finansavimo poreikiu Pirmasis specifinis studijos tikslas yra teikti modernų dabartinių rinkos tendencijų vertinimą, nagrinėti galimybes, kurias muzikai teikia skaitmeninė ekonomika, ypač susijusias su teisingesnėmis atlyginimo struktūromis. Atsižvelgiant į kiekvieną nustatytą tendenciją studijoje bus nagrinėjama: — ką ir kaip šiuo metu programa „Kūrybinga Europa“ nagrinėja pakankamai; — kam šiuo metu Europos finansavimo priemonių skiriama nepakankamai ir kaip tai galima padaryti po jos vykdoma programa; — pateikti įtikinamą pateisinimą, kokios paramos reikės Europai ateityje, atsižvelgiant į subsidiarumo principą ir Europos dimensiją. Antrasis specifinis studijos tikslas yra atlikti išsamią suinteresuotųjų šalių analizę, užtikrinant visų susijusių muzikos sektoriaus partnerių tapatybės nustatymo ir įtraukties skaidrumą Europos lygmeniu.
Skelbimai
Rodyklė Notice type Paskelbimo data
2018/S 092-207890 Pranešimas apie sutartį 16/05/2018