Išsami informacija apie kvietimą pateikti pasiūlymus

Antraštė:
Preliminarioji sutartis dėl tyrimų, kuriais teikiama mokslinė rekomendacija remi...
Perkančioji organizacija:
European Innovation Council and Small and Medium-sized EnterprisesExecutive Agen...
TED publikavimo data:
30/06/2018
Pasiūlymų priėmimo terminas:
01/10/2018
Būsena:
Užbaigta
Informacija
EASME/EMFF/2018/011
Preliminarioji sutartis dėl tyrimų, kuriais teikiama mokslinė rekomendacija remiant bendrą žuvininkystės politiką ES vandenyse, išskyrus Viduržemio jūrą ir Juodąją jūrą (2 dalys).
Skelbiamas kvietimas pateikti pasiūlymus atvirąja procedūra siekiant kiekvienai daliai sudaryti 1 pakopinę preliminariąją sutartį su keliais tiekėjais dėl tyrimų, kuriais teikiama mokslinė rekomendacija remiant bendros žuvininkystės politikos (BŽP) įgyvendinimą: – 1 dalis: Baltijos jūros, Šiaurės jūros ES vandenyse, – 2 dalis: Atlanto vandenyno ES vakarų vandenyse ir ES atokiuose regionuose. Kiekvienai daliai bus sudaroma 1 pakopinė preliminarioji sutartis su ne daugiau kaip 3 atrinktais konkurso dalyviais. Bendras šių preliminariųjų sutarčių su keliais tiekėjais tikslas – suteikti Europos Komisijai lanksčią priemonę, kurią taikant būtų prašoma laiku suteikti konkrečią mokslinę rekomendaciją dėl žuvininkystės valdymo ar kitų reikalingų specialių paslaugų, teikti konsultacijas remiant BŽP ES vandenyse, įskaitant įvairių sričių klausimus, bet išskyrus konkrečius klausimus dėl Viduržemio jūros ir Juodosios jūros, kurie sprendžiami pagal preliminariąją sutartį EASME/EMFF/2016/032. Paslaugos, kurias turi teikti rangovas, išsamiau aprašytos konkurso specifikacijos 1 dalyje.
Paslaugos
Atvira procedūra
Užbaigta
Pažymėta
dėl vienos ar daugiau dalių
Preliminarioji sutartis
Dalyvavimo sąlygos
Žr. interneto adresą, nurodytą I.3. dalyje.
Atrankos kriterijai, nurodyti pirkimo dokumentuose
Atrankos kriterijai, nurodyti pirkimo dokumentuose
Atrankos kriterijai, nurodyti pirkimo dokumentuose
Atrankos kriterijai, nurodyti pirkimo dokumentuose
Etapai
30/06/2018 00:00
01/10/2018 15:00
02/10/2018 11:00
Serijos
Serijos numeris Antraštė Aprašymas
Serija 1
1 dalis: mokslinė rekomendacija remiant BŽP Baltijos jūroje ir Šiaurės jūroje ES vandenyse.
Skelbiamas kvietimas pateikti pasiūlymus atvirąja procedūra siekiant sudaryti pakopinę preliminariąją sutartį su keliais tiekėjais dėl tyrimų, kuriais teikiama mokslinė rekomendacija remiant bendros žuvininkystės politikos (BŽP) įgyvendinimą: – 1 dalis: Baltijos jūra, Šiaurės jūra. Pakopinė preliminarioji sutartis bus sudaryta ne daugiau kaip su 3 atrinktais konkurso dalyviais. Bendras šios preliminariosios sutarties su keliais tiekėjais tikslas – suteikti Europos Komisijai lanksčią priemonę, kurią taikant būtų prašoma laiku suteikti konkrečią mokslinę rekomendaciją dėl žuvininkystės valdymo ar kitų reikalingų specialių paslaugų, teikti konsultacijas remiant BŽP Baltijos jūroje ir Šiaurės jūroje ES vandenyse. Paslaugos, kurias turi teikti rangovas, išsamiau aprašytos konkurso specifikacijos 1 dalyje.
Serija 2
2 dalis: mokslinė rekomendacija remiant BŽP Atlanto vandenyne ES vakarų vandenyse ir ES atokiuose regionuose.
Skelbiamas kvietimas pateikti pasiūlymus atvirąja procedūra siekiant sudaryti pakopinę preliminariąją sutartį su keliais tiekėjais dėl tyrimų, kuriais teikiama mokslinė rekomendacija remiant bendros žuvininkystės politikos (BŽP) įgyvendinimą: – 2 dalis: Atlanto vandenyno ES vakarų vandenyse ir ES atokiuose regionuose. Pakopinė preliminarioji sutartis bus sudaryta ne daugiau kaip su 3 atrinktais konkurso dalyviais. Bendras šios preliminariosios sutarties su keliais tiekėjais tikslas – suteikti Europos Komisijai lanksčią priemonę, kurią taikant būtų prašoma laiku suteikti konkrečią mokslinę rekomendaciją dėl žuvininkystės valdymo ar kitų reikalingų specialių paslaugų, teikti konsultacijas remiant BŽP Atlanto vandenyno ES vakarų vandenyse ir ES atokiuose regionuose. Paslaugos, kurias turi teikti rangovas, išsamiau aprašytos konkurso specifikacijos 1 dalyje.
Skelbimai
Rodyklė Skelbimo rūšis Paskelbimo data
2018/S 149-340221
Klaidų ištaisymas
04/08/2018 00:00
2018/S 124-281154
Pranešimas apie sutartį
30/06/2018 00:00