Išsami informacija apie kvietimą pateikti pasiūlymus

Antraštė:
Europos referencijos centrų tinklas: Klinikinės praktikos rekomendacijos (Clinic...
Perkančioji organizacija:
European Commission, DG Health and Food Safety (SANTE)
TED publikavimo data:
20/11/2018
Pasiūlymų priėmimo terminas:
15/03/2019
Būsena:
Užbaigta
Informacija
SANTE/2018/B3/030
Europos referencijos centrų tinklas: Klinikinės praktikos rekomendacijos (Clinical Practice Guidelines, CPG) ir kitos klinikinių sprendimų palaikymo priemonės (Clinical Decision Support Tools, CDST)
Bendras šio kvietimo teikti pasiūlymus tikslas – padėti Komisijai remti Europos referencijos centrų tinklo (ERN) ir jų sveikatos priežiūros paslaugų teikėjus klinikinės praktikos rekomendacijų (CPG) ir kitų klinikinių sprendimų palaikymo priemonių (CDST) kūrimo, vertinimo ir įgyvendinimo procese, atsižvelgiant į tikslus ir kriterijus, nustatytus pagal Direktyvos 2011/24/ES dėl pacientų teisių į tarpvalstybines sveikatos priežiūros paslaugas 12 straipsnį ir atitinkamas įgyvendinimo priemones bei procedūras. Techninė pagalba padės tinklams ir jų nariams stiprinti pajėgumus rengiant kokybiškas klinikinės praktikos rekomendacijas ir kitas klinikinių sprendimų palaikymo priemones savo kompetencijos srityje ir jų laikantis.
Paslaugos
Atvira procedūra
Užbaigta
Pažymėta
Viešojo pirkimo sutartis
Ekonomiškiausias
Dalyvavimo sąlygos
Žr. interneto adresą, nurodytą I.3) dalyje
Atrankos kriterijai, nurodyti pirkimo dokumentuose
Atrankos kriterijai, nurodyti pirkimo dokumentuose
Atrankos kriterijai, nurodyti pirkimo dokumentuose
Atrankos kriterijai, nurodyti pirkimo dokumentuose
Etapai
20/11/2018 00:00
15/03/2019 17:00
18/03/2019 10:00
Serijos Kvietimas pateikti pasiūlymus neturi serijos.
Skelbimai
Rodyklė Skelbimo rūšis Paskelbimo data
2019/S 013-025432
Klaidų ištaisymas
18/01/2019 00:00
2018/S 223-509273
Pranešimas apie sutartį
20/11/2018 00:00