Išsami informacija apie kvietimą pateikti pasiūlymus

Antraštė:
Skalbimo, sauso valymo ir skalbinių bei aprangos priežiūros paslaugos Europos Ko...
Perkančioji organizacija:
European Commission, Office for Infrastructure and Logistics in Brussels (OIB)
TED publikavimo data:
01/08/2018
Pasiūlymų priėmimo terminas:
14/09/2018
Būsena:
Užbaigta
Informacija
OIB.02/PO/2018/034/769
Skalbimo, sauso valymo ir skalbinių bei aprangos priežiūros paslaugos Europos Komisijos Briuselyje vaikų lopšeliams, vaikų priežiūros įstaigoms ir viešojo maitinimo tarnyboms
Šis kvietimas dalyvauti konkurse yra skirtas Europos Komisijos Briuselyje vaikų lopšelių, vaikų priežiūros įstaigų ir viešojo maitinimo įstaigų skalbimo, sauso valymo ir skalbinių bei aprangos priežiūros paslaugoms teikti
Paslaugos
Atvira procedūra
Užbaigta
Pažymėta
Preliminarioji sutartis
http://ec.europa.eu/oib/procurement_fr.cfm
Kaina
Dalyvavimo sąlygos
Konkurso dalyvis su savo pasiūlymu turi pateikti visus dokumentus ir informaciją, kurių reikalaujama šio skelbimo III.1 punkte „Dalyvavimo sąlygos“ ir kurie išvardyti pirkimo specifikacijų I-ame priede „Pildomų ir teikiamų dokumentų sąrašas“.Be kita ko, konkurso dalyvis turi pateikti tinkamai pasirašytą priesaikos deklaraciją su data, taip patvirtindamas, kad jis nėra nė vienoje iš padėčių, dėl kurių jam negalėtų būti paskirta sutartis, kurią skiria Europos Sąjunga. Priesaikos deklaracija turi būti užpildyta pagal pavyzdį žemiau pateiktoje nuorodoje, nieko nepraleidžiant: http://ec.europa.eu/oib/procurement_fr.cfmDėmesio! Laimėjęs konkurso dalyvis, kad nebūtų pašalintas, iki sutarties pasirašymo privalo pateikti dokumentus, kurie patvirtintų priesaikos deklaraciją.Dėmesio! Jeigu konkursą laimi grupė, ji privalo pateikti priesaikos deklaraciją su patvirtinamais kiekvieno nario dokumentais ir informacija.
Konkurso dalyvis privalo pateikti:— pastarųjų 2 finansinių metų finansinių ataskaitų (balansų bei pelno ir nuostolio ataskaitų), kuriose nurodytas metinis pelnas, neatskaičius mokesčių, kopiją. Jeigu dėl pateisinamos priežasties konkurso dalyvis jų pateikti negali, jis privalo pridėti pastarųjų 2 metų metinio pelno, neatskaičius mokesčių, pažymą. Jeigu finansinės ataskaitos arba pažyma rodo, kad per pastaruosius 2 metus vidutiniškai buvo patirta nuostolių, konkurso dalyvis privalo pateikti kitą dokumentą savo finansiniams ir ekonominiams pajėgumams įrodyti, pvz., atitinkamą trečiosios šalies (pvz., patronuojančios bendrovės) garantiją, auditorių, diplomuotų apskaitininkų pažymas ar lygiavertį dokumentą,— ataskaitą apie 2 pastarųjų finansinių metų metinę, su šiuo skelbimu apie pirkimą susijusios srities, apyvartą.
Siekiant įvertinti atitiktį reikalavimams, reikalinga ši informacija ir formalumai:— konkurso dalyvis turi pateikti panašių sutarčių pavyzdžius, įskaitant:—— iš viso skalbimo paslaugų skalbinių kilogramais tam pačiam klientui pavyzdys,— iš viso skalbimo paslaugų skalbinių vienetais tam pačiam klientui pavyzdys.— kokybės vadybos sertifikatas (pvz., ISO 9001 arba bet koks lygiavertis sertifikatas); arba jei konkurso dalyvis neturi prieigos prie šių pažymėjimų arba neturi galimybės jų gauti per nustatytą terminą, bet kokį kitą įrodymą apie kokybės užtikrinimą, kurį parengia jis pats,— higienos kokybės sertifikatas ir prevencinės priemonės dėl tekstilės medžiagų mikrobiologinio užteršimo (pvz., RABC ar bet koks lygiavertis sertifikatas); arba jei konkurso dalyvis neturi prieigos prie šių pažymėjimų arba neturi galimybės jų gauti per nustatytą terminą, bet kokį kitą įrodymą apie higienos kokybės nepriekaištingą užtikrinimą, kurį parengia jis pats.
3 panašių sutarčių pavyzdžiai, įskaitant:— nors 1 skalbimo paslaugų skalbinių kilogramais tam pačiam klientui pavyzdį bent 43 000 kg apimtimi per metus,— nors 1 skalbimo paslaugų skalbinių vienetais tam pačiam klientui pavyzdį bent 28 000 vnt. apimtimi per metus.
Etapai
01/08/2018 00:00
Netaikytina
Netaikytina
14/09/2018 15:00
17/09/2018 10:00
Serijos Kvietimas pateikti pasiūlymus neturi serijos.
Skelbimai
Rodyklė Notice type Paskelbimo data
2018/S 146-333501 Pranešimas apie sutartį 01/08/2018 00:00