Išsami informacija apie kvietimą pateikti pasiūlymus

Antraštė:
„Copernicus“ žemės paviršiaus stebėsenos paslaugos – didelės skiriamosios gebos ...
Perkančioji organizacija:
European Environment Agency (EEA)
TED publikavimo data:
17/07/2018
Pasiūlymų priėmimo terminas:
02/10/2018
Būsena:
Užbaigta
Informacija
EEA/IDM/R0/18/009
„Copernicus“ žemės paviršiaus stebėsenos paslaugos – didelės skiriamosios gebos žemės dangos savybės 2018 ataskaitiniams metams
Šio kvietimo dalyvauti konkurse tikslas – sudaryti paslaugų pirkimo sutartį (-is) su ekonominės veiklos vykdytoju (-ais), susijusią (-ias) su 4 esamų didelės skiriamosios gebos sluoksnių (High Resolution layers, HRL) atnaujinimu ir parengimu, su kai kuriais pakeitimais (daugiausia naujais ar pakeistais produktais) 2018 ataskaitiniams metams, ir pakeistais produktais 2015–2018 m. laikotarpiu.Kvietimas pateikti pasiūlymus padalytas į 4 dalis:— 1 dalis: Nepralaidumas 2018 m., nepralaidumo pokytis 2015–2018 m. ir užstatymas 2018 m.,— 2 dalis: „Forest“ produktai: Medžių dangos tankis bei dominuojantis lapų tipas ir pokyčio produktai, taip pat „Forest“ tipo produktai,— 3 dalis: Pieva ir pievos pokyčiai,— 4 dalis: Vanduo ir drėgnumas.
Paslaugos
Atvira procedūra
Užbaigta
Pažymėta
dėl vienos ar daugiau dalių
Viešojo pirkimo sutartis
Dalyvavimo sąlygos
Kaip nurodyta pirkimo specifikacijų 2.2.1 ir 2.2.2.1 dalyse.
Atrankos kriterijai, nurodyti pirkimo dokumentuose
Atrankos kriterijai, nurodyti pirkimo dokumentuose
Atrankos kriterijai, nurodyti pirkimo dokumentuose
Atrankos kriterijai, nurodyti pirkimo dokumentuose
Etapai
17/07/2018 00:00
02/10/2018 14:00
04/10/2018 10:00
Serijos
Serijos numeris Antraštė Aprašymas
Serija 1 Nepralaidumas 2018 m., nepralaidumo pokytis 2015–2018 m. ir užstatymas 2018 m Ši dalis apima 3 pagrindinių produktų kūrimą:1) Esamų nepralaidumo būklės produktų tęsinys 2018 ataskaitiniams metams, bet erdvinę skiriamąją gebą padidinus nuo 20 m iki (dabartinių) 10 m;2) Esamų nepralaidumo pokyčio produktų tęsinys 2015–2018 m. (20 m), ir3) Užstatytų komponentų būklės sluoksnis 2018 m., kurio erdvinė skiriamoji geba 10 m.Nepralaidumo HRL buvo sudaryti seniausiai iš visų HRL, produktai nuo 2006 m., 2009 m., 2012 m. ir 2015 m. ir susiję pakeisti produktai. Rengimo metodas ir darbo srautas dabar yra sąlyginai stabilus, tik, palyginti su ankstesniais produktais, padaryti du reikšmingi pokyčiai:1) Nepralaidumo būklės sluoksnis 2018 m. pristatomas didesnės erdvinės skiriamosios gebos: ne 20 m x 20 m pikselių dydžio, o 10 m x 10 m pikselių dydžio, pagal technologinius atnaujinimus ir patobulinimus;2) Siekiant suteikti papildomą vertę, bus įtraukiamas suderintas užstatymo planas, kurį sukūrė Europos Komisijos Jungtinis tyrimų centras (JRC) kaip dalį Europos apgyvendinimo žemėlapio (European settlement map, ESM), kuris grindžiamas Sentinel-2 vaizdais ir prieinamas visiškai suderintas su nepralaidumo komponentu ta pačia 10 m x 10 m erdvine skiriamąja geba.
Serija 2 „Forest“ produktai: Medžių dangos tankis bei dominuojantis lapų tipas ir pokyčio produktai, taip pat „Forest“ tipo produktai Ši dalis apima antrąjį „Forest“ HRL atnaujinimą ir daugiausiai vykdoma pagal nustatytą rengimo darbo srautą bei metodą, pagal kurį gaunamas medžių dangos tankio (Tree cover density, TCD) ir dominuojančio lapų tipo (Dominant leaf type, DLT) produktas ataskaitiniams 2018 m. Išvestiniai „Forest“ produktai taip pat įtraukiami kaip ir ankstesni produktai. Pagrindiniai pakeitimai, palyginti su ankstesniais „Forest“ HRL:1) didesnė būklės sluoksnių erdvinė skiriamoji geba iki 10 m x 10 m kartu su kitais HRL; ir2) pokyčių produktų supaprastinimas, remiantis pamokomis, išmoktomis kuriant pirmuosius (2012-2015 m.) miško pokyčio produktus.Siekiant įgyvendinti pokyčio produktus visais laikotarpiais, šie supaprastinimai įgyvendinami tiek 2012–2015 m. (remiantis esamais 2012–2015 m. pokyčio produktais), tiek 2015–2018 m.
Serija 3 Pieva ir pievos pokyčiai Ši dalis apima 2015 pievos produktų atnaujinimo kūrimą ir pirmąjį pievų pokyčio produktą. Erdvinė būklės sluoksnių skiriamoji geba padidės iki 10 m x 10 m kartu su kitomis dalimis.
Serija 4 Vanduo ir drėgnumas Ši dalis apima 2015 m. vandens ir drėgnumo pradinio produkto „tęstinio archyvo“ tipo atnaujinimą. Šis atnaujinimas skiriasi nuo kitų dalių, nes WAW produkte iš esmės žymimas drėgnų ir vandeningų sąlygų atsiradimo dažnis per ilgą 7 metų laikotarpį (vykdant 4 sezoninius stebėjimus per metus). Kaip ir kitose dalyse, 2018 ataskaitinių metų vandens ir drėgnumo produkto atnaujinimas yra susijęs su WAW produkto keitimu į 10 m x 10 m erdvinę skiriamąją gebą.
Skelbimai
Rodyklė Notice type Paskelbimo data
2018/S 183-413243 Klaidų ištaisymas 22/09/2018 00:00
2018/S 135-307138 Pranešimas apie sutartį 17/07/2018 00:00