Išsami informacija apie kvietimą pateikti pasiūlymus

Antraštė:
Pagalbos tarnyba ir kitos paramos paslaugos EURES portalui
Perkančioji organizacija:
European Commission, DG Employment, Social Affairs and Inclusion (EMPL)
TED publikavimo data:
22/09/2018
Pasiūlymų priėmimo terminas:
17/12/2018
Būsena:
Užbaigta
Informacija
VT/2018/024
Pagalbos tarnyba ir kitos paramos paslaugos EURES portalui
Darbuotojų judėjimo laisvė – pagrindinė teisė, Sąjungos piliečiams suteikiama Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo (SESV) 45 straipsniu.EURES yra Europos Komisijos, ES valstybinių užimtumo tarnybų ir EEE valstybių narių, Šveicarijos bei jų partnerių bendradarbiavimo tinklas. EURES padeda Europos darbo rinkai funkcionuoti palengvindama laisvą darbuotojų judėjimą Sąjungos viduje, mažindama kliūtis Europos darbo rinkoje ir didindama darbo rinkos skaidrumą.Tinklas dalį savo paslaugų teikia per EURES portalą ir kitas susijusias IRT priemones.Kvietimo teikti paraiškas tikslas – teikti pagalbos tarnybos paslaugas, kuriomis EURES portalo naudotojams, įskaitant EURES tinklo narius, būtų suteikta pagalba ir parama. EURES pagalbos tarnybos paskirtis – teikti greitus ir tikslius atsakymus į informacijos užklausas profesinio judumo klausimais, kurias teikia ieškantieji darbo, darbdaviais ir kiti vartotojai.
Paslaugos
Atvira procedūra
Užbaigta
Pažymėta
Ekonomiškiausias
Etapai
22/09/2018 00:00
17/12/2018 17:30
08/01/2019 10:00
Serijos Kvietimas pateikti pasiūlymus neturi serijos.
Skelbimai
Rodyklė Skelbimo rūšis Paskelbimo data
2018/S 183-413254
Pranešimas apie sutartį
22/09/2018 00:00