Išsami informacija apie kvietimą pateikti pasiūlymus

Antraštė:
Pagrindų sutartis dėl paslaugų lengvųjų kelių transporto priemonių poveikio klim...
Perkančioji organizacija:
European Commission, DG ENV+CLIMA
TED publikavimo data:
04/04/2012
Pasiūlymų priėmimo terminas:
22/05/2012
Būsena:
Užbaigta
Informacija
CLIMA.C.2/FRA/2012/0006
Pagrindų sutartis dėl paslaugų lengvųjų kelių transporto priemonių poveikio klimato kaitai analizės, vertinimo ir politikos kūrimo srityje.
Reglamente (EB) Nr. 443/2009 (automobilių išmetamas CO2) nustatytas trumpalaikis tikslas, t. y. 130 g CO2/km, kurį turės pasiekti keleivinių automobilių gamintojai iki 2015 m.; pereinamasis laikotarpis prasideda 2012 m. Ilgalaikis tikslas, t. y. 95 g CO2/km, numatytas 2020 metams. Reglamente (EB) Nr. 510/2011 (furgonų išmetamas CO2) nustatytas tikslas, t. y. 175 g CO2/km, kurį turės pasiekti furgonų gamintojai iki 2017 m. Ilgalaikis tikslas, t. y. 147 g CO2/km, numatytas 2020 metams.Keletas tolesnių įgyvendinimo priemonių buvo patvirtintos siekiant priimti įvairias šių reglamentų dalis.Reglamento (EB) Nr. 443/2009 13 straipsnio 5 dalyje reikalaujama, kad būtų peržiūrėti konkretūs išmetamų teršalų tikslai ir mažos gamybos apimties ir tam tikro rinkos segmento gamintojams taikomos išimtys, siekiant nustatyti:— būdai, kaip efektyviai iki 2020 m. pasiekti ilgalaikį tikslą, t. y. 95 g CO2/km, ir— tikslo įgyvendinimo aspektai, įskaitant viršytą taršos normą.Tuo pat metu Reglamento (ES) Nr. 510/2011 13 straipsnio 1 dalyje nustatomi panašūs reikalavimai ir reikalaujama, kad būtų patvirtintas tikslo pasiekiamumas.Šiuo metu Komisija atlieka Reglamentų (EB) Nr. 443/2009 (automobilių CO2) ir (EB) 510/2011 (furgonų išmetamas CO2) peržiūrą, kuri turėtų būti baigta iki 2012 m. pabaigos. Gali prireikti ad hoc paramos vykdant patvirtinimo procedūrą Europos Parlamente ir Taryboje. Gali prireikti papildomos paramos, susijusios su įgyvendinimu ar stebėsena, kurių yra ar gali būti reikalaujama. Taip pat gali iškilti su tolesne politikos plėtra susijusių reikalavimų. Pavyzdžiai galėtų apimti bet kokias tolesnes teisės aktų peržiūras, poreikį nagrinėti bet kokią galimą teisės aktų, susijusių su furgonais, sąveiką ir bet kokias būsimas strategijas dėl sunkiasvorių transporto priemonių arba galimus būsimus veiksmus, susijusius su motoriniais dviračiais arba keturračiais.Tikimasi, kad šie teisės aktai ir politikos kryptys bus periodiškai peržiūrimi siekiant atsižvelgti į besikeičiančią mokslinę informaciją. Be to, ES politikos kryptys taip pat turi būti nuolat vertinamos, kad būtų įvertintas jų veiksmingumas ir tinkamas įgyvendinimas, ypač siekiant ES tikslų klimato kaitos srityje. Tikimasi, kad konkursą laimėjęs dalyvis teiks paslaugas, susijusias su šiomis sritimis:1) analitinė parama, susijusi su transporto priemonių išmetamais klimatą veikiančiais teršalais ir energijos, ypač CO2, veikimo laiku;2) dabartinių ES teisės aktų dėl kelių transporto priemonių CO2 ir jų įgyvendinimo priemonių konkrečių aspektų bei aspektų, kurie gali būti pakeisti, analizė; 3) priemonių, kuriomis siekiama sumažinti transporto priemonių išmetamų klimatą veikiančių teršalų kiekį, technologijos, išlaidos, nauda, ekonominis efektyvumas, tiekimo suvaržymai, aukščiausia kaina, kitas ekonominis poveikis ir kita reikšmė;4) transporto priemonių rinkos buvusių pokyčių, susijusių su transporto priemonių segmentų kaita, suteikta įranga, kaina, techniniais aspektais, gamintojų pasiūla, vartotojų pageidavimais, poveikiu klimatą veikiantiems teršalams, apžvalga; 5) tikėtinų būsimų pokyčių techninių aspektų, rinkos tendencijų, vartotojų paklausos ir gamintojo pasiūlos srityse analizė ir vertinimas; 6) parama kuriant politiką dėl transporto priemonių išmetamų teršalų ir energijos suvartojimo ženklinimo pardavimo vietose ir įgyvendinant atitinkamus ES teisės aktus;7) konsultacijos klausimais, susijusiais su transporto priemonių išmetamais įprastiniais oro teršalais ir jų sąveika su klimatą veikiančiais teršalais;8) techninės ir teisinės konsultacijos klausimais, susijusiais su transporto priemonių tipo patvirtinimo procedūromis;9) ad hoc informacija ir konsultacijos, susijusios su kitais motorinių transporto priemonių rinkų, technologinio ir aplinkos poveikio aspektais;10) ES...
Paslaugos
Atvira procedūra
Užbaigta
Pažymėta
Netaikytina
Etapai
04/04/2012 00:00
Netaikytina
11/05/2012 23:59
14/05/2012 00:00
22/05/2012 23:59
04/06/2012 00:00
Serijos Kvietimas pateikti pasiūlymus neturi serijos.
Skelbimai
Rodyklė Notice type Paskelbimo data
2012/S 66-106926 Pranešimas apie sutartį 04/04/2012 00:00