Išsami informacija apie kvietimą pateikti pasiūlymus

Rectificatif No 3 concernant les extincteurs publié. Le Formulaire 8 - Partie 4 - modifié
Antraštė:
Elektros darbai ir instaliacijų, HVAC (šildymo, vėdinimo, oro kondicionavimo) ir...
Perkančioji organizacija:
European Court of Auditors (ECA)
TED publikavimo data:
24/10/2018
Pasiūlymų priėmimo terminas:
30/11/2018
Būsena:
Užbaigta
Informacija
AO 675
Elektros darbai ir instaliacijų, HVAC (šildymo, vėdinimo, oro kondicionavimo) ir sanitarinių įrenginių techninė priežiūra Europos Audito Rūmų pastatuose
Šios konkurso tikslas – pasirinkti rangovą, kuris teiks techninių įrengimų, esančių Europos Audito Rūmų pastatuose, techninės priežiūros paslaugas, bei vykdys elektros, HVAC (šildymo, vėdinimo, oro kondicionavimo) ir sanitarinių sistemų darbus.Sutartis suskirstyta į dvi atskiras dalis:— 1 dalis: elektros įrenginių techninė priežiūra ir elektros darbai Audito Rūmų pastatuose,— 2 dalis: HVAC (šildymo, vėdinimo, oro kondicionavimo) ir sanitarinių sistemų techninė priežiūra Audito Rūmų pastatuose.
Veikla
Atvira procedūra
Užbaigta
Pažymėta
Etapai
24/10/2018 00:00
Netaikytina
Netaikytina
30/11/2018 17:00
04/12/2018 10:00
Serijos
Serijos numeris Antraštė Aprašymas
Serija 1 Įrenginių techninė priežiūra ir elektros darbai Techninės priežiūros paslaugos, kurioms taikoma ši sutartis, yra šios:— visi prevenciniai techninės priežiūros darbai,— visi technikos remonto darbai,— visos valdymo paslaugos,— visos, su aplinkosauga susijusios, vadybos pagalbos paslaugos,— pagalba periodinių patikrinimų, kuriuos vykdo pripažinta organizacija, metu.Šios paslaugos turi būti vykdomos per visą sutarties galiojimo laikotarpį, atsižvelgiant į Audito Rūmų poreikius.Elektros darbai, kurie nėra panašūs į intervencines priemones apimančias techninės priežiūros paslaugas, kurių poreikis atsiranda sutarties vykdymo eigoje, kaip antai maži pakeitimai ir (arba) patobulinimai arba renovacijos projektai ar trečiosios bendrovės atliekami darbai. Mažus pakeitimus galima atlikti per visą sutarties trukmę, atsižvelgiant į Audito Rūmų poreikius, o pertvarkymo ar renovavimo projektai yra sudėtingesni veiksmai, kurių turėtų imtis keletas bendrovių. Kiekvienas iš šių projektų bus atliekamas tik vieną kartą per visą sutarties laikotarpį.Pagrindinių įrenginių, įtrauktų į sutartį, sąrašas pateikiamas 2A priede. Jų techninis ir kiekybinis aprašymas pateikiamas tik informacijai. Šis sąrašas yra nebaigtinis ir prireikus, rangovas turi jį papildyti. Manoma, kad visi įrenginiai yra gerai veikiantys. Visa techninė įranga, instaliacijos ir jų priedai yra laikomos neatskiriama įrenginių dalimi.Rūmai parengė preliminarų ir nebaigtinį paslaugų ir prekių, kurių Audito Rūmai galės paprašyti, sąrašą arba kaip remonto techninės priežiūros dalį, arba kaip šios sutarties darbų dalį (2C priedas). Tai nėra rūmų įsipareigojimas įgyvendinti šias paslaugas / darbus ir jie gali kisti laikui bėgant ir keičiantis poreikiams.
Serija 2 Įrenginių techninė priežiūra ir HVAC (šildymo, vėdinimo, oro kondicionavimo) ir sanitarinių įrenginių darbai Techninės priežiūros paslaugos, kurioms taikoma ši sutartis, yra šios:— visi prevenciniai techninės priežiūros darbai,— visi technikos remonto darbai,— visos valdymo paslaugos,— visos, su aplinkosauga susijusios, vadybos pagalbos paslaugos,— pagalba periodinių patikrinimų, kuriuos vykdo pripažinta organizacija, metu.Šios paslaugos turi būti vykdomos per visą sutarties galiojimo laikotarpį, atsižvelgiant į Audito Rūmų poreikius.HVAC (šildymo, vėdinimo, oro kondicionavimo) ir sanitarinių įrenginių darbai, kurie nėra panašūs į intervencines priemones apimančias techninės priežiūros paslaugas, kurių poreikis atsiranda sutarties vykdymo eigoje, kaip antai maži pakeitimai ir (arba) patobulinimai arba renovacijos projektai, ar trečiosios bendrovės atliekami darbai. Mažus pakeitimus galima atlikti per visą sutarties trukmę, atsižvelgiant į Audito Rūmų poreikius, o pertvarkymo ar renovavimo projektai yra sudėtingesni veiksmai, kurių turėtų imtis keletas bendrovių. Kiekvienas iš šių projektų bus atliekamas tik vieną kartą per visą sutarties laikotarpį.Pagrindinių įrenginių, įtrauktų į sutartį, sąrašas pateikiamas 2A priede. Jų techninis ir kiekybinis aprašymas pateikiamas tik informacijai. Šis sąrašas yra nebaigtinis ir prireikus, rangovas turi jį papildyti. Manoma, kad visi įrenginiai yra gerai veikiantys. Visa techninė įranga, instaliacijos ir jų priedai yra laikomos neatskiriama įrenginių dalimi.Rūmai parengė preliminarų ir nebaigtinį paslaugų ir prekių, kurių Audito Rūmai galės paprašyti, sąrašą arba kaip remonto techninės priežiūros dalį, arba kaip šios sutarties darbų dalį (2C priedas). Tai nėra rūmų įsipareigojimas įgyvendinti šias paslaugas / darbus ir jie gali kisti laikui bėgant ir keičiantis poreikiams.
Skelbimai
Rodyklė Notice type Paskelbimo data
2018/S 210-479171 Klaidų ištaisymas 31/10/2018 00:00
2018/S 205-467118 Pranešimas apie sutartį 24/10/2018 00:00