Išsami informacija apie kvietimą pateikti pasiūlymus

Please note that an updated Annex 4 version 002 (financial offer) has been uploaded.
Antraštė:
Preliminariosios sutartys dėl daugiausiai intra-muros ekspertų pagalbos teikimo ...
Perkančioji organizacija:
European Environment Agency (EEA)
TED publikavimo data:
31/10/2018
Pasiūlymų priėmimo terminas:
03/12/2018
Būsena:
Užbaigta
Informacija
EEA/DIS/R0/18/013
Preliminariosios sutartys dėl daugiausiai intra-muros ekspertų pagalbos teikimo dėl „Copernicus“ žemės stebėsenos paslaugos (Copernicus Land Monitoring Service, CLMS) įgyvendinimo ir „Copernicus“ in situ tarpusavio...
Šiuo kvietimo teikti pasiūlymus siekiama sudaryti preliminariąsias paslaugų pirkimo sutartis su ekonominės veiklos vykdytojais dėl daugiausiai intra-muros (EEA patalpose) ir ribotai extra-muros (rangovo patalpose ar kitur) konsultacinių paslaugų teikimo remiant „Copernicus“ žemės stebėsenos paslaugos (Copernicus Land Monitoring Service, CLMS) ir „Copernicus“ in situ tarpusavio paslaugų koordinavimo įgyvendinimą. Intra-muros ekspertų reikalaujama kasdien bendradarbiauti su EEA „Copernicus“ darbo grupe skirtingose srityse ir atlikti daugiausiais šias užduotis:— kurti koncepcijas, remiančias kvietimus dalyvauti konkurse,— padėti valdyti gamybos sutartis ir— vertinti rezultatų kokybę.
Paslaugos
Atvira procedūra
Užbaigta
Pažymėta
dėl vienos ar daugiau dalių
Preliminarioji sutartis
https://www.eea.europa.eu/about-us/tenders
Dalyvavimo sąlygos
Kaip nurodyta pirkimo specifikacijų 2.2.1 ir 2.2.2.1 dalyse.
Atrankos kriterijai, nurodyti pirkimo dokumentuose
Atrankos kriterijai, nurodyti pirkimo dokumentuose
Atrankos kriterijai, nurodyti pirkimo dokumentuose
Atrankos kriterijai, nurodyti pirkimo dokumentuose
Etapai
31/10/2018
Netaikytina
Netaikytina
03/12/2018 10:00
03/12/2018 14:00
Serijos
Serijos numeris Antraštė Aprašymas
Serija 1 Žemės stebėjimas, atsižvelgiant į žemės paviršių ar žemės naudojimą ir geoerdvinius metodus bei techniką EEA ieško konsultantų žemės stebėjimo srityje, atsižvelgiant į žemės paviršių ar žemės naudojimą ir geoerdvinius metodus bei techniką.Standartinės užduotys:— apibrėžti minimalų kokybės užtikrinimo / kokybės kontrolės metodą, kurį konkurso dalyviai turi užtikrinti CLMS produktams, įskaitant imties projektavimą ir rodiklius, kuriuos reikia apskaičiuoti,— apibrėžti nepriklausomą patvirtinimo metodą, skirtą CLMS produktams, atsižvelgiant į duomenų pobūdį, taip pat ir visas specifikacijas,— sukurti kokybės atranką.
Serija 2 Baziniai duomenys EEA ieško konsultantų, vykdysiančių veiklą, susijusią su baziniais duomenimis.Standartinės užduotys:— remti „Copernicus“ darbo grupę valdant bazinių duomenų projektus (pvz., EU-DEM, EU-hydro), atsižvelgiant į „Copernicus“ programos lygio DEM sprendimą, kurį rengia ESA ir valstybėse narėse turimus skaitmeninius aukščio modelius (DEM), užtikrinant, kad bus matomas visas paviršius, suderintos specifikacijos ir vykdoma „Copernicus“ duomenų bei informacijos politika,— remti „Copernicus“ darbo grupę suvokiant ir vertinant pagrindinių „Copernicus“ tarnybų išreikštus specifinius bazinių duomenų poreikius bei atsižvelgiant į specifinių reikalavimų sujungimo į bendrą tarpusavio paslaugų reikalavimą, potencialą,— remti „Copernicus“ darbo grupę įgyvendinant mėginių naudojimo atvejus, grindžiamus geoerdvinėmis surinktų bazinių duomenų analizėmis kartu su „Copernicus“ paslaugų produktais.
Serija 3 Komunikacija ir informuotumo didinimas EEA ieško konsultantų, vykdysiančių komunikacijos ir informuotumo didinimo veiklą.Standartinės intra-muros užduotys:— koordinuoti su „Copernicus“ susijusius renginius, organizuojamus EEA ir už EEA ribų,— plėtoti ir rašyti turinį vidaus ir išorės ryšiams su žiniasklaida, įskaitant internetą (svetaines ir socialinės žiniasklaidos kanalus), vaizdo įrašus, spaudinius ir elektroninį paštą,— rašyti scenarijus trumpiems (5–10 min.) vaizdo įrašams, kuriais būtų pristatomi ar reklamuojami nauji CLMS produktai arba naujos jų savybės ir (arba) aiškinamos pavyzdinės taikymo sritys,— palaikyti socialinės žiniasklaidos kanalus,— palaikyti CLMS suinteresuotų šalių duomenų bazę,— rengti pasiūlymus dėl perkamų prekių, koordinuoti jų gamybą ir platinimą.Standartinės extra-muros užduotys:— tik anglų kalba teikti internetines pagalbos tarnybos paslaugas (susijusias su visu CLMS produktų portfeliu) nuo pirmadienio iki penktadienio, išskyrus Danijos ir ES šventines dienas, 9:00–17:00 Vidurio Europos laiku,— organizuoti ir vesti internetinius mokymus / praktinius seminarus, susijusius su atrinktais CLMS produktais,— rengti ir portale platinti CLMS informacinius pranešimus,— palaikyti naujausius elektroninių produktų informacijos suvestines (1–2 psl.); užduotis apima informacijos suvestinių apie produktus kūrimą ir atnaujinimą, kai sukuriami nauji ar atnaujinami produktai,— sisteminė susijusių „Copernicus“ žemės naudojimo atvejų paieška bendradarbiaujant su susijusiomis institucijomis ir asmenimis, analizuojant surinktus naudojimo atvejus ir registruojant juos naudojimo atvejų duomenų bazėje.
Serija 4 Geografinės informacinės sistemos (GIS), geoinformacinės technologijos ir didelių duomenų kiekių apdorojimas EEA ieško konsultantų, vykdysiančių geografinių informacinių sistemų (GIS), geoinformacinių technologijų ir didelių duomenų kiekių apdorojimo veiklą.Standartinės užduotys:— sudaryti produktų geoerdvinių duomenų rinkinius, skirtus platinti (suderinimas, formatai, projekcijos, erdvinė rezoliucija ir kt.),— atlikti turimų „Copernicus“ produktų reikalaujamus atnaujinimus,— palaikyti „Copernicus“ žemės produktų katalogą, užtikrinant, kad „Copernicus“ žemės duomenų rinkinių metaduomenys atitiks Europos bendrijos erdvinės informacijos infrastruktūrą (INSPIRE),— palaikyti labai didelės skyros (VHR) ir didelės skyros (HR) vaizdų duomenų rinkinius,— skelbti „Copernicus“ internetines kartografavimo paslaugas (WMS) ArcGIS serveryje ir palaikyti internetinius žemėlapius ArcGIS serveryje,— palaikyti žemėlapio turinį „Copernicus“ žemės portale,— optimizuoti CLMS portalo veikimą,— užtikrinti prieinamumą galutiniams vartotojams ir pasirinktų (integruotų) platformų, veikiančių sistemų bei naršyklių sąveikumą,— apskritai padėti „Copernicus“ darbo grupei atlikti GIS ir geo-IT užduotis,— palaikyti dokumentaciją, susijusią su visais sukurtais duomenų dorojimo žingsniais, procesais ir procedūromis ,— „Copernicus“ Žemės stebėsenos darbo grupės vardu palaikyti ryšį su duomenų prieigos ir informacinių paslaugų (Data Access and Information Service, DIAS) iniciatyvomis,— padėti „Copernicus“ darbo grupei ruošti CLMS duomenis ir produktus, siekiant juos integruoti į DIAS,— padėti „Copernicus“ darbo grupei apibrėžti tinkamą strategiją, kaip suderinti ir pritaikyti CLMS portfelį, atsižvelgiant į kelias debesijoje veikiančias didelių duomenų kiekio paslaugų iniciatyvas, vykdomas Europoje, o ypač susijusias su žemės stebėjimu.
Skelbimai
Rodyklė Notice type Paskelbimo data
2018/S 212-483700 Klaidų ištaisymas 03/11/2018
2018/S 210-479162 Pranešimas apie sutartį 31/10/2018