Išsami informacija apie kvietimą pateikti pasiūlymus

Antraštė:
Analizė, skirta paremti direktyvos 2014/87/Euratomas 5, 6, 8 ir 8c straipsnių įg...
Perkančioji organizacija:
European Commission, DG Energy (ENER)
TED publikavimo data:
21/11/2018
Pasiūlymų priėmimo terminas:
22/02/2019
Būsena:
Užbaigta
Informacija
ENER/D3/2018-168
Analizė, skirta paremti direktyvos 2014/87/Euratomas 5, 6, 8 ir 8c straipsnių įgyvendinimą
Tarybos direktyva 2009/71/Euratomas, iš dalies pakeista Tarybos direktyva 2014/87/Euratomas (Branduolinės saugos direktyva, toliau „Direktyva“), labai sustiprina ES teisinę sistemą, susijusią su branduoline sauga. Direktyva sudaro pagrindą branduolinei saugai valdyti, joje aprašomi esminiai administraciniai, techniniai ir procedūriniai reikalavimai. Komisija nori išplėsti Direktyvos įgyvendinimo analizę ir dėmesį sutelkti į kelis praktinius klausimus, t. y. kompetentingos reguliavimo institucijos (KRI) ir licencijos turėtojo atsakomybes. Be to, reikia išanalizuoti skaidrumo reikalavimus; šiuo atveju svarbūs ir KRI, ir licencijos turėtojas.
Paslaugos
Atvira procedūra
Užbaigta
Pažymėta
dėl vienos ar daugiau dalių
Viešojo pirkimo sutartis
Dalyvavimo sąlygos
Atrankos kriterijai, nurodyti pirkimo dokumentuose
Atrankos kriterijai, nurodyti pirkimo dokumentuose
Atrankos kriterijai, nurodyti pirkimo dokumentuose
Atrankos kriterijai, nurodyti pirkimo dokumentuose
Etapai
21/11/2018 00:00
22/02/2019 16:00
26/02/2019 10:00
Serijos
Serijos numeris Antraštė Aprašymas
Serija 1
Reikalavimų taikymas kompetentingai reguliavimo institucijai (KRI) ir skaidrumui – 5 ir 8 straipsniai
Direktyvos 5 ir 8 straipsnių nuostatų ir Direktyvos teisinių reikalavimų įgyvendinimui teigiamos įtakos turinčių tarptautinių ir Europos standartų ir gairių analizė. Analizėje turi būti nurodyta apimtis, detalės, Direktyvos nuostatų įvykdomumo lygis ir pateikiamas galimų spragų tarp Direktyvos ir taikomų standartų aprašymas.Išsamus esamų teisinių, administracinių ir organizacinių sistemų tyrimas dėl 5 ir 8 straipsnių taikymo visose ES valstybėse narėse, ypač ištiriant, kaip tokios sistemos, procedūros ir praktikos būtų parengtos ir pritaikytos praktikoje.
Serija 2
Reikalavimų taikymas licencijų turėtojams dėl saugos pagrindimo ir tolesnio reguliaraus saugos vertinimo (RSV) - 6 straipsnio b dalis, 6 straipsnio c dalis, 8 straipsnio c dalies a punktas ir 8 straipsnio c dalies b punktas.
Pagrindinis 6 straipsnio principas, kuriuo nurodoma, kad licencijos turėtojui tenkanti pagrindinė atsakomybė už branduolinių įrenginių saugą iš esmės lieka nepakitusi.Vis dėlto 6 straipsnio b dalyje yra nurodomas naujas įsipareigojimas; remiantis TATENA reikalavimais, licencijos turėtojas, kreipdamasis dėl branduolinių įrenginių licencijos ar veiklos, turi pagrįsti saugą.Toks reikalavimas MS suteikia daugiau laisvės nustatant reikiamą saugos pagrindimo ar informacijos, kurią reikia pateikti licencijavimo procese, turinį. Vis dėlto pagrindžiant saugą reikia atlikti bent 8 straipsnio a dalies (branduolinės saugos tikslas), 8 straipsnio b dalies (branduolinės saugos tikslo siekimas (nuodugni apsauga), 8 straipsnio c dalies (pirminis vertinimas ir reguliarus saugos vertinimas) ir 8 straipsnio d dalies (avarinė parengtis ir reagavimas darbo vietoje) reikalavimus atitinkantį vertinimą.6 straipsnio c dalies nuostatos jau buvo įtrauktos į Direktyvą 2009/71 ir lieka beveik nepakitusios. Nacionalinė sistema iš licencijų turėtojų privalo reikalauti reguliariai:(i) vertinti;(ii) tikrinti;(iii) nuolat gerinti branduolinių įrenginių saugą „sisteminiu ir patikrinamu būdu“. Licencijos turėtojo turi būti reikalaujama atlikti tinkamą saugos vertinimą, pateikiant įrodymus arba argumentus (pvz., parengiant saugos vertinimo ataskaitą).Saugos vertinimas turi patvirtinti, kad branduolinės saugos tikslas yra pasiektas ir laikomasi reikalavimų (nurodomų 8 straipsnio a-c dalyse).Šias veiklas reikia vykdyti sistemingai, kad priežiūros kompetenciją turinti KRI (arba įtraukiant TSO) jas galėtų peržiūrėti ir patikrinti. KRI turi nustatyti, kaip šios veiklos turėtų būti vykdomos.2 dalis taikoma tik branduolinių įrenginių turinčioms valstybėms narėms pagal Direktyvos 6 straipsnio ir 8 straipsnio a–d dalių įsipareigojimus.
Skelbimai
Rodyklė Skelbimo rūšis Paskelbimo data
2018/S 247-566821
Klaidų ištaisymas
22/12/2018 00:00
2018/S 228-520690
Klaidų ištaisymas
27/11/2018 00:00
2018/S 224-511786
Pranešimas apie sutartį
21/11/2018 00:00