Išsami informacija apie kvietimą pateikti pasiūlymus

Tender specifications in English available as of 1/03/2019
Antraštė:
Pagamintų tvariomis technologijomis biuro reikmenų, popieriaus gaminių, taip pat...
Perkančioji organizacija:
European Commission, Office for Infrastructure and Logistics in Brussels (OIB)
TED publikavimo data:
30/01/2019
Pasiūlymų priėmimo terminas:
25/03/2019
Būsena:
Užbaigta
Informacija
OIB/2019/OP/0006
Pagamintų tvariomis technologijomis biuro reikmenų, popieriaus gaminių, taip pat kompiuterių ir spausdinimo medžiagų tiekimas
Šios sutarties tikslas – sudaryti sutartį dėl: pagamintų tvariomis technologijomis biuro reikmenų, popieriaus gaminių, taip pat kompiuterių ir spausdinimo medžiagų tiekimo.
Ištekliai
Atvira procedūra
Užbaigta
Pažymėta
Preliminarioji sutartis
http://ec.europa.eu/oib/procurement_fr.cfm
Kaina
Dalyvavimo sąlygos
Konkurso dalyvis su savo pasiūlymu turi pateikti visus dokumentus ir informaciją, kurių reikalaujama šio skelbimo III.1) punkte „Dalyvavimo sąlygos“ ir kurie išvardyti pirkimo specifikacijų I-ame priede „Pildomų ir teikiamų dokumentų sąrašas“.Be kita ko, konkurso dalyvis turi pateikti tinkamai pasirašytą priesaikos deklaraciją su data, taip patvirtindamas, kad jis nėra nė vienoje iš padėčių, dėl kurių jam negalėtų būti paskirta sutartis, kurią skiria Europos Sąjunga. Priesaikos deklaracija turi būti užpildyta pagal pavyzdį žemiau pateiktoje nuorodoje, nieko nepraleidžiant: http://ec.europa.eu/oib/procurement_fr.cfmDėmesio! Laimėjęs konkurso dalyvis, kad nebūtų pašalintas, iki sutarties pasirašymo privalo pateikti dokumentus, kurie patvirtintų priesaikos deklaraciją.Dėmesio! Jeigu konkursą laimi grupė, ji privalo pateikti priesaikos deklaraciją su patvirtinamais kiekvieno nario dokumentais ir informacija.
Konkurso dalyvis privalo pateikti:— paskutinių 3 finansinių metų finansinių ataskaitų (balansų bei pelno-nuostolio ataskaitų), kuriose nurodytas metinis pelnas, neatskaičius mokesčių, kopijas. Jeigu, dėl pateisinamos priežasties, konkurso dalyvis jų pateikti negali, jis privalo pridėti pažymą apie trijų paskutinių metų pelną, neatskaičius mokesčių. Jeigu finansinės ataskaitos arba pažyma rodo, kad per pastaruosius 3 metus vidutiniškai buvo patirta nuostolių, konkurso dalyvis privalo pateikti kitą dokumentą savo finansiniams ir ekonominiams pajėgumams įrodyti, pvz., atitinkamą trečiosios šalies (pvz., patronuojančios bendrovės) garantiją, auditorių, diplomuotų apskaitininkų pažymas ar lygiavertį dokumentą,— pažymą apie specialią vidutinę metinę apyvartą, susijusią su šia sutartimi ir pasiektą per 3 paskutinius finansinius metus.
Kad konkurso dalyvis būtų atrinktas, jis turi įrodyti vidutinę metinę apyvartą per pastaruosius 3 finansinius metus: 5 700 000 EUR.
— konkurso dalyvis pateiks trijų sutarčių, įvykdytų per pastaruosius 3 metus, kurių kiekvienos vertė – ne mažesnė kaip 250 000 EUR, kurios yra tiesiogiai susiję su sutarties objektu, nurodant vertę, trukmę, pradžios datą ir išsamią informaciją (kontaktinis asmuo, adresas, telefono numeris, el. pašto adresas) apie susijusius viešuosius ar privačius gavėjus. Prie šio sąrašo pridedamos kiekvieno tokio gavėjo pažymos apie tinkamai įvykdytas paslaugas,— konkurso dalyvis pateikia ISO 9001 sertifikatą arba, jo nesant, įmonės kokybės užtikrinimo vadovą, kuriame būtų pateikta bent ši informacija: kokybės sistemos taikymo sritis ir perimetras; įmonės pristatymas, veikla, gaminiai, klientai; dokumentuotas vadovybės pareiškimas dėl vykdomos kokybės politikos, įmonės darbuotojų struktūros schema, procesų aprašymas, jų sąveika ir įdiegtos procedūros.
Kad konkurso dalyvis būtų atrinktas, jis turi įrodyti, kad kiekvienos iš trijų sutarčių vertė yra ne mažesnė nei: 250 000 EUR.
Etapai
30/01/2019 00:00
25/03/2019 15:00
26/03/2019 10:00
Serijos Kvietimas pateikti pasiūlymus neturi serijos.
Skelbimai
Rodyklė Skelbimo rūšis Paskelbimo data
2019/S 030-065941
Klaidų ištaisymas
12/02/2019 00:00
2019/S 021-044868
Pranešimas apie sutartį
30/01/2019 00:00