Išsami informacija apie kvietimą pateikti pasiūlymus

Antraštė:
Europos Sąjungos Tarybos generalinio sekretoriato vaizdo medžiagos apipavidalini...
Perkančioji organizacija:
Council of the European Union
TED publikavimo data:
22/02/2019
Pasiūlymų priėmimo terminas:
05/04/2019
Būsena:
Užbaigta
Informacija
UCA 18/059
Europos Sąjungos Tarybos generalinio sekretoriato vaizdo medžiagos apipavidalinimo platformos (Video Post-Production Platform, VPPP) infrastruktūros įrangos, prietaisų, aparatinės įrangos, programinės įrangos licencijų ir...
Naujomis preliminariosiomis sutartimis siekiama užtikrinti, kad Europos Sąjungos Tarybos generalinio sekretoriato (toliau – Sekretoriatas) vaizdo medžiagos apipavidalinimo platforma bus patobulinta, eksploatuojama ir atitiks šiuolaikinius standartus, kad ji neatsiliks nuo technologinės transliavimo įrangos srities evoliucijos, taip pat tenkins poreikius, susijusius su Sekretoriato audiovizualine veikla ir atitiks visų suinteresuotųjų šalių (Europos Vadovų Tarybos pirmininko, Europos Vadovų Tarybos, Tarybai pirmininkaujančios šalies, Europos Sąjungos Tarybos, Euro grupės pirmininko, Euro grupės) ir žiniasklaidos klientų lūkesčius.Konkursas padalytas į 2 dalis.Kiekviena šios procedūros dalis bus skiriama atskirai.1 daliai: sekretoriatas paskirs 1 preliminariąją sutartį 1 ekonominės veiklos vykdytojui.2 daliai: sekretoriatas paskirs daugiausiai 3 preliminariąsias sutartis (preliminarioji sutartis su keliais tiekėjais pakartotinai skelbiant konkursą).
Ištekliai
Atvira procedūra
Užbaigta
Pažymėta
Etapai
22/02/2019 00:00
05/04/2019 16:00
12/04/2019 15:00
Serijos
Serijos numeris Antraštė Aprašymas
Serija 1
Europos Sąjungos Tarybos generalinio sekretoriato vaizdo medžiagos apipavidalinimo platformos (Video Post-Production Platform, VPPP) infrastruktūros įrangos, prietaisų, aparatinės įrangos, programinės įrangos licencijų ir...
1 dalis yra susijusi su moduliais, produktais ir paslaugomis, susijusiomis su pagrindine vaizdo medžiagos apipavidalinimo platformos ir laikmenų tvarkymo aplinkos veikla. Turima VPPP grindžiama „Cinegy“ laikmenų tvarkymo (MAM) platforma, todėl būsimos investicijos pagal sutartį (-is), pasirašytą (-as) po šios pirkimo procedūros, turi būti suderinamos su turima „Cinegy“ MAM platforma.Pagrindinė VPPP veikla apima (neišsamus sąrašas):— laikmenų tvarkymą (MAM platforma: „Cinegy“ programinė įranga ir aparatinė įranga, kurioje ji instaliuota),— vaizdo tinklo valdymą, įskaitant stebėseną, nuotolinę prieigą ir saugą,— tiesioginių vaizdo signalų ir vaizdo rinkmenų fiksavimą (programinė įranga ir aparatinė įranga, kurioje ji instaliuota, įskaitant „Cinegy Capture“, GPU ir vaizdo signalų įsigijimo korteles),— vaizdo signalų ir rinkmenų redagavimą („Cinegy“ kompiuterizuotos darbo vietos ir aparatinė įranga, kurioje jos instaliuotos, įskaitant vaizdo įrašų apipavidalinimo papildinius),— (nuotolinę) vaizdo įrašų gamybą: tiesioginių vaizdo įrašų kūrimą ir aukštos klasės vaizdo įrašų apipavidalinimą (įskaitant „IHSE KVM“ sistema),— vaizdo rinkmenų perkodavimą ir glaudinimą,— platinamąsias vaizdo rinkmenas („FileCatalyst“),— archyvines vaizdo rinkmenas.Todėl ši dalis apima visų tipų modulių, produktų, paslaugų, susijusių su šia veikla, teikimą (įskaitant pristatymą, įrengimą ir integravimą). Ji apima (transliavimo tipo) tinklo įrangą, vaizdo stebėsenos ir vaizdo apsaugos reikmenis, aparatinę ir programinę įrangą, kuri bus integruojama į turimą VPPP, ypač, bet neapsiribojant „Cinegy“ produktais ir moduliais. 1 dalis yra susijusi su aparatinės ir programinės įrangos produktais ir paslaugomis, susijusiomis su sekretoriato archyvo ir MAM duomenų baze, vaizdo fiksavimo stotimis, redagavimo stotimis, konvertavimo stotimis, vaizdo tinklais, „IHSE KVM“ sprendimu, vaizdo stebėsenos sprendimu, vaizdo rinkmenų perdavimo sprendimu ir būsimais įrodymo sprendimais, kurie leidžia mums sekti greitai besikeičiančią vaizdo kūrimo darbo srautų rinką.Daugiau informacijos apie 1 dalies modulius, produktus ir paslaugas galite rasti konkurso specifikacijose, kur nurodyta 1 dalis ir 2 dalis, ir tik tie, kurie priskirti tik 1 daliai.
Serija 2
Moduliai, produktai ir paslaugos, susijusios su nepagrindine vaizdo medžiagos apipavidalinimo platformos (VPPP), rinkmenomis pagrįsto darbo srauto ir laikmenų tvarkymo (MAM) aplinkos veikla.
2 dalis yra susijusi su moduliais, produktais ir paslaugomis, susijusiomis su nepagrindine vaizdo medžiagos apipavidalinimo platformos (VPPP), rinkmenomis pagrįsto darbo srauto ir laikmenų tvarkymo (MAM) aplinkos veikla.Nepagrindinė VPPP veikla apima (neišsamus sąrašas):— kokybės kontrolės priemones,— perėjimo ir konvertavimo prietaisus,— signalų ir terpės konvertavimo prietaisus.Pristatytos prekės padės gerinti bendrą rinkmenų darbo srautą ir vaizdo įrašų teikimo sistemas. Daugeliu atvejų, prekes reikės integruoti į turimą VPPP infrastruktūrą. Todėl teikiamas didelis prioritetas galimybei lengvai integruoti jas į „Cinegy“ produktus, VPPP tinklą ir pagrindinę VPPP veiklą.2 dalis yra susijusi su aparatinės ir programinės įrangos produktais ir paslaugomis, susijusiomis su būsimais įrodymo sprendimais, kurie leidžia mums sekti greitai besikeičiančią vaizdo įrašų redagavimo rinką (pvz., nuorodas ir ekranus su daug vaizdų, rūšiavimą pagal spalvą, redagavimo pultus), rinkmenų perkodavimą ir rinkmenų formatus, signalų protokolinius keitiklius ir tinklų sietuvus, rinkmenų kokybės kontrolės ir vaizdo rinkmenų pritaikymą pagal sekretoriatų specifikacijas.Daugiau informacijos apie 2 dalies modulius, produktus ir paslaugas galite rasti konkurso specifikacijose, kur nurodyta 1 dalis ir 2 dalis, ir tik tie, kurie priskirti tik 2 daliai.
Skelbimai
Rodyklė Skelbimo rūšis Paskelbimo data
2019/S 038-084398
Pranešimas apie sutartį
22/02/2019 00:00