Išsami informacija apie kvietimą pateikti pasiūlymus

Antraštė:
Žinios apie vandenyną visiems
Perkančioji organizacija:
European Commission, DG Maritime Affairs and Fisheries (MARE)
TED publikavimo data:
01/03/2019
Pasiūlymų priėmimo terminas:
21/06/2019
Būsena:
Užbaigta
Informacija
2019/01
Žinios apie vandenyną visiems
Padėti kurti Europos vandenyno aljansą – platformą, jungiančią Europos grupes ir organizacijas, aktyviai veikiančias vandenyno išsaugojimo ir žinių apie vandenyną srityje. Pagrindiniai uždaviniai:1) dalytis gerąja patirtimi apie žinias apie vandenyną ir kurti bendras žinių apie vandenyną įgijimo iniciatyvas;2) skatinti Europos piliečių informuotumą ir pilietinį dalyvavimą / aktyvią veiklą jūrų ir vandenynų srityje;3) padėti piliečiams, ekonomikos ir politiniams subjektams tapti informuotais vandenyną ginančiais ir jo pokyčius skatinančiais veikėjais, pasisakančiais už vandenyno apsaugą ir tvaresnį vandenyno išteklių naudojimą;4) skatinti vaikus, studentus ir jaunimą aktyviai veikti vandenyno išsaugojimo srityje, vykdant įvairią veiklą vietos, regioniniu, nacionaliniu ar tarptautiniu lygiu;5) skatinti skaitmeninių paslaugų ir inovatyvių ryšio priemonių kūrimą, siekiant padėti platinti su vandenynu susijusias žinias ir informaciją piliečiams ir suinteresuotoms šalims.
Paslaugos
Atvira procedūra
Užbaigta
Pažymėta
Viešojo pirkimo sutartis
Ekonomiškiausias
Dalyvavimo sąlygos
Žr. interneto adresą, nurodytą I.3) dalyje.
Atrankos kriterijai, nurodyti pirkimo dokumentuose
Atrankos kriterijai, nurodyti pirkimo dokumentuose
Atrankos kriterijai, nurodyti pirkimo dokumentuose
Atrankos kriterijai, nurodyti pirkimo dokumentuose
Etapai
01/03/2019 00:00
21/06/2019 15:00
24/06/2019 10:00
Serijos Kvietimas pateikti pasiūlymus neturi serijos.
Skelbimai
Rodyklė Skelbimo rūšis Paskelbimo data
2019/S 102-245893
Klaidų ištaisymas
28/05/2019 00:00
2019/S 043-096794
Pranešimas apie sutartį
01/03/2019 00:00