Išsami informacija apie kvietimą pateikti pasiūlymus

Question deadline was 06/05/2019 and we have technically closed it by putting the date.
Antraštė:
Preliminarioji paslaugų pirkimo sutartis 5 dalimis su keliais tiekėjais dėl išor...
Perkančioji organizacija:
European Parliament, DG European Parliamentary Research Service
TED publikavimo data:
18/03/2019
Pasiūlymų priėmimo terminas:
14/05/2019
Būsena:
Užbaigta
Informacija
EPRS/DIRC/SER/19/002
Preliminarioji paslaugų pirkimo sutartis 5 dalimis su keliais tiekėjais dėl išorinių ekspertų paslaugų teikimo ex-ante poveikio vertinimo, ex-post vertinimo, Europos pridėtinės vertės apskaičiavimo ir ES politikos testavimo...
Preliminarioji paslaugų pirkimo sutartis penkiomis (5) dalimis su keliais tiekėjais dėl išorinių ekspertų paslaugų teikimo ex-ante poveikio vertinimo, ex-post vertinimo, Europos pridėtinės vertės apskaičiavimo ir ES politikos testavimo nepalankiausiomis sąlygomis srityse.1 dalis: vidaus rinka ir vartotojų apsauga, pramonė, moksliniai tyrimai ir energetika, aplinka, visuomenės sveikata ir maisto sauga;2 dalis: žemės ūkis ir kaimo plėtra, žuvininkystė, regioninė plėtra, transportas ir turizmas, kultūra ir švietimas;3 dalis: piliečių laisvės, teisingumas ir vidaus reikalai, teisiniai reikalai, konstituciniai reikalai, moterų teisės ir lyčių lygybė;4 dalis: ekonominiai ir piniginiai reikalai, užimtumas ir socialiniai reikalai, biudžetas ir biudžeto kontrolė;5 dalis: užsienio reikalai, saugumas ir gynyba, žmogaus teisės, plėtra ir tarptautinė prekyba.
Paslaugos
Atvira procedūra
Užbaigta
Pažymėta
dėl visų dalių
Preliminarioji sutartis
Dalyvavimo sąlygos
Žr. specifikacijas.
Atrankos kriterijai, nurodyti pirkimo dokumentuose
Atrankos kriterijai, nurodyti pirkimo dokumentuose
Atrankos kriterijai, nurodyti pirkimo dokumentuose
Atrankos kriterijai, nurodyti pirkimo dokumentuose
Etapai
18/03/2019 00:00
14/05/2019 11:00
15/05/2019 11:00
Serijos
Serijos numeris Antraštė Aprašymas
Serija 1
Vidaus rinka ir vartotojų apsauga, pramonė, moksliniai tyrimai ir energetika, aplinka, visuomenės sveikata ir maisto sauga
Vidaus rinka ir vartotojų apsauga, pramonė, moksliniai tyrimai ir energetika, aplinka, visuomenės sveikata ir maisto sauga.
Serija 2
Žemės ūkis ir kaimo plėtra, žuvininkystė, regioninė plėtra, transportas ir turizmas, kultūra ir švietimas
Žemės ūkis ir kaimo plėtra, žuvininkystė, regioninė plėtra, transportas ir turizmas, kultūra ir švietimas.
Serija 3
Piliečių laisvės, teisingumas ir vidaus reikalai, teisiniai reikalai, konstituciniai reikalai, moterų teisės ir lyčių lygybė
Piliečių laisvės, teisingumas ir vidaus reikalai, teisiniai reikalai, konstituciniai reikalai, moterų teisės ir lyčių lygybė.
Serija 4
Ekonominiai ir piniginiai reikalai, užimtumas ir socialiniai reikalai, biudžetas ir biudžeto kontrolė
Ekonominiai ir piniginiai reikalai, užimtumas ir socialiniai reikalai, biudžetas ir biudžeto kontrolė.
Serija 5
Užsienio reikalai, saugumas ir gynyba, žmogaus teisės, plėtra ir tarptautinė prekyba
užsienio reikalai, saugumas ir gynyba, žmogaus teisės, plėtra ir tarptautinė prekyba.
Skelbimai
Rodyklė Skelbimo rūšis Paskelbimo data
2019/S 054-123614
Pranešimas apie sutartį
18/03/2019 00:00