Išsami informacija apie kvietimą pateikti pasiūlymus

Antraštė:
Transporto statistikos rėmimas
Perkančioji organizacija:
European Commission, DG EUROSTAT
TED publikavimo data:
12/08/2019
Pasiūlymų priėmimo terminas:
23/09/2019
Būsena:
Užbaigta
Informacija
ESTAT/E/2019/006
Transporto statistikos rėmimas
Paslaugų teikimas siekiant remti transporto statistiką:1 dalis: Krovinių gabenimo keliais statistikos rėmimas;2 dalis: Geležinkelių transporto statistikos rėmimas;3 dalis: Vidaus vandens transporto kelių statistikos rėmimas;4 dalis: Jūrų transporto statistikos rėmimas;5 dalis: Oro transporto statistikos rėmimas;6 dalis: Regionų transporto statistikos rėmimas;7 dalis: Statistikos, gautos iš bendros Eurostato, Tarptautinės transporto darbuotojų federacijos (ITF), Jungtinių Tautų Europos ekonominės komisijos (JT EEK) anketos, rėmimas8 dalis: Transporto rūšių plėtros ir įvairiarūšio vežimo rodiklių rėmimas;9 dalis: Transporto saugos statistikos rėmimas;10 dalis: Keleivių judumo ir kelių eismo statistikos rėmimas.
Paslaugos
Atvira procedūra
Užbaigta
Pažymėta
dėl vienos ar daugiau dalių
Viešojo pirkimo sutartis
79330000
Dalyvavimo sąlygos
Žr. interneto adresą, nurodytą I.3) dalyje.
Atrankos kriterijai, nurodyti pirkimo dokumentuose
Atrankos kriterijai, nurodyti pirkimo dokumentuose
Atrankos kriterijai, nurodyti pirkimo dokumentuose
Atrankos kriterijai, nurodyti pirkimo dokumentuose
Etapai
12/08/2019 00:00
23/09/2019 16:00
25/09/2019 10:00
Serijos
Serijos numeris Antraštė Aprašymas
Serija 1 Krovinių gabenimo keliais statistikos rėmimas Šios dalies tikslas – teikti Eurostatui paramą toliau įgyvendinant 18.1.2012 Reglamentą (ES) Nr. 70/2012 dėl krovinių vežimo keliais statistinių ataskaitų, įskaitant paramą duomenims tvarkyti, statistinei analizei ir metodikai, duomenų kokybės kontrolei, patvirtinimui ir platinimui atlikti.Numatyta bendra darbų apimtis per visą sutarties laikotarpį: 325 asmens darbo dienos per metus, t. y. apytikriai 1300 asmens darbo dienų per ilgiausią sutarties trukmę (48 mėnesius).
Serija 2 Geležinkelių transporto statistikos rėmimas Šios dalies tikslas – teikti Eurostatui paramą įgyvendinant Reglamentą (ES) 643/2018 dėl transporto saugos statistikos, įskaitant pagalbą tvarkant duomenis, statistinę analizę ir metodiką bei duomenų kokybės kontrolę, patvirtinimą ir platinimą.Bendra visos sutarties apimtis – apytikriai 275 asmens darbo dienos per metus, t. y. apytikriai 1100 asmens darbo dienų per ilgiausią sutarties laikotarpį (4 metus).
Serija 3 Vidaus vandens transporto kelių statistikos rėmimas Šios dalies tikslas – teikti Eurostatui paramą įgyvendinant galiojantį reglamentą dėl krovinių vežimo vidaus vandenų keliais statistikos, įskaitant paramą duomenims tvarkyti, statistinei analizei ir metodikai, duomenų kokybės kontrolei, patvirtinimui ir platinimui atlikti.Numatyta bendra darbų apimtis per visą sutarties laikotarpį:190 asmens darbo dienų per metus, t. y. apytikriai 760 asmens darbo dienų per ilgiausią sutarties trukmę (48 mėnesius).
Serija 4 Jūrų transporto statistikos rėmimas Šios dalies tikslas – teikti Eurostatui paramą toliau įgyvendinant Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2009/42/EB dėl krovinių ir keleivių vežimo jūra statistinių ataskaitų (įskaitant pakeitimus).Numatyta bendra darbų apimtis per visą sutarties laikotarpį:340 asmens darbo dienų per metus, t. y. apytikriai 1360 asmens darbo dienų per ilgiausią sutarties trukmę (48 mėnesius).
Serija 5 Oro transporto statistikos rėmimas Šios dalies tikslas – teikti Eurostatui paramą toliau įgyvendinant Reglamentą (EB) Nr. 437/2003 dėl statistinių ataskaitų apie keleivių, krovinių ir pašto vežimą oro transportu (įskaitant vėlesnius pakeitimus) ir teikti paramą nereglamentuojamam duomenų rinkimui šiai transporto sričiai.Numatyta bendra darbų apimtis per visą sutarties laikotarpį:340 asmens darbo dienų per metus, t. y. apytikriai 1 360 asmens darbo dienų per ilgiausią sutarties trukmę (48 mėnesius).
Serija 6 Regionų transporto statistikos rėmimas Šios dalies tikslas – teikti Eurostatui paramą tvarkant regioninę informaciją (duomenis ir metaduomenis), įskaitant paramą duomenims rinkti, statistinei analizei ir metodiniam darbui atlikti bei duomenims apdoroti (patvirtinti, sugrupuoti ir kt.) ir išsamiai informacijos apie regioninį transportą kokybės kontrolei atlikti.Numatyta bendra darbų apimtis per visą sutarties laikotarpį:145 asmens darbo dienos per metus, t. y. apytikriai 580 asmens darbo dienų per ilgiausią sutarties trukmę (48 mėnesius).
Serija 7 Statistikos, gautos iš bendros Eurostato, Tarptautinės transporto darbuotojų federacijos (ITF), Jungtinių Tautų Europos ekonominės komisijos (JT EEK) anketos, rėmimas Šios dalies tikslas – teikti paramą rengiant statistiką, kuri grindžiama duomenimis, perduotais Eurostatui iš bendros Eurostato, Tarptautinės transporto darbuotojų federacijos (ITF), Jungtinių Tautų Europos ekonominės komisijos (JT EEK) anketos.Numatyta bendra darbų apimtis per visą sutarties laikotarpį:150 asmens darbo dienų per metus, t. y. apytikriai 600 asmens darbo dienų per ilgiausią sutarties trukmę (48 mėnesius).
Serija 8 Transporto rūšių plėtros ir įvairiarūšio vežimo rodiklių rėmimas Šios dalies tikslas – teikti paramą transporto rūšių ir įvairiarūšio vežimo rodikliams plėtoti ir rengti.Numatyta bendra darbų apimtis per visą sutarties laikotarpį:260 asmens darbo dienų per metus, t. y. apytikriai 1 040 asmens darbo dienų per ilgiausią sutarties trukmę (48 mėnesius).
Serija 9 Transporto saugos statistikos rėmimas Šios dalies tikslas – teikti Eurostatui paramą toliau įgyvendinant transporto saugos statistiką, įskaitant pagalbą tvarkant duomenis, statistinę analizę ir metodiką bei duomenų kokybės kontrolę, patvirtinimą ir platinimą.Numatyta bendra darbų apimtis per visą sutarties laikotarpį:110 asmens darbo dienų per metus, t. y. apytikriai 440 asmens darbo dienų per ilgiausią sutarties trukmę (48 mėnesius).
Serija 10 Keleivių judumo ir kelių eismo statistikos rėmimas Pagrindinis šios dalies tikslas – remti Eurostatą ir valstybes nares plėtojant ES statistiką apie keleivių judumą ir kelių eismą.Numatyta bendra darbų apimtis per visą sutarties laikotarpį:110 asmens darbo dienų per metus, t. y. apytikriai 220 asmens darbo dienų per ilgiausią sutarties trukmę (24 mėnesius).
Skelbimai
Rodyklė Skelbimo rūšis Paskelbimo data
2019/S 154-378799 Pranešimas apie sutartį 12/08/2019 00:00