Išsami informacija apie kvietimą pateikti pasiūlymus

Antraštė:
Techninė parama siekiant užkirsti kelią ir kovoti su radikalizacija
Perkančioji organizacija:
European Commission, DG Migration and Home Affairs (HOME)
TED publikavimo data:
22/05/2019
Pasiūlymų priėmimo terminas:
31/07/2019
Būsena:
Užbaigta
Informacija
HOME/2019/ISFP/PR/RADX/0001
Techninė parama siekiant užkirsti kelią ir kovoti su radikalizacija
Migracijos ir vidaus reikalų generalinis direktoratas siekia užsitikrinti išorines profesines paslaugas ir techninę paramą, kurios reikia Europos Komisijai (toliau – Komisija) ir pirmiausia jos Migracijos ir vidaus reikalų generaliniam direktoratui (toliau – DG HOME), kad paremtų savo veiksmus vykdant prevencinį darbą ir konsoliduojant bei stiprinant žinias ir kompetenciją radikalizacijos srityje, siekiant toliau tobulinti ir palengvinti prevencinių priemonių įgyvendinimą nacionaliniu, Europos ir tarptautiniu lygiu.
Paslaugos
Atvira procedūra
Užbaigta
Pažymėta
dėl vienos ar daugiau dalių
Preliminarioji sutartis
79000000
Dalyvavimo sąlygos
Atrankos kriterijai, nurodyti pirkimo dokumentuose
Atrankos kriterijai, nurodyti pirkimo dokumentuose
Atrankos kriterijai, nurodyti pirkimo dokumentuose
Atrankos kriterijai, nurodyti pirkimo dokumentuose
Etapai
22/05/2019 00:00
31/07/2019 16:00
02/08/2019 15:00
Serijos
Serijos numeris Antraštė Aprašymas
Serija 1
Veiklos vykdytojai: Parama ir mainai radikalizacijos srityje (Informacijos apie radikalizaciją tinklas, RAN)
Pirmos eilės veiklos vykdytojų įgūdžių stiprinimas, ypač siūlant tinklaveikos galimybes, gerąją patirtį ir rekomendacijas (1 dalis).
Serija 2
Politiką formuojantys asmenys ir mokslininkai: Parama ir mainai radikalizacijos srityje
Valstybių narių, nacionalinių, regioninių ir vietos valdžios institucijų ir prioritetinių trečiųjų šalių gebėjimų stiprinimas siekiant veiksmingai kovoti su radikalėjimu, ypač siūlant tinklaveikos galimybes, tikslines paslaugas ir paslaugas pagal poreikį, mokslinius tyrimus ir analizę.
Skelbimai
Rodyklė Skelbimo rūšis Paskelbimo data
2019/S 098-236407
Pranešimas apie sutartį
22/05/2019 00:00