Išsami informacija apie kvietimą pateikti pasiūlymus

Antraštė:
Pakopine tvarka sudarytos preliminariosios sutartys su keliais tiekėjais dėl Eur...
Perkančioji organizacija:
European Commission, DG Human Resources and Security (HR)
TED publikavimo data:
31/05/2019
Pasiūlymų priėmimo terminas:
02/07/2019
Būsena:
Užbaigta
Informacija
EPSO/EUSA/PO/2018/028
Pakopine tvarka sudarytos preliminariosios sutartys su keliais tiekėjais dėl Europos institucijų, biurų, kitų įstaigų ir ES agentūrų darbuotojų, kurie eina ar gali būti paskirti eiti vadovaujamas pareigas, mokymo paslaugų
Pakopine tvarka sudarytos preliminariosios sutartys su keliais tiekėjais dėl Europos institucijų, biurų, kitų įstaigų ir ES agentūrų darbuotojų, kurie eina ar gali būti paskirti eiti vadovaujamas pareigas, mokymo ir ugdomojo vadovavimo paslaugų.
Paslaugos
Atvira procedūra
Užbaigta
Pažymėta
dėl visų dalių
Preliminarioji sutartis
https://ec.europa.eu/info/departments/human-resources-and-security_fr
80532000
Dalyvavimo sąlygos
Atrankos kriterijai, nurodyti pirkimo dokumentuose
Atrankos kriterijai, nurodyti pirkimo dokumentuose
Atrankos kriterijai, nurodyti pirkimo dokumentuose
Atrankos kriterijai, nurodyti pirkimo dokumentuose
Etapai
31/05/2019 00:00
02/07/2019 15:00
03/07/2019 10:30
Serijos
Serijos numeris Antraštė Aprašymas
Serija 1
1 dalis: Vadovavimo įgūdžių mokymai
Rangovo pagrindinės užduotys 1 dalyje bus:(i) vesti kursus, nurodytus mokyklos dabartiniame tvarkaraštyje (1 priedas), tiek, keik jie tęsiami ir sukurti mokyklai naujas programas. Tai ypač yra susiję su mišriu mokymusi ir profesinio tobulėjimo metodais, remiantis grupiniu darbu;(ii) parengti ir vesti specialiai parengtus mokymo kursus remiantis konkrečiais institucijos ar institucijų grupės reikalavimais. Ypač tai yra susiję su mišriu mokymusi ir nuotoliniu / virtualiuoju mokymusi;(iii) pasiūlyti aukštos kokybės lektorių grupę, kurie vestų šias mokymosi programas;(iv) iniciatyviai stebėti siūlomos mokymo veiklos vertinimą ir imtis visų reikalingų korekcinių veiksmų sutarus su perkančiąja organizacija.
Serija 2
Vadovų ir komandų konsultuojamasis ugdymas
Rangovo pagrindinės užduotys 2 dalyje bus:(i) parūpinti ugdomojo vadovavimo lektorius, įskaitant aukštos kvalifikacijos lektorius (dalis iš jų turi gebėti veikti kaip lektorių mokytojai ir lektorių prižiūrėtojai), kurie patys turi turėti reikšmingos valdymo patirties, teikti ugdomojo vadovavimo paslaugas (įskaitant kai kurių vidaus lektorių mokymą ir priežiūrą) mokyklos ir kitų perkančiųjų organizacijų vardu;(ii) iniciatyviai stebėti siūlomos ugdomojo vadovavimo veiklos vertinimą ir imtis visų reikalingų korekcinių veiksmų sutarus su perkančiąja organizacija.
Skelbimai
Rodyklė Skelbimo rūšis Paskelbimo data
2019/S 104-250682
Pranešimas apie sutartį
31/05/2019 00:00