Išsami informacija apie kvietimą pateikti pasiūlymus

Antraštė:
Aplinkos sąskaitos
Perkančioji organizacija:
European Commission, DG EUROSTAT
TED publikavimo data:
02/08/2019
Pasiūlymų priėmimo terminas:
27/09/2019
Būsena:
Užbaigta
Informacija
ESTAT/E/2019/009
Aplinkos sąskaitos
Šis kvietimas pateikti pasiūlymus apima: pagalba kuriant klausimynus ir apdorojant su aplinkos sąskaitomis susijusius duomenis; metodinė parama.Statistikos paslaugos, sudarančios šio kvietimo pateikti pasiūlymus objektą, skiriamos į šias dalis:1 dalis: Monetarinių aplinkos sąskaitų tvirtinimo ir plėtros parama;2 dalis: Duomenų rinkimas ir fizinių aplinkos sąskaitų rengimas;3 dalis: Žaliavos ekvivalentų apytikrio apskaičiavimo (RME) modelių atnaujinimas ir taikymas;4 dalis: Parama rengiant vandens statistiką ir vandens apskaitą;5 dalis: Antrinių žaliavų ir atliekų apskaita;6 dalis: Ekonominiai žiedinės ekonomikos aspektai.
Paslaugos
Atvira procedūra
Užbaigta
Pažymėta
dėl vienos ar daugiau dalių
Viešojo pirkimo sutartis
79330000
Dalyvavimo sąlygos
Žr. interneto adresą, nurodytą I.3) dalyje.
Atrankos kriterijai, nurodyti pirkimo dokumentuose
Atrankos kriterijai, nurodyti pirkimo dokumentuose
Atrankos kriterijai, nurodyti pirkimo dokumentuose
Atrankos kriterijai, nurodyti pirkimo dokumentuose
Etapai
02/08/2019 00:00
Netaikytina
Netaikytina
27/09/2019 16:00
01/10/2019 11:00
Serijos
Serijos numeris Antraštė Aprašymas
Serija 1 Monetarinių aplinkos sąskaitų tvirtinimo ir plėtros parama Šio kvietimo pateikti pasiūlymus dėl 1 dalies tikslas yra:— padėti Eurostatui renkant, tikrinant, šalinant trūkumus ir įvertinant duomenis monetarinių aplinkos sąskaitų statistikos sričiai,— remti duomenų analizę, kokybės vertinimą ir platinimą monetarinių aplinkos sąskaitų statistikos sričiai,— palaikyti, gerinti ir naudoti turimas IT programas ir įgyvendinti naujas ir efektyvesnes, išsamias ir nuoseklias IT priemones, kurios yra suderinamos su Eurostato IT aplinka, padedant šalims užpildyti anketas, tikrinti duomenis pagal šalis ir Eurostato duomenims tikrinti, analizuoti ir platinti,— remti metodinę monetarinių aplinkos sąskaitų plėtrą ir naujų duomenų kolekcijų plėtrą aplinkos ir Eurostato ekonominių sąskaitų srityje.
Serija 2 Duomenų rinkimas ir fizinių aplinkos sąskaitų rengimas Šio kvietimo pateikti pasiūlymus 2 dalies tikslas – padėti Eurostatui rengiant duomenis fizinės aplinkos sąskaitų srityje, tiksliau, 3 Reglamento (ES) Nr. 691/2011 moduliams.
Serija 3 Žaliavos ekvivalentų apytikrio apskaičiavimo (RME) modelių atnaujinimas ir taikymas Šio kvietimo pateikti pasiūlymus tikslas yra padėti Eurostatui šiose srityse:— atnaujinti, peržiūrėti ir taikyti Eurostato ES RME modelį ir atnaujinti / peržiūrėti jo dokumentaciją;— atnaujinti ir tobulinti supaprastintą modelio versiją (šalies RME priemonė), atnaujinti / peržiūrėti jo dokumentaciją ir teikti paramą priemonės vartotojams ir nacionaliniams statistikos institutams, kurie atlieka MFA-RME preliminarius skaičiavimus.— įgyvendinti, išbandyti ir toliau plėtoti išskirstymo metodą, kuris šiuo metu yra kuriamas Eurostato tarptautinės įvesties ir išvesties lentelei (ICIOT), siekiant ateityje pereiti prie tarptautinės įvesties ir išvesties modelio pagrindo;— prisidėti prie tarptautinės plėtros apskaičiuojant paklausa pagrįstus medžiagų srautų rodiklius, ypač pasaulinės įvesties bei išvesties ir aplinkos išplėtimo duomenų bazės institucionalizacijos.
Serija 4 Parama rengiant vandens statistiką ir vandens apskaitą Šio kvietimo teikti pasiūlymus 4 dalies tikslai yra dvejopi, susiję su vandens statistika ir vandens sąskaitomis, atitinkamai:1) parama Eurostato vandens statistikos duomenų rinkimui per visą gamybos ciklą. Konkurso dalyvis prisidės prie pasirengimo rinkti duomenis, nepertraukiamo rinkimo ir pažangos stebėjimo, kuriuo siekiama gauti geros kokybės Europos vandens statistikos duomenų rinkinį;2) Eurostato pasirengimas būsimai vandens apskaitos gamybai turi būti remiamas prisidedant prie metodinės plėtros ir teisinio aspekto galimybių rengimo / vertinimo.
Serija 5 Antrinių žaliavų ir atliekų apskaita; Šio kvietimo teikti pasiūlymus 5 dalies tikslas yra sudaryti visoje ES integruotas medžiagų srautų sąskaitas ir atliekų sąskaitas, įskaitant antrinių žaliavų srautus, taip pat fizinių medžiagų turto sąskaitų. Tai vienkartiniai skaičiavimai, kaip galimybių studija, prieš svarstant reguliarų kūrimą (kuris nebūtų vykdomas pagal šią sutartį).
Serija 6 Ekonominiai žiedinės ekonomikos aspektai Šio kvietimo teikti pasiūlymus 6 dalies tikslas yra sukurti sistemas, kuriose būtų kaupiami ekonominiai duomenys apie žiedinę ekonomiką ir bioekonomiką, kaupti duomenis ir apibūdinti bendrus koncepcinius metodus ir nustatyti žymėjimo procesą.
Skelbimai
Rodyklė Notice type Paskelbimo data
2019/S 148-363149 Pranešimas apie sutartį 02/08/2019 00:00