Išsami informacija apie kvietimą pateikti pasiūlymus

Antraštė:
Kvietimas dalyvauti konkurse dėl preliminariosios sutarties su keliais tiekėjais...
Perkančioji organizacija:
European Commission, DG Migration and Home Affairs (HOME)
TED publikavimo data:
21/06/2019
Pasiūlymų priėmimo terminas:
30/07/2019
Būsena:
Užbaigta
Informacija
HOME/2018/ISFB/PR/EVAL/0017
Kvietimas dalyvauti konkurse dėl preliminariosios sutarties su keliais tiekėjais sudarymo dėl poveikio įvertinimo, nustatymo ir su nustatymu susijusių paslaugų migracijos ir vidaus reikalų srityje
Sutarties tikslas – laiku teikti daugiausiai Migracijos ir vidaus reikalų generaliniam direktoratui, bet taip pat ir Komisijos tarnyboms ir agentūroms, veikiančioms vidaus reikalų srityje (Europos policijos biuras (Europolas), Europos Sąjungos didelės apimties IT sistemų laisvės, saugumo ir teisingumo erdvėje operacijų valdymo agentūra (eu-LISA), Europos prieglobsčio paramos biuras (EASO), Europos sienų ir pakrančių apsaugos agentūra („Frontex“) ir Europos narkotikų ir narkomanijos stebėsenos centras (ENNSC)) įrodymais grindžiamas intelektinio pobūdžio paslaugas, siekiant remti jų poveikio vertinimą ir su vertinimu susijusią veiklą.
Paslaugos
Atvira procedūra
Užbaigta
Pažymėta
dėl vienos ar daugiau dalių
Preliminarioji sutartis
79000000
Dalyvavimo sąlygos
Atrankos kriterijai, nurodyti pirkimo dokumentuose
Atrankos kriterijai, nurodyti pirkimo dokumentuose
Atrankos kriterijai, nurodyti pirkimo dokumentuose
Atrankos kriterijai, nurodyti pirkimo dokumentuose
Etapai
21/06/2019 00:00
30/07/2019 16:00
01/08/2019 15:00
Serijos
Serijos numeris Antraštė Aprašymas
Serija 1
Preliminarioji sutartis dėl poveikio įvertinimo, nustatymo ir su nustatymu susijusių paslaugų migracijos srityje.
Šios sutarties tikslas – laiku teikti Migracijos ir vidaus reikalų GD ir kitoms Komisijos tarnyboms bei agentūroms, veikiančios vidaus reikalų srityje įrodymais grindžiamas intelektines paslaugas, siekiant remti jų poveikio vertinimą, nustatymą ir su nustatymu susijusią veiklą migracijos srityje.— galimas vertinimo objektas migracijos srityje: galiojantys teisės aktai, strategijos ir veiksmų planai, ES agentūros ir tinklai, pavyzdžiui, Europos migracijos tinklas, finansinės programos, tokios kaip Prieglobsčio, migracijos ir integracijos fondas ar bet kuri kita finansinė programa, kurią valdo Migracijos ir vidaus reikalų GD ir agentūros, veikiančios didelės apimties IT sistemos, tokios kaip SIS, VIS ir būsimos IT sistemos, ir daugiau bendrųjų duomenų rinkimas ES lygiu,— galimos iniciatyvos, kurios gali būti poveikio vertinimo objektas migracijos srityje: naujų teisės aktų ar galiojančių teisės aktų, įskaitant (jei būtina) įgyvendinimo ir deleguotuosius aktus, pakeitimų pasiūlymai, pasiūlymai dėl ne teisėkūros iniciatyvų, kurios nustato politiką ateityje, įgyvendinimo priemonės (pvz., komiteto procedūras), kurie greičiausiai turės reikšmingą poveikį.Kitos su vertinimu susijusios paslaugos – specifinė mokslinių tyrimų veikla, skirta prisidėti prie Migracijos ir vidaus reikalų GD vertinimo veiklos migracijos srityje, pavyzdžiui, (neišsamus sąrašas): ataskaitos apie teisėkūros priemones, galimybių studijos, duomenų rinkimo užduotys, suinteresuotųjų šalių konsultavimas, politinių pasirinkimų išlaidų įvertinimas kiekybine ir pinigine išraiška; metodinių sistemų apibūdinimas.
Serija 2
Preliminarioji sutartis dėl poveikio įvertinimo, nustatymo ir su nustatymu susijusių paslaugų saugumo srityje.
Šios sutarties tikslas – laiku teikti Migracijos ir vidaus reikalų GD ir kitoms Komisijos tarnyboms bei agentūroms, veikiančios vidaus reikalų srityje įrodymais grindžiamas intelektines paslaugas, siekiant remti jų poveikio vertinimą, nustatymą ir su nustatymu susijusią veiklą saugumo srityje.Šios intervencijos gali būti saugumo srities vertinimo objektas:— galiojantys teisės aktai, strategijos ir veiksmų planai,— ES agentūros ir tinklai,— finansinės programos, tokios kaip Vidaus saugumo fondas ar bet kuri kita finansinė programa, kurią valdo Migracijos ir vidaus reikalų GD ir agentūros,— veikiančios didelio masto IT sistemos, tokios kaip SIS, įskaitant būsimas IT sistemas ir daugiau bendrųjų duomenų rinkimo sistemų ES lygiu (pvz., keleivio duomenų įrašas (PNR) ir išankstinė informacija apie keleivius (API)).Šios iniciatyvos gali būti saugumo srities poveikio vertinimo objektas:— naujų teisės aktų ar esamų teisės aktų, įskaitant (jei būtina) įgyvendinimo ir deleguotuosius aktus, pakeitimų pasiūlymai,— ne teisinių iniciatyvų, kurios nustato politiką ateityje, pasiūlymai,— įgyvendinimo priemonės (pvz., komiteto procedūros), kurios greičiausiai turės reikšmingą poveikį.Kitos su vertinimu susijusios paslaugos – specifinė mokslinių tyrimų veikla, skirta prisidėti prie Migracijos ir vidaus reikalų GD vertinimo veiklos saugumo srityje, pavyzdžiui, (neišsamus sąrašas): ataskaitos apie teisėkūros priemones, galimybių studijos, įskaitant su informacinių technologijų pasirinkimais susijusios politikos tyrimus, pramonės ir rinkos tyrimai, duomenų rinkimo užduotys, suinteresuotųjų šalių konsultavimas, politinių pasirinkimų išlaidų įvertinimas kiekybine ir pinigine išraiška; metodinių sistemų apibūdinimas.
Skelbimai
Rodyklė Skelbimo rūšis Paskelbimo data
2019/S 118-288651
Pranešimas apie sutartį
21/06/2019 00:00