Išsami informacija apie kvietimą pateikti pasiūlymus

Antraštė:
Paramos paslaugos, susijusios su dalyvavimu renginiuose ir parodose ar jų organi...
Perkančioji organizacija:
European Environment Agency (EEA)
TED publikavimo data:
05/06/2019
Pasiūlymų priėmimo terminas:
05/07/2019
Būsena:
Užbaigta
Informacija
EEA/COM/19/002
Paramos paslaugos, susijusios su dalyvavimu renginiuose ir parodose ar jų organizavimu Europos aplinkos agentūrai (2 dalys)
EAA ketina sudaryti preliminariąją paslaugų pirkimo sutartį dėl kiekvienos iš 2 dalių su paslaugų teikėjais, kurie teiktų paramą EAA renginių ir parodų organizavimo srityje, siekiant įgyvendinti tikslus, numatytus komunikacijos sistemoje.
Paslaugos
Atvira procedūra
Užbaigta
Pažymėta
dėl visų dalių
Preliminarioji sutartis
https://www.eea.europa.eu/about-us/tenders
79956000
Dalyvavimo sąlygos
Kaip nurodyta pirkimo specifikacijų 2.2.1) dalyje.
Atrankos kriterijai, nurodyti pirkimo dokumentuose
Atrankos kriterijai, nurodyti pirkimo dokumentuose
Atrankos kriterijai, nurodyti pirkimo dokumentuose
Atrankos kriterijai, nurodyti pirkimo dokumentuose
Etapai
05/06/2019 00:00
05/07/2019 14:00
08/07/2019 10:00
Serijos
Serijos numeris Antraštė Aprašymas
Serija 1
Parama dalyvaujant renginiuose ar juos organizuojant
Būsimasis rangovas paprastai dalyvaus planuojant susitikimus dėl būsimų renginių, teiks kūrybines įžvalgas ir konsultuos bei siūlys alternatyvius techninius / logistikos sprendimus (jei reikia), taip pat teiks išlaidų ir laiko skaičiavimus.Parengiamoji veikla, susijusi su dalyvavimu renginiuose, gali apimti kvietimų ir informacinės medžiagos rengimą ir dalinimą, pvz., susitikimo programą, konferencijos medžiagą, išankstinę pristatymų medžiagą, medžiagą apie prekes ir kt., ir pagalba, susijusi su išankstine registracija bei susijusi veikla.Su renginių vietomis susijusios užduotys gali būti rezervavimas ir techninis parengimas, o kartais gali būti susijusios su kontaktų su subrangovais (pvz., garso ir vaizdo paslaugų, aprūpinimo maistu ir saugos paslaugų tiekėjais) palaikymu ir pažangos stebėjimu. Rangovo gali būti prašoma padėti EAA parūpinant personalą registravimui vietoje ir informaciniuose punktuose visą renginio laiką ir (jei reikia) padėti dalyviams praktiniais klausimais. Rangovas taip pat turi gebėti padėti EAA atlikti renginio vertinimą, naudotis apklausų ir kitomis priemonėmis.
Serija 2
Parama dalyvaujant parodose ar jas organizuojant
Būsimojo rangovo gali būti prašoma dalyvauti planuojant susitikimus dėl būsimų parodų, teikti kūrybines įžvalgas ir konsultuoti bei siūlyti alternatyvius techninius / logistikos sprendimus (jei reikia), taip pat teikti išlaidų ir laiko skaičiavimus.Rangovo pasirengiamosios užduotys: rengti kūrybinius pasiūlymus ir kurti plakatus bei kitokio pobūdžio vaizduojamąją medžiagą, skrajutes, dalomąją medžiagą ir kitą medžiagą, transportavimą į vietą ir tvirtinimą ten; taip pat išmontuoti stendus ir organizuoti medžiagos parvežimo transportą po parodos.Pasirengimas parodoms taip pat apims ryšius su techniniais organizatoriais, parodų erdvės rezervavimą, baldų, kompiuterių ir garso bei vaizdo įrangos nuomą, elektros energiją, maitinimą, draudimą ir kitas reikalingas paslaugas.Parodose gali reikėti parūpinti daugiau darbuotojų, kurie galėtų atlikti praktines ir techninės priežiūros užduotis. Tačiau rangovo parūpinti pagalbiniai darbuotojai neturės atsakyti į išsamesnius stendo lankytojų klausimus apie EAA ir jos produktus. Rangovas taip pat turi gebėti padėti EAA atlikti parodos vertinimą, naudotis apklausų ir kitomis priemonėmis.
Skelbimai
Rodyklė Skelbimo rūšis Paskelbimo data
2019/S 107-260329
Pranešimas apie sutartį
05/06/2019 00:00