Išsami informacija apie kvietimą pateikti pasiūlymus

Antraštė:
Piliečių iniciatyvos internetinės bendradarbiavimo platformos valdymas
Perkančioji organizacija:
Secretariat General (SG)
TED publikavimo data:
05/08/2019
Pasiūlymų priėmimo terminas:
24/09/2019
Būsena:
Užbaigta
Informacija
PO-SG-A1-01-2019
Piliečių iniciatyvos internetinės bendradarbiavimo platformos valdymas
Bendras internetinės bendradarbiavimo platformos tikslas yra teikti informaciją ir paramą dėl Europos piliečių iniciatyvų rengimo ir vykdymo, skatinti debatus, susijusius su jais ir bendrai temomis, susijusiomis su šia priemone. Forumo tikslas – pasiūlyti erdvę, kurioje piliečiai gali kartu aptarti ir formuoti savo iniciatyvas, kad puoselėtų sąveiką tarp (potencialių) organizatorių, piliečių ir ekspertų; ir galiausiai gerintų Komisijai pateikiamų registracijos užklausų kokybę (reikia atkreipti dėmesį į pasirengimo etapą, lyginant su įgyvendinimo etapu, per kurį organizatoriai gali reguliariai palaikyti ryšį su Komisija).
Paslaugos
Atvira procedūra
Užbaigta
Pažymėta
Viešojo pirkimo sutartis
Geriausias kainos ir kokybès santykis
79140000
00
Dalyvavimo sąlygos
Konkurso dalyviai (ir kiekvienas grupės narys, jei tai bendras pasiūlymas) ir subrangovai, kurių pajėgumai būtini siekiant atitikti atrankos kriterijus, turi pateikti įgaliotojo atstovo pasirašytą ir su data priesaikos deklaraciją (žr. priedą), patvirtinančią, kad jie atitinka atrankos kriterijai, taikomus jiems individualiai. Dėl kriterijai, taikomų konkurso dalyviui kaip vienetui konkurso dalyvis (atskiras konkurso dalyvis arba jeigu tai bendras pasiūlymas) privalo pateikti priesaikos deklaraciją, patvirtinančią, kad konkurso dalyvis, įskaitant visus grupės narius, jei tai bendras pasiūlymas ir įskaitant subrangovus, jei taikoma, atitinka atrankos kriterijus, dėl kuriųbus atliekamas bendras vertinimas.Ši deklaracija yra deklaracijos, naudojamos šalinimo kriterijams (žr. 4.1 dalį) dalis, tad kiekvienas susijęs subjektas turi pateikti tik 1 deklaraciją, apimančią abu aspektus.Paskyrus sutartį konkurso laimėtojo bus paprašyta pateikti įrodymus, minimus toliau, prieš pasirašant sutartį ir per perkančiosios organizacijos nurodytą terminą. Šis reikalavimas taikomas kiekvienam grupės nariui, jei tai bendras pasiūlymas, ir subrangovams, kurių pajėgumai yra būtini siekiant atitikti atrankos kriterijus.Konkurso dalyvio (arba grupės nario, jei tai bendras pasiūlymas, arba subrangovo) nėra prašoma pateikti dokumentinius įrodymus, jeigu jie jau buvo pateikti kitai pirkimo procedūrai ir pateikti dokumentai buvo išduoti ne daugiau nei 1 metus iki perkančioji organizacija jų paprašė ir tą dieną vis dar galioja. Tokiais atvejais konkurso dalyvis turi paskelbti, kad dokumentiniai įrodymai jau buvo pateikti ankstesnės pirkimo procedūros metu, pateikti procedūros nuorodą ir patvirtinti, kad situacija nepasikeitė.Konkurso dalyvio (arba grupės nario, jei tai bendras pasiūlymas, arba subrangovo) nėra prašoma pateikti specialų dokumentą, jeigu perkančioji organizacija gali peržiūrėti minimą dokumentą nacionalinėje duomenų bazėje nemokamai.Konkurso dalyviai privalo įrodyti, kad jie gali vykdyti profesinę veiklą, būtiną darbams pagal šį kvietimą pateikti pasiūlymus atlikti. Konkurso dalyvis (arba grupės narys, jei tai bendras pasiūlymas, arba subrangovas) privalo pateikti šią informacija savo pasiūlyme, jeigu ji nebuvo pateikta su juridinio asmens statuso forma:— jei jie juridiniai asmenys, – asmenų, įgaliotų atstovauti konkurso dalyviui bendraujant su trečiosiomis šalimis ir teisinėse procedūrose, paskyrimo rašto įskaitomą kopiją arba tokio paskyrimo publikacijos kopiją, jei juridiniam asmeniui taikytinuose teisės aktuose numatytas toks publikacijos reikalavimas. Būtina pagrįsti šio įgaliojimo suteikimą kitam atstovui, kuris nenurodytas oficialiame paskyrime,— jei jie fiziniai asmenys, – prireikus pagal taikomus teisės aktus turi pateikti registracijos profesiniame ar prekybos registre įrodymą arba bet kokį oficialų dokumentą, kuriame nurodytas registracijos numeris.
Atrankos kriterijai, nurodyti pirkimo dokumentuose
Atrankos kriterijai, nurodyti pirkimo dokumentuose
Atrankos kriterijai, nurodyti pirkimo dokumentuose
Atrankos kriterijai, nurodyti pirkimo dokumentuose
Etapai
05/08/2019 00:00
Netaikytina
Netaikytina
24/09/2019 12:00
27/09/2019 11:00
Serijos Kvietimas pateikti pasiūlymus neturi serijos.
Skelbimai
Rodyklė Notice type Paskelbimo data
2019/S 157-386462 Klaidų ištaisymas 16/08/2019 00:00
2019/S 149-366054 Pranešimas apie sutartį 05/08/2019 00:00