Išsami informacija apie kvietimą pateikti pasiūlymus

Antraštė:
Parama vykdant parengiamąjį ekologinio projektavimo ir energijos vartojimo efekt...
Perkančioji organizacija:
European Commission, DG Energy (ENER)
TED publikavimo data:
20/09/2019
Pasiūlymų priėmimo terminas:
24/10/2019
Būsena:
Užbaigta
Informacija
ENER/C3/2019-467/04
Parama vykdant parengiamąjį ekologinio projektavimo ir energijos vartojimo efektyvumo ženklinimo priemonių darbą, įskaitant padangų ženklinimą
Direktyvos 18 straipsnyje nustatyta, kad „Komisija, vykdydama savo veiklą, dėl kiekvienos įgyvendinimo priemonės užtikrina subalansuotą valstybių narių atstovų ir visų su atitinkamu gaminiu arba gaminių grupe susijusių suinteresuotų šalių, pavyzdžiui, pramonės srities, įskaitant ir MVĮ bei amatams priskirtinas pramonės sritis, profesinių sąjungų, prekybininkų, mažmeninių prekiautojų, importuotojų, aplinkosaugos grupių ir vartotojų organizacijų, dalyvavimą“.
Paslaugos
Atvira procedūra
Užbaigta
Pažymėta
dėl visų dalių
Viešojo pirkimo sutartis
73000000
Dalyvavimo sąlygos
Etapai
20/09/2019 00:00
22/10/2019 23:59
23/10/2019 23:59
24/10/2019 17:00
25/10/2019 11:00
Serijos
Serijos numeris Antraštė Aprašymas
Serija 1 Vartotojų nevyriausybinės organizacijos (NVO): suinteresuotieji atstovai Sutarties tikslas – trejų metų laikotarpiui nuo sutarties įsigaliojimo užtikrinti, kad Europos vartotojų organizacijų ir aplinkosaugos NVO pažiūroms gerai atstovaujama parengiamuoju proceso etapu, po kurio įgyvendinamos priemonės ir jų apžvalgos pagal Ekologinio projektavimo ir energijos vartojimo efektyvumo ženklinimo direktyvą, įskaitant savanoriškų susitarimų vertinimą, abu tiriamuoju etapu, Ekologinio projektavimo ir energijos žymėjimo konsultacijų forume ir, jei reikia, po to.Taip pat bus aprėpiami susijusių politikos priemonių, ypač Padangų ženklinimo reglamento, parengiamasis bei peržiūros procesai.Galiausiai sutartimi taip pat siekiama užtikrinti, kad vartotojai ir aplinkosaugos NVO, būdami arčiausiai vartotojų ir piliečių, teiktų tinkamą ir pritaikytą informaciją šioms tikslinėms grupėms apie specialias ES produktų energijos vartojimo efektyvumo politikos priemones ir jų poveikį bei naudą.
Serija 2 Aplinkosaugos NVO: suinteresuotieji atstovai Sutarties tikslas – trejų metų laikotarpiui nuo sutarties įsigaliojimo užtikrinti, kad Europos vartotojų organizacijų ir aplinkosaugos NVO pažiūroms gerai atstovaujama parengiamuoju proceso etapu, po kurio įgyvendinamos priemonės ir jų apžvalgos pagal Ekologinio projektavimo ir energijos vartojimo efektyvumo ženklinimo direktyvą, įskaitant savanoriškų susitarimų vertinimą, abu tiriamuoju etapu, Ekologinio projektavimo ir energijos žymėjimo konsultacijų forume ir, jei reikia, po to.Taip pat bus aprėpiami susijusių politikos priemonių, ypač Padangų ženklinimo reglamento, parengiamasis bei peržiūros procesai.Galiausiai sutartimi taip pat siekiama užtikrinti, kad vartotojai ir aplinkosaugos NVO, būdami arčiausiai vartotojų ir piliečių, teiktų tinkamą ir pritaikytą informaciją šioms tikslinėms grupėms apie specialias ES produktų energijos vartojimo efektyvumo politikos priemones ir jų poveikį bei naudą.
Skelbimai
Rodyklė Notice type Paskelbimo data
2019/S 182-442066 Pranešimas apie sutartį 20/09/2019 00:00