Išsami informacija apie kvietimą pateikti pasiūlymus

Antraštė:
Kelių kapitalo investavimo projektų vieneto kainos vertinimas
Perkančioji organizacija:
European Commission, DG Regional and urban Policy (REGIO)
TED publikavimo data:
31/07/2019
Pasiūlymų priėmimo terminas:
06/09/2019
Būsena:
Užbaigta
Informacija
2018CE16BAT154
Kelių kapitalo investavimo projektų vieneto kainos vertinimas
Šis specifinis tyrimas yra susijęs su kelių sektoriaus projektų, ar kitaip – kapitalo investavimo į kelius intervencinių projektų, vieneto kainos peržiūra, kurie susiję tik su pagrindiniu ir visuotiniu transeuropiniu transporto tinklu, kaip numatyta 11.12.2013 Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (ES) Nr. 1315/2013 dėl Sąjungos transeuropinio transporto tinklo plėtros gairių, kuriuo panaikinamas Sprendimas Nr. 661/2010/ES („TEN-T Reglamentas“). Atliekant tyrimą bus galima naudotis duomenimis, gautais iš 300 projektų, įgyvendintų Europos regioninės plėtros fondo (ERPF) (programavimo laikotarpis 2000–2006 m.), Sanglaudos fondo (programavimo laikotarpiai 2000–2006 m. ir 2007–2013) m. ir Europos struktūrinių ir investicinių fondų (ESIF) (programavimo laikotarpis 2014–2020 m.).
Paslaugos
Atvira procedūra
Užbaigta
Pažymėta
Viešojo pirkimo sutartis
Geriausias kainos ir kokybès santykis
79400000
BE100
Dalyvavimo sąlygos
Žr. interneto adresą, nurodytą I.3) dalyje.
Atrankos kriterijai, nurodyti pirkimo dokumentuose
Atrankos kriterijai, nurodyti pirkimo dokumentuose
Atrankos kriterijai, nurodyti pirkimo dokumentuose
Atrankos kriterijai, nurodyti pirkimo dokumentuose
Etapai
31/07/2019 00:00
06/09/2019 16:00
09/09/2019 10:30
Serijos Kvietimas pateikti pasiūlymus neturi serijos.
Skelbimai
Rodyklė Skelbimo rūšis Paskelbimo data
2019/S 146-358684
Pranešimas apie sutartį
31/07/2019 00:00