Išsami informacija apie kvietimą pateikti pasiūlymus

Antraštė:
Preliminarioji sutartis su keliais tiekėjais pakartotinai skelbiant konkursą dėl...
Perkančioji organizacija:
European Border and Coast Guard Agency (Frontex)
TED publikavimo data:
20/08/2019
Pasiūlymų priėmimo terminas:
27/09/2019
Būsena:
Užbaigta
Informacija
Frontex/OP/561/2019/MS
Preliminarioji sutartis su keliais tiekėjais pakartotinai skelbiant konkursą dėl konsultacinių paslaugų teikimo
Šios preliminariosios sutarties su keliais tiekėjais objektas yra konsultacinių paslaugų teikimas šioms dalims:1 dalis: Projektų valdymo konsultacijos;2 dalis: Integruotos logistinės pagalbos konsultacijos.
Paslaugos
Atvira procedūra
Užbaigta
Pažymėta
dėl visų dalių
Preliminarioji sutartis
79411000
Dalyvavimo sąlygos
Atrankos kriterijai, nurodyti pirkimo dokumentuose
Atrankos kriterijai, nurodyti pirkimo dokumentuose
Atrankos kriterijai, nurodyti pirkimo dokumentuose
Atrankos kriterijai, nurodyti pirkimo dokumentuose
Etapai
20/08/2019 00:00
27/09/2019 11:00
02/10/2019 11:00
Serijos
Serijos numeris Antraštė Aprašymas
Serija 1
Projektų valdymo konsultacijos
1 dalis: Projektų valdymo konsultacijos.Numatoma teikti šias paslaugas (bet nebūtinai vien tik jas):— projektų inicijavimas ir projektų tikslų, koncepcijų ir modelio numatymas (pvz., orlaiviai, laivai, keltai, nuotoliniu būdu valdomos orlaivių sistemos, aerostatinės sistemos, skirtos orlaivių stebėsenai, orlaivių stebėsenos paslaugų sistemos, mobiliosios stebėjimo sistemos, transporto priemonės, skirtos migracijai valdyti, biometrinės sistemos, apšvietimo įranga, konteineriai, ginklai, uniformos ir kt.);— padėti Frontex suprasti rinkos sąlygas ir praktinę gaunamų įsipareigojimų galimybę sumažinti riziką bei užtikrinti išlaidų efektyvumą;— kurti, teikti techninę priežiūrą it kontroliuoti projekto planus ir kitus būtinus dokumentus projektui įgyvendinti (pvz., darbų paskirstymo struktūrą, išlaidas, išteklių valdymą, paskyrimus, grafikus, biudžeto planavimą ir kt.);— projekto tikslų, susijusių su terminais, išlaidomis ir kokybe, stebėsena;— parama kuriant atitinkamą atskaitų teikimo sistemą (šablonai, dokumentai ir įvairios ataskaitos),— parama įvedant, įgyvendinant ir palaikant pasikeitimų valdymo procesą;— parama įvedant, įgyvendinant ir palaikant kokybės valdymo procesą;— parama įvedant, įgyvendinant ir palaikant konfigūracijos valdymo procesą;— parama koordinuojant specifines su projektu susijusias darbo grupes;— parama planuojant biudžetą, atsižvelgiant į gyvavimo ciklo išlaidas.
Serija 2
Integruotos logistinės pagalbos konsultacijos
2 dalis. Integruotos logistinės pagalbos konsultacijos:Konsultacinės paslaugos apims šias paslaugas, bet nebūtinai vien tik jas:— Logistinės paramos analizės;— gyvavimo ciklo sąnaudos;— logistikos valdymas ir modeliavimas;— logistikos inžinerija;— inžinerinė parama ir techninės priežiūros paslaugos;— reagavimas į nenumatytus atvejus planavimo paslaugos;— parama vertinant riziką logistikai;— ataskaitų teikimas, atnaujintos informacijos ir konsultacijų reguliarus teikimas Frontex.
Skelbimai
Rodyklė Skelbimo rūšis Paskelbimo data
2019/S 159-391876
Pranešimas apie sutartį
20/08/2019 00:00