Išsami informacija apie kvietimą pateikti pasiūlymus

The new submission deadline is 23/12/2019 at 12:00. In case of submission for several lots, the tenderer is required to indicate - in the title of each selection document – the number of the lot concerned.
Antraštė:
Preliminarioji sutartis dėl mokymosi ir tobulinimosi paslaugų institucijų darbuo...
Perkančioji organizacija:
European Commission, DG Human Resources and Security (HR)
TED publikavimo data:
06/11/2019
Pasiūlymų priėmimo terminas:
23/12/2019
Būsena:
Užbaigta
Informacija
HR/R1/PO/2019/024
Preliminarioji sutartis dėl mokymosi ir tobulinimosi paslaugų institucijų darbuotojams, Europos Sąjungos institucijoms ir agentūroms.
Šio kvietimo dalyvauti konkurse tikslas – teikti Europos Komisijai ir kitoms Europos Sąjungos institucijoms, įstaigoms ir agentūroms preliminariąsias sutartis, susijusias su personalo taisyklėse nurodytų darbuotojų ir išorės darbuotojų mokymosi ir tobulinimosi paslaugomis, suskirstytas į 5 dalis.Paslaugos, kurias ketinama teikti, turi būti bent:— asmeninių kursų ir grupinių užsiėmimų kūrimas ir teikimas,— kitos mokymosi veiklos / formatų kūrimas,— padėti grupėms vykdyti mokymosi veiklą ir atlikti praktiką,— teikti individualią ar grupinę paramą, kuruoti ir ugdyti,— mokymosi medžiagos kūrimas,— turimų mokymosi išteklių atranka / surinkimas,— konsultacijų teikimas mokymosi ir tobulinimosi srityje.Išsamiau paslaugos aprašomos konkurso dokumentuose.
Paslaugos
Atvira procedūra
Užbaigta
Pažymėta
dėl visų dalių
Preliminarioji sutartis
https://ec.europa.eu/info/departments/human-resources-and-security_fr
80511000
Dalyvavimo sąlygos
Atrankos kriterijai, nurodyti pirkimo dokumentuose
Atrankos kriterijai, nurodyti pirkimo dokumentuose
Atrankos kriterijai, nurodyti pirkimo dokumentuose
Atrankos kriterijai, nurodyti pirkimo dokumentuose
Etapai
06/11/2019 00:00
23/12/2019 12:00
06/01/2020 11:00
Serijos
Serijos numeris Antraštė Aprašymas
Serija 1
Mokymosi ir tobulinimosi paslaugos tarptautinių reikalų, ES valdymo, teisės, politikos ir strategijos formavimo srityse
Išsamesnį aprašymą galima rasti konkurso dokumentuose interneto adresu, nurodytu I.3) punkte.
Serija 2
2 dalis: Mokymosi ir tobulinimosi paslaugos žmogiškųjų išteklių srityje
Išsamesnį aprašymą galima rasti konkurso dokumentuose interneto adresu, nurodytu I.3) punkte.
Serija 3
Mokymosi ir tobulinimosi paslaugos derybų Europos ir tarptautiniu lygiu, įskaitant vidines, tarpinstitucines ir tarpkultūrines derybas
Išsamesnį aprašymą galima rasti konkurso dokumentuose interneto adresu, nurodytu I.3) punkte.
Serija 4
Mokymosi ir tobulinimosi paslaugos profesinio bendravimo srityje
Išsamesnį aprašymą galima rasti konkurso dokumentuose interneto adresu, nurodytu I.3) punkte.
Serija 5
Mokymosi ir tobulinimosi paslaugos ekonomikos, finansų, audito ir vidinės kontrolės srityje
Išsamesnį aprašymą galima rasti konkurso dokumentuose. Žr. I.3) punkte nurodytą interneto adresą.
Skelbimai
Rodyklė Skelbimo rūšis Paskelbimo data
2019/S 219-536644
Klaidų ištaisymas
13/11/2019 00:00
2019/S 214-524630
Pranešimas apie sutartį
06/11/2019 00:00