Išsami informacija apie kvietimą pateikti pasiūlymus

Antraštė:
IT infrastruktūros teikimas ir veiklos valdymo paslaugos
Perkančioji organizacija:
European Union Intellectual Property Office (EUIPO)
TED publikavimo data:
15/10/2019
Pasiūlymų priėmimo terminas:
10/12/2019
Būsena:
Užbaigta
Informacija
AO/018/19
IT infrastruktūros teikimas ir veiklos valdymo paslaugos
Šio kvietimo dalyvauti konkurse tikslas yra tarnybai gauti teikiamą IT infrastruktūrą ir veiklos valdymo paslaugas.
Paslaugos
Atvira procedūra
Užbaigta
Pažymėta
Preliminarioji sutartis
Geriausias kainos ir kokybès santykis
72000000
ES521
Dalyvavimo sąlygos
Jei konkurso grupė remiasi paslaugomis, kurios turi būti teikiamos už ES ribų, šių vietų įrodymai yra būtini, įrodantys, kad jie atitinka 23.10.2018 Reglamento (ES) Nr. 2018/1725 dėl fizinių asmenų apsaugos Sąjungos institucijoms, organams, tarnyboms ir agentūroms tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo, kuriuo panaikinamas Reglamentas (EB) Nr. 45/2001 ir Sprendimas Nr. 1247/2002/EB, kurie įsigaliojo 11.12.2018.
Atrankos kriterijai, nurodyti pirkimo dokumentuose
Atrankos kriterijai, nurodyti pirkimo dokumentuose
Atrankos kriterijai, nurodyti pirkimo dokumentuose
Atrankos kriterijai, nurodyti pirkimo dokumentuose
Etapai
15/10/2019 00:00
10/12/2019 13:00
12/12/2019 11:00
Serijos Kvietimas pateikti pasiūlymus neturi serijos.
Skelbimai
Rodyklė Skelbimo rūšis Paskelbimo data
2019/S 199-482541
Pranešimas apie sutartį
15/10/2019 00:00