Išsami informacija apie kvietimą pateikti pasiūlymus

Due to the present situation of confinement related to the Coronavirus pandemic , a public opening of tenders is not possible. The opening will take place on 16/04/2020 at 11:00 hrs as scheduled and the record automatically generated by the system will be sent to all tenderers after the closure of the opening session. For exceptional reasons the deadline of this Call for Tenders has been extended to 14/04/2020 12:00 - the new deadline will be published soon in eNotices.
Antraštė:
Preliminarioji sutartis dėl vertinimo, poveikio ir atitikties vertinimo, politin...
Perkančioji organizacija:
European Commission, DG Justice and Consumers (JUST)
TED publikavimo data:
04/02/2020
Pasiūlymų priėmimo terminas:
14/04/2020
Būsena:
Užbaigta
Informacija
JUST/2020/PR/03/001
Preliminarioji sutartis dėl vertinimo, poveikio ir atitikties vertinimo, politinės paramos ir teisinės analizės paslaugų
1 dalis: Vertinimas, poveikio vertinimas ir susijusios politinės paramos paslaugos teisingumo ir vartotojų politikos srityse2 dalis: Teisinės analizės paslaugos, įskaitant nacionalinių perkėlimo priemonių atitikties vertinimą teisingumo ir vartotojų politikos srityse3 dalis: Atitikties vertinimas ir teisinės analizės paslaugos, susijusios su asmeninių duomenų perkėlimu iš ES valstybių narių į trečiąsias šalis
Paslaugos
Atvira procedūra
Užbaigta
Pažymėta
dėl visų dalių
Preliminarioji sutartis
79000000
Dalyvavimo sąlygos
Žr. interneto adresą, nurodytą I.3) dalyje.
Atrankos kriterijai, nurodyti pirkimo dokumentuose
Atrankos kriterijai, nurodyti pirkimo dokumentuose
Atrankos kriterijai, nurodyti pirkimo dokumentuose
Atrankos kriterijai, nurodyti pirkimo dokumentuose
Etapai
04/02/2020 00:00
14/04/2020 12:00
16/04/2020 11:00
Serijos
Serijos numeris Antraštė Aprašymas
Serija 1
Vertinimas, poveikio vertinimas ir susijusios politinės paramos paslaugos teisingumo ir vartotojų politikos srityse
1 dalyje reikės atlikti šias užduotis:— vertinimas,— poveikio vertinimas,— kiti politinės paramos tyrimai.1 dalies užduotys gali būti susijusios su teisinėmis arba ne teisinėmis iniciatyvomis (įskaitant deleguotuosius ir įgyvendinamuosius aktus), taip pat su išlaidų programomis. Politinės paramos tyrimai ypač teiks perspektyvų indėlį plėtojant ateities politiką.
Serija 2
Teisinės analizės paslaugos, įskaitant nacionalinių perkėlimo priemonių atitikties vertinimą teisingumo ir vartotojų politikos srityse
Preliminariosios sutarties 2 dalies tikslas yra teikti paslaugas, kurios padėtų Teisingumo generaliniam direktoratui (DG JUST) pasiekti teisinių ir politinių tikslų; ji apima tyrimus:— susijusius su valstybių narių teisinių ir administracinių priemonių atitikties Sąjungos teisės aktams vertinimą teisingumo ir vartotojų srityse (žr. II.2.1 dalį). Tai apima nacionalines priemones perkeliančias direktyvas, bet kurias nacionalines priemones, priimtas pagal reglamentus teisingumo ir vartotojų politikos srityse,— susijusias su Europos Sąjungos teisės aktų taikymo ir interpretavimo analize nacionaliniuose teismuose, teisingumo ir vartotojų politikos srityse;— susijusias su priimtomis priemonėmis, siekiant užtikrinti, kad Europos Sąjungos teisės aktai bus taikomi nacionalinių administracijų, taip pat nacionalinio ombudsmeno ir neteisminio sprendimų priėmimo institucijose, teisingumo ir vartotojų politikos srityse,— susijusias su bet kuriomis nacionalinėmis administracinėmis ar teisinėmis priemonėmis, priimtomis teisingumo ir vartotojų politikos srityse, kurios iš dalies sutampa arba papildo Europos Sąjungos teisę,— susijusias su bet kuriais teisiniais nacionalinių teisinių sistemų, taikomų specifinėse teisingumo ir vartotojų srityse, moksliniais tyrimais.
Serija 3
Atitikties vertinimas ir teisinės analizės paslaugos, teisingumo ir vartotojų politikos srityse
Apskritai, šios dalies užduotys bus paremti Teisingumo GD analizuojant ir vertinant teisinę sistemą, institucines struktūras ir praktikas, siekiant apsaugoti asmeninius duomenis trečiųjų šalių grupėje, konkrečioje trečiojoje šalyje ar jos dalyje arba tarptautinėje / regioninėje organizacijoje. Šios sistemos vertinimas bus atliekamas pagal ES teisinę sistemą. Tai gali būti šalys, turinčios vieną duomenų apsaugos įstatymą, taip pat šalys, turinčios kompleksinę duomenų apsaugos sistemą (pvz., naujausius sektoriaus įstatymus arba kelis teisės aktų lygius). Gali būti vertinamas tiek duomenų perdavimas komerciniais, tiek teisėsaugos tikslais. Tyrimo metu gali būti vertinamos vyriausybės prieigos sąlygos teisėsaugos ar nacionalinio saugumo tikslais.
Skelbimai
Rodyklė Skelbimo rūšis Paskelbimo data
2020/S 062-146893
Klaidų ištaisymas
27/03/2020 00:00
2020/S 024-052527
Pranešimas apie sutartį
04/02/2020 00:00