Išsami informacija apie kvietimą pateikti pasiūlymus

Antraštė:
Techninė parama vykdant LIFE projektų stebėseną (veiklos dotacijos ir veiksmų do...
Perkančioji organizacija:
European Commission, DG ENV+CLIMA
TED publikavimo data:
25/04/2012
Pasiūlymų priėmimo terminas:
05/06/2012
Būsena:
Užbaigta
Informacija
ENV.E.4/SER/2012/0015
Techninė parama vykdant LIFE projektų stebėseną (veiklos dotacijos ir veiksmų dotacijos), informaciją apie LIFE programą ir kitą susijusią veiklą.
Reikalaujama, kad rangovas visų projekto valdymo etapų metu teiktų paramą Komisijai įgyvendinant LIFE programą. Be kitos veiklos, tai apims visų atvirų projektų (maždaug 850 projektų), kuriuos finansuoja LIFE programa pagal visus LIFE reglamentus, stebėseną, paramą stebint aplinkos NVO pagal LIFE+ veiklos dotacijas ir ryšių veiklai. Vienas ekspertas, kuris dirba visu etatu, turėtų stebėti apytikriai 16–20 projektų. Numatyta, kad informacinę veiklą vykdys 12 žmonių.Visa su šiais projektais susijusi korespondencija turėtų būti įvertinta pagal Komisijos parengtas standartines pavyzdines formas. Tai apima pažangos ataskaitas, ataskaitas, susijusias su prašymais dėl apmokėjimo už papildomas sąlygas. Taip pat privaloma projektus tikrinti kiekvienais metais. Rangovas turėtų garantuoti kompetenciją visose 3 programos dalyse. Kompetencija dėl LIFE „Gamta“ ypač apima gamtos išsaugojimo valdymo, Paukščių ir Buveinių direktyvų bei gamtos išsaugojimo vietos lygmeniu išmanymą. Kompetencija dėl LIFE „Aplinka“ apima žinias ypač tokiose srityse kaip klimato kaita, vanduo, oras, dirvožemis, miesto aplinka, triukšmas, cheminės medžiagos, aplinka ir sveikata, atliekos ir gamtos ištekliai, miškai, inovacijos ir strateginiai principai. Kompetencija dėl LIFE „Informacija“ apima žinias ypač tokiose srityse, kurios numatytos LIFE „Gamta“, LIFE „Aplinka“, ir miškų gaisrų prevencijos žinias. Daugiau informacijos apie LIFE programą galima rasti tinklavietėje http://ec.europa.eu/environment/life/index.htm Bus reikalinga parama vykdant informacinę veiklą ir reikalinga patirtis kuriant ir tvarkant publikacijas, žiniasklaidos informacinius šaltinius ir renginius. Sutartyje numatyta ši veikla:1. Techninė ir administracinė parama vykdant užduotis, susijusias su projektų įgyvendinimo stebėsena pagal LIFE+ veiklos dotacijas.2. Aplinkosaugos srityje veikiančių NVO stebėsenos parama pagal LIFE+ veiklos dotacijas.3. Informavimo veikla: techninė ir administracinė parama, susijusi su informavimo apie LIFE+ programą veikla, veiklos dotacijas ir NVO veiklai skirtas dotacijas ES lygmeniu.Tikslai:1 priedas. Veiksmų dotacijos:Komisijai reikalinga techninė ir administracinė parama vykdant užduotis, susijusias su projektų įgyvendinimu pagal LIFE+ ir LIFE III programas. Šios sutarties tikslas – padėti Komisijai šiame darbe. Rangovas turi padėti Komisijai stebėdamas ir vertindamas projekto eigą techniniu ir finansiniu lygmenimis bei užtikrinti projekto darnumą su patiriamomis išlaidomis. Jie turi veikti tik kaip Komisijai konsultacijas teikiantis organas ir neturi dalyvauti finansinių išteklių valdyme. Rangovas neturi būti priklausomas nuo projektų. Kaip Komisijai konsultacijas teikiantis organas, jie turi apžvelgti projektus ir atlikti Komisijai pateiktų ataskaitų techninius bei finansinius vertinimus, taip pat pateikti projektams skirtas technines ir finansines gaires. Rangovas negali priimti jokių sprendimų Komisijos vardu.2 priedas. Veiklos dotacijos:Bendras šios sutarties tikslas – sutelkti nepriklausomus išorės ekspertus, kurie padėtų Aplinkos GD vykdyti NVO dotacijų pagal LIFE gavėjų stebėseną ir įvertintų jų individualius ir bendrus veiklos rezultatus bei pasiekimus pagal: — paramos gavėjų finansinių ir techninių ataskaitų išsamią apžvalgą ir vertinimą,— atrinktų 8 paramos gavėjų stebėsenos vizitus (auditus).NVO stebėsenos tikslai yra šie:— pateikti Komisijai informacijos siekiant, kad būtų patvirtintos galutinės ataskaitos ir apskaičiuoti galutiniai mokėjimai,— pateikti Komisijai išsamią informaciją apie atrinktų paramos gavėjų atitiktį Dotacijos susitarimo nuostatoms, jų finansinių, vadovavimo ir administracinių sistemų kokybę bei veiklos, kuri vykdyta įgyvendinant darbo programą, kokybę,— pateikti Komisijai bendrą NVO veiklos apžvalgą ir programos rezultatus...
Paslaugos
Atvira procedūra
Užbaigta
Pažymėta
Netaikytina
Etapai
25/04/2012
Netaikytina
25/05/2012
29/05/2012
05/06/2012
15/06/2012
Serijos Kvietimas pateikti pasiūlymus neturi serijos.
Skelbimai
Rodyklė Notice type Paskelbimo data
2012/S 80-130436 Pranešimas apie sutartį 25/04/2012