Išsami informacija apie kvietimą pateikti pasiūlymus

Antraštė:
Techninio sekretoriato paskyrimas siekiant remti direktyvos 2010/35/ES įgyvendin...
Perkančioji organizacija:
European Commission, DG Mobility and Transport (MOVE)
TED publikavimo data:
22/06/2020
Pasiūlymų priėmimo terminas:
20/07/2020
Būsena:
Užbaigta
Informacija
MOVE/2020/OP/0006
Techninio sekretoriato paskyrimas siekiant remti direktyvos 2010/35/ES įgyvendinimą
Sutarties objektas yra techninio sekretoriato paslaugų teikimas notifikuotųjų įstaigų grupei dėl 2010 m. birželio 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2010/35/ES dėl gabenamųjų slėginių įrenginių (Transportable Pressure Equipment Directive – Notified Bodies Group – TPED NBG)). Direktyva 2010/35/ES nustatoma visiškai laisva rinka gabenamiesiems slėginiams įrenginiams pateikti rinkai ir jiems naudoti. Tačiau direktyva apima slėgio veikiamas gabenamas dujas, o susitarimas dėl keitimosi patirtimi tarp valstybių narių yra numatytas atsižvelgiant į pranešimo politiką ir rinkos priežiūrą. Siekiant užtikrinti vienodas veiklos sąlygas, notifikuotųjų įstaigų bendradarbiavimas įgyvendinant direktyvą 2010/35/ES yra itin svarbus siekiant, kad teisinė priemonė būtų teisingai taikoma ES ir susijusiose valstybėse narėse. Yra reikalinga speciali kompetencija gabenamųjų slėginių įrenginių ir direktyvos 2008/68/EB (Europos susitarimas dėl tarptautinio pavojingų prekių gabenimo geležinkeliais, reglamentai dėl tarptautinio pavojingų prekių gabenimo geležinkeliais ir Europos susitarimas dėl tarptautinio pavojingų prekių gabenimo vidaus vandenimis) srityje.
Paslaugos
Atvira procedūra
Užbaigta
Pažymėta
Viešojo pirkimo sutartis
http://ec.europa.eu/transport/facts-fundings/tenders/
Geriausias kainos ir kokybès santykis
150000.00 EUR
150000.00 EUR
76100000
BE100
Dalyvavimo sąlygos
Konkurso dalyvis privalo įrodyti 5 metų patirtį gabenamųjų slėginių įrenginių kontekste – direktyvos 2010/35/ES bei direktyvos 2008/68/EB, taip pat susijusio standartizacijos proceso kontekste. Konkurso dalyvis privalo pateikti prieigos prie taikomų standartų įrodymus. Konkurso dalyvis privalo įrodyti 2 metų patirtį rengiant ir atliekant sekretoriaus darbą. t. y. organizuojant posėdžius, rengiant posėdžių darbotvarkes, darbo dokumentus ir protokolus bei teikiant apžvalgas. Konkurso dalyvis privalo įrodyti gebėjimą rengti ataskaitas anglų kalba apie gabenamuosius slėginius įrenginius.
Atrankos kriterijai, nurodyti pirkimo dokumentuose
Atrankos kriterijai, nurodyti pirkimo dokumentuose
Atrankos kriterijai, nurodyti pirkimo dokumentuose
Atrankos kriterijai, nurodyti pirkimo dokumentuose
Etapai
22/06/2020 00:00
20/07/2020 23:59
22/07/2020 10:00
Serijos Kvietimas pateikti pasiūlymus neturi serijos.
Skelbimai
Rodyklė Skelbimo rūšis Paskelbimo data
2020/S 119-288059
Pranešimas apie sutartį
22/06/2020 00:00