Išsami informacija apie kvietimą pateikti pasiūlymus

Antraštė:
Epidemiologinė kompetencija, skirta teikti paramą su Reglamentu (ES) 2016/429 ar...
Perkančioji organizacija:
European Food Safety Authority (EFSA)
TED publikavimo data:
06/04/2020
Pasiūlymų priėmimo terminas:
26/05/2020
Būsena:
Užbaigta
Informacija
OC/EFSA/ALPHA/2020/02
Epidemiologinė kompetencija, skirta teikti paramą su Reglamentu (ES) 2016/429 arba Gyvūnų sveikatos teisės aktu susijusiomis temomis
2016 m. kovo 9 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) 2016/429 dėl užkrečiamųjų gyvūnų ligų, kuriuo iš dalies keičiami ir panaikinami tam tikri gyvūnų sveikatos srities aktai, nustatomos gyvūnų ligų, kurios perduodamos gyvūnams arba žmonėms, prevencijos ir kontrolės taisyklės. EFSA buvo paprašyta suteikti paramą Europos Komisijai teikiant mokslinę nuomonę, kuri suformuotų pagrindą reglamento 2016/429 iš dalies keičiantiems ir įgyvendinamiems aktams kurti. Šis konkursas padalytas į dvi dalis:1 dalis: Esamos literatūros ir kitų susijusių duomenų šaltinių, susijusių su atsparumu antimikrobinėms medžiagoms, apžvalga ir vėlesnės literatūros apžvalga, didžiausią dėmesį skiriant atrinktoms atsparioms antimikrobinėms medžiagoms bakterijoms;2 dalis: Pasirengimo, kontrolės, likvidavimo ir švelninimo priemonių vertinimas, siekiant įtraukti aktualios literatūros, turimų duomenų ir (arba) bet kurios kitos informacijos šaltinio apie išvardytas ligas apžvalgą ir atlikti jų tikėtiną vėlesnę analizę.
Paslaugos
Atvira procedūra
Užbaigta
Pažymėta
dėl visų dalių
Preliminarioji sutartis
http://www.efsa.europa.eu/en/procurement/tenders.htm
73000000
Dalyvavimo sąlygos
Atrankos kriterijai, nurodyti pirkimo dokumentuose
Atrankos kriterijai, nurodyti pirkimo dokumentuose
Atrankos kriterijai, nurodyti pirkimo dokumentuose
Atrankos kriterijai, nurodyti pirkimo dokumentuose
Etapai
06/04/2020 00:00
26/05/2020 14:30
27/05/2020 14:30
Serijos
Serijos numeris Antraštė Aprašymas
Serija 1
Esamos literatūros ir kitų susijusių duomenų šaltinių, susijusių su atsparumu antimikrobinėms medžiagoms, apžvalga ir vėlesnės literatūros apžvalga, didžiausią dėmesį skiriant atrinktoms antimikrobinėms medžiagoms...
Preliminariosios sutarties trukmė – 1 metai ir 1 automatinis atnaujinimas, bendra ilgiausia trukmė – 2 metai iš eilės.Informacija apie biudžetą: 1 dalis – 250 000 EUR, 10 % nenumatytiems atvejams ir galimas kainų indeksavimas jau įtraukti į šią didžiausią ribą.Preliminarioji sutartis bus įgyvendinama pagal specialias sutartis
Serija 2
Pasirengimo, kontrolės, likvidavimo ir švelninimo priemonių vertinimas, siekiant įtraukti aktualios literatūros ir (arba) bet kurios kitos informacijos šaltinio apie išvardytas ligas apžvalgą ir atlikti jų tikėtiną vėlesnę...
Preliminariosios sutarties trukmė – 1 metai ir 1 automatinis atnaujinimas, bendra ilgiausia trukmė – 2 metai iš eilės.Informacija apie biudžetą: 2 dalis – 150 000 EUR, 10 % nenumatytiems atvejams ir galimas kainų indeksavimas jau įtraukti į šią didžiausią ribą.Preliminarioji sutartis bus įgyvendinama pagal specialias sutartis.
Skelbimai
Rodyklė Skelbimo rūšis Paskelbimo data
2020/S 090-213676
Klaidų ištaisymas
08/05/2020 00:00
2020/S 068-160693
Pranešimas apie sutartį
06/04/2020 00:00