Išsami informacija apie kvietimą pateikti pasiūlymus

Antraštė:
1 dalis: Techninis notifikuotų įstaigų koordinavimo grupės sekretoriatas pagal D...
Perkančioji organizacija:
European Commission, DG for Internal Market, Industry, Entrepreneurship and SMEs...
TED publikavimo data:
14/07/2012
Pasiūlymų priėmimo terminas:
05/09/2012
Būsena:
Užbaigta
Šio konkurso dokumentams atsisiųsti skirtas terminas baigėsi. Atsisiųsti dokumentų negalima Šio konkurso dokumentams atsisiųsti skirtas terminas baigėsi. Atsisiųsti dokumentų negalima
Informacija
176/PP/ENT/IMA/12/1129
1 dalis: Techninis notifikuotų įstaigų koordinavimo grupės sekretoriatas pagal Direktyvą 2000/9/EB dėl keleivinių lynų kelio įrenginių; 2 dalis: Notifikuotųjų įstaigų koordinavimo grupės techninis sekretoriatas pagal...
1 dalis: Šio kvietimo dalyvauti konkurse tikslas yra paskirti Notifikuotųjų įstaigų grupės techninį sekretoriatą pagal Direktyvą 2000/9/EB dėl keleivinių lynų kelio įrenginių: Notifikuotųjų įstaigų lynų kelio sektoriaus grupė (NB-CSG).2 dalis: Šio kvietimo dalyvauti konkurse tikslas yra paskirti Notifikuotųjų įstaigų grupės techninį sekretoriatą pagal Direktyvą 94/25/EB, su pakeitimais, padarytais Direktyva 2003/44/EB, dėl teisės aktų, susijusių su pramoginiais laivais.Reikiamos paslaugos gali apimti tokias sritis, kaip: dalyvavimas sektoriaus grupių susitikimuose Briuselyje; darbotvarkės parengimas bendradarbiaujant su notifikuotųjų įstaigų koordinavimo pirmininku; techninių darbo dokumentų sudarymas; grupės informavimas ir atsiskaitymas jai dėl skirtingų sektorių grupių darbo, atitinkamų ES teisės aktų įgyvendinimo, vadovaujantis Komisijos tarnybų pateikta informacija, ir Europos standartizacijos; naudingos techninės informacijos, kuria remdamosi notifikuotosios įstaigos galėtų veiksmingai vykdyti veiklą, rinkimas ir tvarkymas; atsakymų arba techninių problemų, iškeltų notifikuotųjų įstaigų susitikimuose, sprendimų siūlymas; dalyvavimas susitikimuose pagal specialų Komisijos tarnybų pareikalavimą, kai šie susitikimai šaukiami specifinių techninių klausimų nagrinėjimo tikslu; techninių konsultacijų atitinkamos direktyvos taikymo klausimais teikimas pagal Komisijos tarnybų prašymą; techninio sekretoriato veiklos ataskaitų rengimas.
Paslaugos
Atvira procedūra
Užbaigta
Pažymėta
Etapai
14/07/2012 00:00
05/09/2012 23:59
05/09/2012 23:59
12/09/2012 00:00
Serijos
Serijos numeris Antraštė Aprašymas
Serija 1 Notifikuotųjų įstaigų koordinavimo grupės techninis sekretoriatas pagal Direktyvą 2000/9/EB dėl keleivinių lynų kelio įrenginių. šio kvietimo dalyvauti konkurse tikslas yra paskirti notifikuotųjų įstaigų grupės techninį sekretoriatą pagal Direktyvą 2000/9/EB dėl keleivinių lynų kelio įrenginių: Notifikuotųjų įstaigų lynų kelio sektoriaus grupė (NB-CSG).
Serija 2 Notifikuotųjų įstaigų koordinavimo grupės techninis sekretoriatas pagal Direktyvą 94/25/EB, su pakeitimais, padarytais Direktyva 2003/44/EB, dėl teisės aktų, susijusių su pramoginiais laivais. šio kvietimo dalyvauti konkurse tikslas yra paskirti notifikuotųjų įstaigų grupės techninį sekretoriatą pagal Direktyvą 94/25/EB, su pakeitimais, padarytais Direktyva 2003/44/EB, dėl teisės aktų, susijusių su pramoginiais laivais.
Skelbimai
Rodyklė Notice type Paskelbimo data
2012/S 134-222698 Pranešimas apie sutartį 14/07/2012 00:00