Išsami informacija apie kvietimą pateikti pasiūlymus

Antraštė:
Energetikos statistikos ataskaitų teikimo ir platinimo modernizavimas
Perkančioji organizacija:
European Commission, DG EUROSTAT
TED publikavimo data:
23/07/2020
Pasiūlymų priėmimo terminas:
28/09/2020
Būsena:
Užbaigta
Informacija
ESTAT/LUX/2020/OP/0014
Energetikos statistikos ataskaitų teikimo ir platinimo modernizavimas
Statistikos paslaugos, sudarančios šio kvietimo pateikti pasiūlymus objektą, skiriamos į šias dalis:1 dalis: Energijos gamybos ir sunaudojimo tendencijų skaidymas2 dalis: Naujų metinių anketų kūrimas3 dalis: Naujų duomenų šaltinių naudojimas
Paslaugos
Atvira procedūra
Užbaigta
Pažymėta
dėl visų dalių
Viešojo pirkimo sutartis
955,000.00 EUR
79330000
Dalyvavimo sąlygos
Žr. interneto adresą, nurodytą I.3) dalyje.
Atrankos kriterijai, nurodyti pirkimo dokumentuose
Atrankos kriterijai, nurodyti pirkimo dokumentuose
Atrankos kriterijai, nurodyti pirkimo dokumentuose
Atrankos kriterijai, nurodyti pirkimo dokumentuose
Etapai
23/07/2020 00:00
28/09/2020 16:00
30/09/2020 10:00
Serijos
Serijos numeris Antraštė Aprašymas
Serija 1
Energijos gamybos ir sunaudojimo tendencijų skaidymas
Ši dalis apima metodikos kūrimą, kaip išskaidyti energijos suvartojimo tendencijas. Metodikoje turi būti nustatomas įvairių aspektų skaičius, kuris prisideda prie besikeičiančio energijos suvartojimo (pvz., populiacijos kaita, ekonominis augimas, klimato kaitos poveikis, ekonominės veiklos ir struktūros pokyčiai, besikeičiantis kuro pasirinkimas ir kita).Numatyta bendra darbų apimtis visą sutarties laikotarpį (36 mėnesius) – 700 asmens darbo dienų.
Serija 2
Naujų metinių anketų kūrimas
Pagal šią dalį turi būti sukurtos įvairios „MS Excel“ anketos, kuriose renkami duomenys, kaip numatyta Reglamente (EB) Nr. 1099/2008 dėl energetikos statistikos, Reglamente (ES) 2016/1952 dėl Europos gamtinių dujų ir elektros energijos kainų statistikos, ir papildomų duomenų rinkimas, kurį vykdo Eurostato energetikos padalinys. Tikslas – sukurti veiksmingas ir vartotojui patogias anketas, į kurias lengva įvesti duomenis ir ataskaitas teikiančioms šalims jas patvirtinti.Numatyta bendra darbų apimtis visą sutarties laikotarpį (36 mėnesius) – 500 asmens darbo dienų.
Serija 3
Naujų duomenų šaltinių naudojimas
Šia dalimi siekiama anksčiau nei šiuo metu teikti būtinąją Europos energetikos statistiką arba tą, kuri papildo teikiamą statistiką.Šios dalies tikslas – rasti būdų, kaip daug anksčiau pateikti svarbiausius rinkinius / duomenų rezultatus / rodiklius / kintamuosius, t. y. teikti aktualius duomenis kiek įmanoma anksčiau pasibaigus ataskaitiniam laikotarpiui (kas mėnesį, kasmet) ir (arba) teikti informaciją, kuri iki šiol nebuvo naudojama, kad ji papildytų esamą statistiką.Numatyta bendra darbų apimtis visą sutarties laikotarpį (36 mėnesius) – 360 asmens darbo dienų.
Skelbimai
Rodyklė Skelbimo rūšis Paskelbimo data
2020/S 141-345727
Pranešimas apie sutartį
23/07/2020 00:00