Išsami informacija apie kvietimą pateikti pasiūlymus

Antraštė:
Suaugusiųjų mokymosi visą gyvenimą skatinimas naudojant tęstinio profesinio reng...
Perkančioji organizacija:
European Centre for the Development of Vocational Training (Cedefop)
TED publikavimo data:
04/08/2020
Pasiūlymų priėmimo terminas:
22/09/2020
Būsena:
Užbaigta
Informacija
AO/DLE/LSALVA-RCDCR/CVETsystems&UpskillingPathways/005/20
Suaugusiųjų mokymosi visą gyvenimą skatinimas naudojant tęstinio profesinio rengimo ir mokymo sistemas ir įgūdžių tobulinimo kryptis
Šio kvietimo dalyvauti konkurse objektas yra sudaryti dvi paslaugų pirkimo sutartis dėl dviejų tyrimų rengimo paslaugų įsigijimo, kuriomis siekiama remti mokymąsi visą gyvenimą naudojant įgūdžių tobulinimo kryptis ir sudarant tęstinio profesinio rengimo ir mokymo sistemas, kurios suteikia visiems asmenims galimybę įsidarbinti ir likti darbe, valdyti perėjimus darbo rinkoje ir aktyviai prisidėti prie visuomenės gerovės.
Paslaugos
Atvira procedūra
Užbaigta
Pažymėta
dėl vienos ar daugiau dalių
2
Viešojo pirkimo sutartis
http://www.cedefop.europa.eu
73000000
Dalyvavimo sąlygos
Daugiau informacijos rasite pirkimo dokumentuose.
Atrankos kriterijai, nurodyti pirkimo dokumentuose
Atrankos kriterijai, nurodyti pirkimo dokumentuose
Atrankos kriterijai, nurodyti pirkimo dokumentuose
Atrankos kriterijai, nurodyti pirkimo dokumentuose
Etapai
04/08/2020 00:00
22/09/2020 15:59
24/09/2020 11:00
Serijos
Serijos numeris Antraštė Aprašymas
Serija 1
Tęstinio profesinio rengimo ir mokymo strategijos ir partnerystės – mokymuisi palankių darbo aplinkų sistemų ir intensyvaus mokymosi darbinio gyvenimo link
1 dalyje siekiama nustatyti metodus / strategijas, per ilgą laikotarpį vedančias prie tęstinio profesinio rengimo ir mokymo sistemų, kurias remia mokymuisi palankios darbo aplinkos ir intensyvaus mokymosi darbinis gyvenimas, taip pat besikeičiantis įmonių ir žmonių požiūris į tęstinį profesinį rengimą ir mokymą ir su juo susijęs elgesys.
Serija 2
Įgūdžių tobulinimo krypčių žemą kvalifikaciją turintiems suaugusiesiems teminės šalių apžvalgos
2 dalis yra susijusi su sisteminiais, koordinuotais ir nuosekliais požiūriais į žemą kvalifikaciją turinčių suaugusiųjų įgūdžių įgijimą visą gyvenimą, įgūdžių tobulinimą ir persikvalifikavimą, atliekant išsamias šalių požiūrio į įgūdžių tobulinimo krypčių rekomendacijų įgyvendinimą dviejuose šalyse-savanorėse apžvalgas.
Skelbimai
Rodyklė Skelbimo rūšis Paskelbimo data
2020/S 149-364215
Pranešimas apie sutartį
04/08/2020 00:00