Išsami informacija apie kvietimą pateikti pasiūlymus

Antraštė:
Europos darbo institucijos informacinės paramos paslauga
Perkančioji organizacija:
European Commission, DG Employment, Social Affairs and Inclusion (EMPL)
TED publikavimo data:
03/09/2020
Pasiūlymų priėmimo terminas:
30/09/2020
Būsena:
Užbaigta
Informacija
EMPL/2020/OP/0011
Europos darbo institucijos informacinės paramos paslauga
Šiuo kvietimu siekiama remti Europos darbo institucijos (ELA) veiklą, siekiant palengvinti piliečių ir darbdavių prieigą prie informacijos apie teises ir pareigas, priskirtas ES teisės aktais, susijusiais su darbo jėgos judumu ir socialinės apsaugos koordinavimu. Šią veiklą vykdo informacinė darbo grupė. Rangovas padės vykdyti koncepcinį ir analitinį darbą, būtent atlikdamas šias užduotis:1) užduotis. Analizuoti ES ir nacionalines žiniatinklio svetaines, susijusias su darbuotojų judumu;2) užduotis. Teikti individualią pažangos stebėsenos paramą valstybėms narėms tobulinant jų nacionalines svetaines, susijusias su darbuotojų judumu;3) užduotis. Teikti pristatymus apie inovatyvius internetinės komunikacijos principus ir praktiką;4) užduotis. Reaguoti į ad hoc prašymus remti instituciją arba valstybes nares apie informacijos apie darbuotojų judumą teikimą;5) užduotis. Remti instituciją plėtojant ir renkant duomenis, susijusius su pagrindiniais veiklos rezultatų rodikliais.
Paslaugos
Atvira procedūra
Užbaigta
Pažymėta
Viešojo pirkimo sutartis
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=624&langId=en
Geriausias kainos ir kokybès santykis
600,000.00 EUR
79900000
BE1
Dalyvavimo sąlygos
See procurement documents
Atrankos kriterijai, nurodyti pirkimo dokumentuose
Atrankos kriterijai, nurodyti pirkimo dokumentuose
Atrankos kriterijai, nurodyti pirkimo dokumentuose
Atrankos kriterijai, nurodyti pirkimo dokumentuose
Etapai
03/09/2020 00:00
30/09/2020 12:00
02/10/2020 10:00
Serijos Kvietimas pateikti pasiūlymus neturi serijos.
Skelbimai
Rodyklė Skelbimo rūšis Paskelbimo data
2020/S 171-412653
Pranešimas apie sutartį
03/09/2020 00:00