Išsami informacija apie kvietimą pateikti pasiūlymus

Antraštė:
Pagrindų sutartis dėl paslaugų, susijusių su ES ir už jos ribų parduodamo ir nau...
Perkančioji organizacija:
European Commission, DG ENV+CLIMA
TED publikavimo data:
22/05/2012
Pasiūlymų priėmimo terminas:
03/07/2012
Būsena:
Užbaigta
Informacija
CLIMA.C.2/FRA/2012/0013
Pagrindų sutartis dėl paslaugų, susijusių su ES ir už jos ribų parduodamo ir naudojamo kuro kokybe.
Pagrindų sutartis dėl paslaugų, susijusių su Europos Sąjungoje ir už jos ribų parduodamo ir naudojamo skystojo kuro kokybe ir per gyvavimo ciklą išmetamomis šiltnamio efektą sukeliančiomis dujomis. Transporto kuro degimo metu išmetami teršalai prisideda prie oro taršos ir daro neigiamą poveikį sveikatai, aplinkai ir klimatui. Tai buvo nustatyta teminėje oro taršos strategijoje, kuri buvo publikuota 2005 m. (COM(2005) 446), ir konkurencingos mažo anglies dioksido kiekio technologijų ekonomikos sukūrimo iki 2050 m. plane (COM(2011) 112). Skystojo kuro vaidmuo ir jo indėlis prisidedant prie oro taršos ir šiltnamio efektą sukeliančių dujų išmetamo kiekio buvo pripažinti Bendrijos teisėje, kurioje nustatyti minimalūs kokybės reikalavimai ir mažinimo tikslai dėl kelių skirtingų naftos ir ekologiško kuro rūšių.Yra daug ES teisės aktų, susijusių su kuro kokybe:1) Direktyva 1998/70/EB su pakeitimais reglamentuoja ES parduodamo benzino ir dyzelino kokybę. Joje apimami daugelis kuro kokybės kriterijų, kurie veikia į orą išmetamus teršalus. Be to, direktyva reglamentuoja kuro, kurį naudoja ne kelių mobiliosios mašinos ir vidaus vandenų kelių laivai, žemės ūkio ir miškų ūkio traktoriai ir pramoginiai laivai, sieros kiekį;2) direktyva 1999/32/EB su pakeitimais reglamentuoja tam tikrų suskystinto kuro rūšių, įskaitant mazutą, gazolį (krosnių kurą) ir tokį jūrinį kurą, kaip likutinis mazutas ir jūrinis distiliatas, sieros kiekį.Be esamų teisės aktų taip pat yra vykdomos kelios veiklos, kurios gali turėti įtakos ES parduodamo ir naudojamo kuro kokybei ir šiltnamio efektą sukeliančių dujų išmetamam kiekiui: 1) Taryba ir Europos Parlamentas paprašė, kad Komisija pateiktų ataskaitą ir, jei reikia, pasiūlytų Direktyvos 98/70 dėl netiesioginio žemės paskirties pakeitimo poveikio su biodegalų naudojimu susijusiam išmetamųjų šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekiui pakeitimą; 2) Taryba ir Europos Parlamentas paprašė, kad 2014 m. Direktyva 98/70 būtų peržiūrėta siekiant inter alia peržiūrėti šiltnamio efektą sukeliančių dujų tikslą; 3) Komisija pateikė pasiūlymą 2011 m. liepos mėn. pakeisti Direktyvą 1999/32 (COM(2011) 439). Šio konkurso dalių tikslas – teikti paslaugas, galinčias spręsti su Europos teisės aktais dėl transporto kuro susijusius poreikius. Darbas apims technines ir ekonomines analizes, susijusias su kuro kokybe, įskaitant aplinkos ir per gyvavimo ciklą išmetamas šiltnamio efektą sukeliančias dujas. Pirmojoje ir antrojoje dalyse atitinkamai nagrinėjami iškastinio kuro ir biokuro techniniai aspektai, įskaitant susijusius mikroekonominius aspektus. Trečiojoje dalyje bus nagrinėjami iškastinio kuro ir biokuro makroekonominiai aspektai.
Paslaugos
Atvira procedūra
Užbaigta
Pažymėta
Netaikytina
Etapai
22/05/2012 00:00
Netaikytina
25/06/2012 23:59
26/06/2012 00:00
03/07/2012 23:59
13/07/2012 00:00
Serijos Kvietimas pateikti pasiūlymus neturi serijos.
Skelbimai
Rodyklė Notice type Paskelbimo data
2013/S 059-096663 Klaidų ištaisymas 23/03/2013 00:00
2012/S 96-158477 Pranešimas apie sutartį 22/05/2012 00:00