Išsami informacija apie kvietimą pateikti pasiūlymus

Antraštė:
Tarpvalstybinių duomenų srauto lengvinimas skaitmeninėje bendrojoje rinkoje: duo...
Perkančioji organizacija:
European Commission, DG for Communications Networks, Content and Technology (CON...
TED publikavimo data:
28/05/2015
Pasiūlymų priėmimo terminas:
17/07/2015
Būsena:
Užbaigta
Šio konkurso dokumentams atsisiųsti skirtas terminas baigėsi. Atsisiųsti dokumentų negalima Šio konkurso dokumentams atsisiųsti skirtas terminas baigėsi. Atsisiųsti dokumentų negalima
Informacija
SMART 2015/0054.
Tarpvalstybinių duomenų srauto lengvinimas skaitmeninėje bendrojoje rinkoje: duomenų vietos apribojimų tyrimas – SMART 2015/0054.
1. Pagrindinis tyrimo tikslas – išanalizuoti valstybių narių praktikos teisines ir neteisinio pobūdžio kliūtis, kurios trukdo laisvam duomenų srautui Europos Sąjungoje siekiant prisidėti prie darnios bendrosios skaitmeninės rinkos plėtros.2. Tyrime bus parengta metodika, kuria bus apžvelgtas ir pavaizduotas įvairiais lygmenimis ( t. y. įvairiuose lygmenyse išleisti teisės aktai) išdėstytų įsipareigojimų laikymasis Europos Sąjungoje (visose 28 valstybėse narėse).3. Tyrime bus pateikta analitinė sistema, kuri suteiks galimybę apibrėžti įvairias laisvam duomenų srautui kylančių kliūčių koncepcijas (A. įsipareigojimų laikymasis, pvz., A.1 tiesioginės kliūtys ir A.2 netiesioginės kliūtys ir B. reikalavimai, nesusiję su įsipareigojimų laikymusi, pvz., naudotojo pageidavimai, tokie kaip nusistatymas prieš debesų kompiuteriją (debesijos naudojimą) ir jos baimė).4. Analitinė sistema taip pat turi būti papildyta valstybių narių pavyzdžiais, kurie turėtų būti nustatomi iš i) skirtingų sektorių siekiant nustatyti, kur jie dažniausiai naudojami ir kaip klasifikuojami; ii) duomenų tipų; iii) teisėkūros procedūra priimtų dokumentų, kuriuose jie išvardyti, tipo ir lygio.5. Tyrime taip pat bus nagrinėjamas bendras duomenims taikomų reikalavimų valstybėse narėse supratimas, siekiant nustatyti, kokią duomenų rūšį paprastai nurodo šie reikalavimai ir užtikrinimo, kad jie yra reikalaujami žvelgiant į teisinės, technologinės ir vykdymo perspektyvų, supratimas.6. Tyrime bus analizuojami ir pateikiami kokybiniai debesijos kompiuterijos kliūčių apskaičiavimai, nustatyti valstybėse narėse, pvz., formalūs reikalavimai (t. y. duomenų vietos apribojimai) ir sąnaudos bei nauda pereinant nuo formalių prie funkcinių reikalavimų (t. y. prieiga prie duomenų audito tikslais ar taikant pakankamas saugumo priemones ir pan.).7. Rekomenduoti funkciniai reikalavimai (pvz., saugumo priemonės), kurie galėtų pakeisti formalius reikalavimus (pvz., duomenų vietos reikalavimai) siekiant palengvinti tarpvalstybinių duomenų srautą.8. Tyrime bus pateikiamos rekomendacijos dėl naujos politikos koncepcijų siekiant palengvinti tarpvalstybinių duomenų srautą Europos Sąjungoje.
Paslaugos
Atvira procedūra
Užbaigta
Pažymėta
Netaikytina
Etapai
28/05/2015 00:00
Netaikytina
17/07/2015 16:00
31/07/2015 10:00
Serijos Kvietimas pateikti pasiūlymus neturi serijos.
Skelbimai
Rodyklė Skelbimo rūšis Paskelbimo data
2015/S 105-189918 Klaidų ištaisymas 03/06/2015 00:00
2015/S 101-183507 Pranešimas apie sutartį 28/05/2015 00:00