Išsami informacija apie kvietimą pateikti pasiūlymus

Antraštė:
Pievų buveinių apžvalga ir dykviečių / krūmynų buveinių išsidėstymo žemėlapių re...
Perkančioji organizacija:
European Environment Agency (EEA)
TED publikavimo data:
30/04/2015
Pasiūlymų priėmimo terminas:
12/06/2015
Būsena:
Užbaigta
Šio konkurso dokumentams atsisiųsti skirtas terminas baigėsi. Atsisiųsti dokumentų negalima Šio konkurso dokumentams atsisiųsti skirtas terminas baigėsi. Atsisiųsti dokumentų negalima
Informacija
EEA/NSV/15/005.
Pievų buveinių apžvalga ir dykviečių / krūmynų buveinių išsidėstymo žemėlapių rengimas pagal EUNIS buveinių klasifikaciją.
Siekiant įvykdyti 2020 metams iškeltus ES ir bendrus su biologine įvairove susijusius tikslus, reikalingi geresni pažangos stebėjimo, informavimo apie ją ir vertinimo gebėjimai biologinės įvairovės teminėje srityje. Esamų priemonių, kurios naudojamos biologinės įvairovės Europos mastu komponentams aprašyti, apžvalga – būtinas parengiamasis veiksmas, skirtas naujiems biologinės įvairovės srities tikslams pasiekti.EAA turi ir prižiūri biologinės įvairovės duomenų centrą, kuriame skelbiami Europos duomenų rinkiniai ir informacija apie Europos vietoves, rūšis ir buveines. Kartu su kitų aplinkos duomenų centrų teikiamais duomenų rinkiniais šie duomenų rinkiniai padeda įvertinti pažangą siekiant biologinės įvairovės srities tikslų, kaip parodyta Europos biologinės įvairovės informacinėje sistemoje (BISE).EAA sukūrė Europos aplinkos informacinę sistemos (EUNIS) buveinių klasifikaciją ir prižiūri ją kaip biologinės įvairovės duomenų centro dalį. EUNIS buveinių klasifikacijos tikslas – pateikti visos Europos buveinių etaloninį rinkinį bei bendrą jų aprašymą pagal hierarchinę klasifikaciją siekiant įvykdyti konkrečius uždavinius ir palaikyti specialias programas, susijusias su biologinės įvairovės stebėsena ir pranešimų teikimu Europos mastu. Tokios programos apima pranešimų teikimą apie ES Buveinių direktyvos ir Berno konvencijos įgyvendinimą bei informacijos teikimą bendros žemės ūkio politikos (BŽŪP) ir Regioninės plėtros fondų kontekste. Europos standartinis buveinių tipų sąrašas taip pat būtinas norint įgyvendinti „Inspire“ direktyvą, kuria turės būti paremtos kitos nacionalinės ar regioninės klasifikacijos, kad jos būtų suderinamos.Be visa to, EAA dalyvauja sudarant ir vertinant ekosistemų funkcijų ir jų naudos žemėlapius (MAES) – veiklą, numatytą ES biologinės įvairovės strategijoje. Siekiant remti Europos ekosistemų vertinimą šiai veiklai būtina parengti buveinių Europoje kokybės dokumentų ruošimo, stebėjimo ir vertinimo atskaitos tašką išanalizuojant esamus in situ vegetacijos stebėsenos duomenis vadovaujantis EUNIS buveinių klasifikacija.Paslaugos, kurios bus teikiamos, yra padalijamos į 2 darbo paketus:1 darbų paketas: EUNIS apžvalga – 3 lygio pievų buveinės;2 darbų paketas: dykviečių / krūmynų buveinių išsidėstymo žemėlapiai ir aprašymai.
Paslaugos
Atvira procedūra
Užbaigta
Pažymėta
Netaikytina
Etapai
30/04/2015 00:00
Netaikytina
12/06/2015 16:00
19/06/2015 10:00
Serijos Kvietimas pateikti pasiūlymus neturi serijos.
Skelbimai
Rodyklė Skelbimo rūšis Paskelbimo data
2015/S 084-148651
Pranešimas apie sutartį
30/04/2015 00:00