Išsami informacija apie kvietimą pateikti pasiūlymus

Antraštė:
LUCAS (žemės naudojimo / žemės paviršiaus ploto statistinė apžvalga) 2022 m. tyr...
Perkančioji organizacija:
European Commission, DG EUROSTAT
TED publikavimo data:
23/07/2021
Pasiūlymų priėmimo terminas:
08/09/2021
Būsena:
Užbaigta
Šio konkurso dokumentams atsisiųsti skirtas terminas baigėsi. Atsisiųsti dokumentų negalima Šio konkurso dokumentams atsisiųsti skirtas terminas baigėsi. Atsisiųsti dokumentų negalima
Informacija
ESTAT/LUX/2021/OP/0007
LUCAS (žemės naudojimo / žemės paviršiaus ploto statistinė apžvalga) 2022 m. tyrimas
Šis kvietimas pateikti pasiūlymus apima paslaugų teikimą siekiant remti ir įgyvendinti 2022 m. LUCAS (žemės naudojimo / žemės paviršiaus ploto statistinė apžvalga) tyrimą.LUCAS tyrimo tikslas – rinkti suderintus duomenis apie žemės dangos / žemės naudojimo ir agrarinės aplinkosaugos aspektus visoje ES, siekiant pagerinti žemės dangos / naudojimo ir aplinkos statistikos prieinamumą ir kokybę.— 1–6 dalims konkurso specifikacijų 1.4.2.1 punkte nurodyta suma yra didžiausia suma per visą sutarties laikotarpį;— 7–8 dalims konkurso specifikacijų 1.4.2.1 punkte nurodyta suma yra numatyta bendra vertė per visą sutarties laikotarpį.
Paslaugos
Atvira procedūra
Užbaigta
Pažymėta
dėl vienos ar daugiau dalių
7
Viešojo pirkimo sutartis
16,070,000.00 EUR
79330000
Dalyvavimo sąlygos
Žr. interneto adresą, nurodytą I.3) dalyje.
Atrankos kriterijai, nurodyti pirkimo dokumentuose
Atrankos kriterijai, nurodyti pirkimo dokumentuose
Atrankos kriterijai, nurodyti pirkimo dokumentuose
Atrankos kriterijai, nurodyti pirkimo dokumentuose
Etapai
23/07/2021 00:00
08/09/2021 16:00
10/09/2021 10:00
Serijos
Serijos numeris Antraštė Aprašymas
Serija 1
LUCAS 2022 – tyrimas Belgijoje, Ispanijoje, Prancūzijoje, Liuksemburge, Nyderlanduose ir Portugalijoje
Tikslas – parengti tyrimą LUCAS 2022, rinkti duomenis apie žemės dangą, žemės naudojimą ir pasirinktus agrarinės aplinkosaugos aspektus lankantis vietoje ir vertinant nuotraukas bei kontroliuojant šių duomenų kokybę biure.LUCAS 2022 tyrimo 1 dalyje bus vertinamas iš viso 109441 punktas. Išsamesnės informacijos ieškokite pirkimo specifikacijose.
Serija 2
LUCAS 2022 – Tyrimas Bulgarijoje, Danijoje, Vokietijoje, Vengrijoje, Austrijoje ir Rumunijoje
Tikslas – parengti tyrimą LUCAS 2022, rinkti duomenis apie žemės dangą, žemės naudojimą ir pasirinktus agrarinės aplinkosaugos aspektus lankantis vietoje ir vertinant nuotraukas bei kontroliuojant šių duomenų kokybę biure.LUCAS 2022 tyrimo 2 dalyje bus vertinamas iš viso 106287 punktas. Išsamesnės informacijos ieškokite pirkimo specifikacijose.
Serija 3
LUCAS 2022 – tyrimas Čekijoje, Estijoje, Latvijoje, Lietuvoje, Lenkijoje ir Slovakijoje
Tikslas – parengti tyrimą LUCAS 2022, rinkti duomenis apie žemės dangą, žemės naudojimą ir pasirinktus agrarinės aplinkosaugos aspektus lankantis vietoje ir vertinant nuotraukas bei kontroliuojant šių duomenų kokybę biure.LUCAS 2022 tyrimo 3 dalyje bus vertinamas iš viso 64455 punktas. Išsamesnės informacijos ieškokite pirkimo specifikacijose.
Serija 4
LUCAS 2022 – tyrimas Suomijoje ir Švedijoje
Tikslas – parengti tyrimą LUCAS 2022, rinkti duomenis apie žemės dangą, žemės naudojimą ir pasirinktus agrarinės aplinkosaugos aspektus lankantis vietoje ir vertinant nuotraukas bei kontroliuojant šių duomenų kokybę biure.LUCAS 2022 tyrimo 4 dalyje bus vertinamas iš viso 46008 punktas. Išsamesnės informacijos ieškokite pirkimo specifikacijose.
Serija 5
LUCAS 2022 – tyrimas Airijoje, Graikijoje, Kroatijoje, Italijoje, Kipre, Maltoje ir Slovėnijoje
Tikslas – parengti tyrimą LUCAS 2022, rinkti duomenis apie žemės dangą, žemės naudojimą ir pasirinktus agrarinės aplinkosaugos aspektus lankantis vietoje ir vertinant nuotraukas bei kontroliuojant šių duomenų kokybę biure.LUCAS 2022 tyrimo 5 dalyje bus vertinamas iš viso 73461 punktas. Išsamesnės informacijos ieškokite pirkimo specifikacijose.
Serija 6
LUCAS 2022 – pagalbos tarnyba, techninė pagalba ir kokybės kontrolė
6 dalies tikslai yra:• parengti 2022 m. LUCAS tyrimą;• teikti mokymus 1–5 dalių projektų vadovams ir tyrimų vadovams koordinuojant su 7 dalies (DMT) ir 8 dalies (žolės mokymai) rangovu. 7 dalies projekto vadovas ir DMT mokymus rengiantis asmuo (7 dalis) turi dalyvauti visą laiką;• teikti techninę pagalbą ir kokybės kontrolės paslaugas Komisijai ir tyrimo rangovams (1–5 dalyse), atliekantiems 2022 m. LUCAS tyrimą. Šioje dalyje duomenų kokybės kontrolės paslaugos apima duomenų, surinktų 2022 m. LUCAS srities tyrime ir 2022 m. LUCAS nuotraukų vertinimo kampanijoje, kokybės patikrinimą.Visų šios dalies užduočių atlikimo laikas labai priklausys nuo 1–5 dalių pažangos, kuri savo ruožtu priklausys nuo sutartinių ir klimato sąlygų.Iš 1–5 dalių rangovų įvertinto bendro balų skaičiaus (kraštovaizdžio elemento nuotraukos vertinimas, in situ taškai ir nuotraukų vertinimo punktai) 6 dalies rangovas atliks šiuos patikrinimus:• patikrins daugiausia 10 000 in situ nuotraukos vertinimo punktų,• patikrins 66 660 punktų, aplankytų srityje,• papildomai patikrins 20 000 nuotraukų dėl anonimiškumo,• patikrins 25 000 punktų iš nuotraukų vertinimo kampanijos.
Serija 7
LUCAS 2022 duomenų valdymo priemonė – priegloba, techninė priežiūra ir pagalbos tarnyba
LUCAS 2022 7 dalies tikslai:• IT infrastruktūros, skirtos duomenims įvesti, centralizuotam duomenų saugojimui ir valdymui bei procesams, kuriais palaikomas LUCAS 2022 tyrimas, priegloba;• užtikrinti techninę pagalbą ir LUCAS 2022 sprendimo prieinamumą ir patikimumą LUCAS 2022 tyrimo laikotarpiu (nuo 2022 m. sausio mėn. iki 2023 m. birželio mėn.).Infrastruktūra naudosis apytikriai 1000 tyrėjų ir 300 kokybės tikrintojų regionuose ir (arba) centriniuose biuruose iki 27 Europos šalių (1–5 dalys), išorės kokybės tikrintojai (6 dalis) ir Europos Komisija.Taškų, kurie bus lankomi vietoje tyrimo metu, skaičius yra 200 000.Tyrimo metu bus išversta 200 000 balų (PI taškai).Kiekvienos 1–5 dalies taškai daugiausia buvo paskirstyti šalims pagal žemės plotą ir efektyvumo kriterijus, gautus dėl žemės dangos heterogeniškumo (iš viso 1–5 dalys: 399652)Numatyta, kad paslaugos, kurios bus perkamos per visą sutarties laikotarpį, apims 840 žmogaus darbo dienų.
Serija 8
2022 m. LUCAS – mokymai ir pagalbos tarnyba 2022 m. LUCAS specialiam pievų moduliui
2022 m. LUCAS 8 dalies tikslai:• Mokymai apie LUCAS pievų modulį, skirti 1-5 dalių projektų vadovams ir šalių projektų vadovams, per 6 dalies rangovo organizuojamus mokymus, taip pat 1-5 dalių prižiūrėtojams ir matininkams, kurie vyks šalyse;• Pagalbos tarnyba specialiai LUCAS pievų moduliui, aktyviai veikia šiam vertinimui svarbiu laikotarpiu.Pievų modulis bus vertinamas 20 000 lauko punktų.Pievų modulio mokymai turi būti teikiami projektų vadovams vykdant bendrąjį projektų vadovų mokymą, kurį organizuoja 6 dalies rangovas.1–5 dalių, susijusių su pievų modulio tyrimu, prižiūrėtojams ir tikrintojams reikia mokymų ir pagalbos tarnybos, kuri jiems padėtų tyrimo metu.Numatyta, kad paslaugos, kurios bus perkamos per visą sutarties laikotarpį, apims 200 žmogaus darbo dienų.
Skelbimai
Rodyklė Skelbimo rūšis Paskelbimo data
2021/S 141-371593
Pranešimas apie sutartį
23/07/2021 00:00
Susijęs kvietimas pateikti pasiūlymus
Konkurso nuorodos numeris Antraštė Skelbimo rūšis
ESTAT/E/2017/010.
2018 m. Žemės naudojimo (užėmimo) ploto statistinė apžvalga (LUCAS) – žemės ūkio...
Pranešimas apie sutartį