Išsami informacija apie kvietimą pateikti pasiūlymus

Antraštė:
Žvejybos atviroje jūroje patrulių laivų paslaugų frachtavimas
Perkančioji organizacija:
European Fisheries Control Agency (EFCA)
TED publikavimo data:
23/07/2021
Pasiūlymų priėmimo terminas:
15/09/2021
Būsena:
Užbaigta
Informacija
EFCA/2021/OP/02
Žvejybos atviroje jūroje patrulių laivų paslaugų frachtavimas
Sutarties tikslas – EŽKA vykdomas jūros žuvininkystės patrulinių laivų frachtavimas.1 daliai turi būti pasiūlyti du laivai;2 daliai turi būti pasiūlytas vienas laivas.Laivas pirmiausia bus naudojamas kaip žuvininkystės patrulinis laivas, t. y. platforma, iš kurios įgalioti žvejybos inspektoriai vykdys žvejybos laivų ir susijusių paramos bei transporto laivų stebėseną, įlaipinimą ir tikrinimą tarptautiniuose, ES ir ES nepriklausančių šalių vandenyse. Atsižvelgiant į galimas įvairias operacijas Europos bendradarbiavimo dėl pakrančių apsaugos pajėgų funkcijų srityje laivas taip pat turės būti dislokuotas operacijoms, kurios nėra žvejybos tikrinimas ir kontrolė, atlikti. Visų pirma daugiatikslės operacijos gali apimti, inter alia, pagalbos ir paramos teikimą paieškos ir gelbėjimo atvejais, reagavimą į taršą ir taikomų teisės aktų vykdymo užtikrinimą.
Paslaugos
Atvira procedūra
Užbaigta
Pažymėta
dėl vienos ar daugiau dalių
2
Preliminarioji sutartis
90,000,000.00 EUR
60650000
Dalyvavimo sąlygos
Atrankos kriterijai, nurodyti pirkimo dokumentuose
Atrankos kriterijai, nurodyti pirkimo dokumentuose
Atrankos kriterijai, nurodyti pirkimo dokumentuose
Atrankos kriterijai, nurodyti pirkimo dokumentuose
Etapai
23/07/2021 00:00
15/09/2021 15:00
16/09/2021 15:30
Serijos
Serijos numeris Antraštė Aprašymas
Serija 1
Žvejybos atviroje jūroje patrulių laivų paslaugų frachtavimas – 2 laivai
Du pakrantės žvejybos patruliniai laivai pirmiausia dislokuojami ES vandenyse, taip pat rajonuose, kuriuos apima regioninės žuvininkystės valdymo organizacijos (RŽVO) Šiaurės Atlanto vandenyne, Šiaurės Atlanto Europos Sąjungos vandenyse ir, jei leidžiama, ne ES šalių vandenyse.
Serija 2
Žvejybos atviroje jūroje patrulių laivų paslaugų frachtavimas – 1 laivas
Vienas jūrų žvejybos patrulinis laivas pirmiausia bus dislokuotas Viduržemio jūroje, Juodojoje jūroje ir Atlanto vandenyno rytinėje dalyje.
Skelbimai
Rodyklė Skelbimo rūšis Paskelbimo data
2021/S 141-371571
Pranešimas apie sutartį
23/07/2021 00:00