Išsami informacija apie kvietimą pateikti pasiūlymus

Antraštė:
Ženklinimo tyrimas siekiant nustatyti menkių mirtingumo šaltinius Airijos jūroje...
Perkančioji organizacija:
European Innovation Council and Small and Medium-sized EnterprisesExecutive Agen...
TED publikavimo data:
28/05/2015
Pasiūlymų priėmimo terminas:
07/07/2015
Būsena:
Užbaigta
Šio konkurso dokumentams atsisiųsti skirtas terminas baigėsi. Atsisiųsti dokumentų negalima Šio konkurso dokumentams atsisiųsti skirtas terminas baigėsi. Atsisiųsti dokumentų negalima
Informacija
EASME/EMFF/2015/010.
Ženklinimo tyrimas siekiant nustatyti menkių mirtingumo šaltinius Airijos jūroje.
EASME pageidauja sudaryti paslaugų pirkimo sutartį, kurios pagrindinis uždavinys būtų – pagilinti žinias apie menkių („Gadus morhua“) išteklių Airijos jūroje (ICES VIIa kvadrate) pasiskirstymą ir migravimą bei jų populiacijos dinamiką. Konkurso dalyviai kviečiami pateikti didelio masto konvencinio ženklinimo programos, orientuotos į Airijos jūrą, bet su gera erdvine apimtimi ir sujungiamumu su kaimyniniais menkių ištekliais metodiką ir vėliau ją įgyvendinti, kad būtų galima gauti visapusišką mirtingumo, migracijos kelių vaizdą ir susijusią informaciją siekiant geriau suprasti šių išteklių populiacijos dinamiką. Tikimasi, kad šis projektas truks 3 metus ir juo bus palaikomas išteklių vertinimas bei prisidedama ateityje juos valdant pagal daugiametį planą.Konkretūs tyrimo tikslai yra šie:a) išanalizuoti menkių judėjimą ir migracijos kelius Airijos jūroje ir kaimyninėse srityse;b) išsiaiškinti, kiek menkių populiacijos maišosi Airijos jūroje ir kaimyninėse srityse, ypač Klaido srityje ir Šiaurės kanale, ir nustatyti išteklių pietinę ribą. Bus būtina nustatyti, ar maišomasi su Škotijos vakaruose ir Keltų jūroje esančiais ištekliais, kaip aprašyta ICES;c) išsiaiškinti ir išanalizuoti aplinkos ir kitų veiksnių įtaką bei menkių judėjimo ir migracijos kelių parametrus;d) apskaičiuoti Airijos jūroje gyvenančių menkių augimą ir populiacijos struktūrą;e) nustatyti menkių ištekliaus Airijos jūroje ir potencialiai kitų menkinių išteklių srityje mirtingumą dėl žvejybos ir išsiaiškinti, kiek ši informacija svarbi vertinant išteklius;f) pateikti valdymo patarimų dėl elementų, kuriuos reikėtų apsvarstyti daugiamečiame valdymo plane.Sutarties pabaigoje rangovas pateiks menkių ištekliaus Airijos jūroje biologijos, struktūros ir funkcionavimo aprašymą, kiek įmanoma identifikuodamas pagrindinius mirtingumo šaltinius, išteklių ribas ir maišymąsi su kitais ištekliais. Remdamasis BŽP aprašytais uždaviniais, rangovas kviečiamas pateikti rekomendacijas, kaip valdyti išteklių.
Paslaugos
Atvira procedūra
Užbaigta
Pažymėta
Netaikytina
Etapai
28/05/2015 00:00
Netaikytina
07/07/2015 23:59
14/07/2015 00:00
Serijos Kvietimas pateikti pasiūlymus neturi serijos.
Skelbimai
Rodyklė Skelbimo rūšis Paskelbimo data
2015/S 101-183482
Pranešimas apie sutartį
28/05/2015 00:00