Išsami informacija apie kvietimą pateikti pasiūlymus

Antraštė:
Paslaugų pirkimo sutartis dėl fluorintų šiltnamio efektą sukeliančių dujų politi...
Perkančioji organizacija:
European Commission, DG ENV+CLIMA
TED publikavimo data:
23/05/2015
Pasiūlymų priėmimo terminas:
08/07/2015
Būsena:
Užbaigta
Informacija
CLIMA.C.2/SER/2015/0006.
Paslaugų pirkimo sutartis dėl fluorintų šiltnamio efektą sukeliančių dujų politikos rėmimo.
Bendrasis uždavinys – remti Klimato politikos GD, įgyvendinantį (naują) fluorintų šiltnamio efektą sukeliančių dujų politiką.Šio konkurso konkretūs uždaviniai – gauti:a) 1 dalis: fluorintų šiltnamio efektą sukeliančių dujų vidaus politikos rėmimas:— paramą įgyvendinant naują Fluorintų šiltnamio efektą sukeliančių dujų reglamentą apskritai ir ypač hidrofluorangliavandenilio mažinimą,— vertinimus ir tekstinį indėlį Komisijos ataskaitoms, kurių reikalaujama reglamento dėl hidrofluorangliavandenilio sudėtinio šaldymo draudimo ir kvotos paskirstymo metodo bei hidrofluorangliavandenilio kainų stebėsenos 21 straipsnio 3 ir 5 dalyse,— paramą politikos ir įsipareigojimų sklaidai skirtingoms suinteresuotosioms šalims, kurioms yra aktuali fluorintų šiltnamio efektą sukeliančių dujų politika;b) 2 dalis: tarptautinės fluorintų šiltnamio efektą sukeliančių dujų ir ozono politikos rėmimas:— paramą tarptautinėms deryboms ir veiklai, ypač analizės ir informavimo skatinimo sutarimui dėl Monrealio protokolo pakeitimo, susijusio su hidrofluorangliavandeniliu, ir klausimų, susijusių su ozono sluoksnį ardančiomis medžiagomis.
Paslaugos
Atvira procedūra
Užbaigta
Pažymėta
Etapai
23/05/2015 00:00
Netaikytina
08/07/2015 16:00
22/07/2015 10:30
Serijos
Serijos numeris Antraštė Aprašymas
Serija 1
Fluorintų šiltnamio efektą sukeliančių dujų vidaus politikos rėmimas
— parama įgyvendinant naują Fluorintų šiltnamio efektą sukeliančių dujų reglamentą apskritai ir ypač hidrofluorangliavandenilio mažinimą,— vertinimai ir tekstinis indėlis Komisijos ataskaitoms, kurių reikalaujama reglamento dėl hidrofluorangliavandenilio sudėtinio šaldymo draudimo ir kvotos paskirstymo metodo bei hidrofluorangliavandenilio kainų stebėsenos 21 straipsnio 3 ir 5 dalyse,— parama politikos ir įsipareigojimų sklaidai skirtingoms suinteresuotosioms šalims, kurioms yra aktuali fluorintų šiltnamio efektą sukeliančių dujų politika.
Serija 2
Tarptautinės fluorintų šiltnamio efektą sukeliančių dujų ir ozono politikos rėmimas
Parama tarptautinėms deryboms ir veiklai, ypač analizės ir informavimo skatinimo sutarimui dėl Monrealio protokolo pakeitimo, susijusio su hidrofluorangliavandeniliu, ir klausimų, susijusių su ozono sluoksnį ardančiomis medžiagomis.
Skelbimai
Rodyklė Skelbimo rūšis Paskelbimo data
2015/S 099-178302
Pranešimas apie sutartį
23/05/2015 00:00