Išsami informacija apie kvietimą pateikti pasiūlymus

Antraštė:
Bankininkystės paslaugos lėšų indėliams eurais
Perkančioji organizacija:
European Union Intellectual Property Office (EUIPO)
TED publikavimo data:
13/07/2021
Pasiūlymų priėmimo terminas:
03/09/2021
Būsena:
Užbaigta
Informacija
AO/001/21
Bankininkystės paslaugos lėšų indėliams eurais
Biuras pageidauja sudaryti paslaugų pirkimo sutartis dėl bankininkystės paslaugų teikimo siekiant deponuoti lėšas ne daugiau nei 3 rangovams.Biuras gali kiekvienam rangovui deponuoti nuo 20 000 000 iki 50 000 000 EUR. Nepriimama jokių įsipareigojimų dėl balanso, kuris bus išlaikytas įmonių taupymo sąskaitose.
Paslaugos
Atvira procedūra
Užbaigta
Pažymėta
Viešojo pirkimo sutartis
Mažiausia kaina
66112000
ES521
Dalyvavimo sąlygos
6.2.3 punktas – Teisiniai ir reguliavimo pajėgumai: konkurso dalyviai turi būti bankininkystės institucijos. Kartu su pasiūlymu konkurso dalyvis turi pateikti tinkamai įgalioto atstovo pasirašytą garbės deklaraciją su data, patvirtinančią, kad jis turi teisinių ir reguliavimo pajėgumų vykdyti profesinę veiklą, reikalingą sutarčiai vykdyti.Rangovas, kuriam paskirta sutartis, turi pateikti specialų įgaliojimą, kuriuo įrodomi jo teisiniai ir reguliavimo pajėgumai iki sutarties pasirašymo.
Atrankos kriterijai, nurodyti pirkimo dokumentuose
Atrankos kriterijai, nurodyti pirkimo dokumentuose
Atrankos kriterijai, nurodyti pirkimo dokumentuose
Atrankos kriterijai, nurodyti pirkimo dokumentuose
Etapai
13/07/2021 00:00
03/09/2021 13:00
06/09/2021 11:00
Serijos Kvietimas pateikti pasiūlymus neturi serijos.
Skelbimai
Rodyklė Skelbimo rūšis Paskelbimo data
2021/S 133-352405
Pranešimas apie sutartį
13/07/2021 00:00