Išsami informacija apie kvietimą pateikti pasiūlymus

Antraštė:
Atnaujintas dirvožemio apsaugos politikos priemonių ES valstybėse narėse aprašas...
Perkančioji organizacija:
European Commission, DG ENV+CLIMA
TED publikavimo data:
20/06/2015
Pasiūlymų priėmimo terminas:
17/08/2015
Būsena:
Užbaigta
Šio konkurso dokumentams atsisiųsti skirtas terminas baigėsi. Atsisiųsti dokumentų negalima Šio konkurso dokumentams atsisiųsti skirtas terminas baigėsi. Atsisiųsti dokumentų negalima
Informacija
ENV.B.1/SER/2015/0022.
Atnaujintas dirvožemio apsaugos politikos priemonių ES valstybėse narėse aprašas ir vertinimas.
Bendras sutarties uždavinys – pateikti naujesnį ir išsamų politikos ir priemonių ES, valstybėse narėse ir, jeigu aktualu, regionuose, kurios tiesiogiai ar netiesiogiai padeda užtikrinti dirvožemio apsaugą, vaizdą. Tai turi būti paremta reikiamais įrodymais ir kiek įmanoma įvertinta skaičiais. Rezultatais bus paremtas bet kokio tolesnio pasiūlymų imtis veiksmų ES lygmeniu pagrindas, visapusiškai atsižvelgiant į proporcingumo ir subsidiarumo principus.Šis vertinimas bus paremtas svarbia informacija, surinkta rengiant ir toliau įgyvendinant Dirvožemio teminę strategiją, bei kitais tyrimais ir vertinimais, kurie buvo atlikti ES politikos kontekste (BŽŪP, Vandens pagrindų direktyva ir kt.).Sutartyje dėmesys bus skiriamas įrankiams ir teisinėms priemonėms, kuriais sprendžiamos pagrindinės grėsmės dirvožemiui (erozija, organinių medžiagų mažėjimas, tarša, nepralaidumas, dirvožemio biologinės įvairovės nykimas, įdruskėjimas, tankinimas ir nuošliaužos), bei Dirvožemio teminėje strategijoje nustatytoms dirvožemio funkcijoms.Konkretūs tikslai:1) Parengti su dirvožemiu susijusios politikos ir dirvožemio apsaugos teisės aktų ES lygmeniu ir 28 valstybėse narėse bei jų regionuose, jei aktualu, aprašą. Šiame apraše taip pat turėtų būti nustatytos neįpareigojančios priemonės, įrankiai ir tikslai (pvz., nacionalinė dirvožemio strategija). Tai turėtų apimti ne tik esamą politiką, bet ir dar ruošiamą politiką.2) Rinkti informaciją, kuria vertinamas dirvožemio teisės aktų ir dirvožemio apsaugos priemonių efektyvumas valstybėje narėje (įskaitant jos regionus) ir ES lygmeniu dėl dirvožemio būklės.3) Tuo remiantis atlikti politikos sričių analizę, kurioje nustatomas ES politikos ir nacionalinių įstatymų efektyvumas ir spragos sprendžiant su grėsmės dirvožemiui ir dirvožemio funkcijoms klausimus, bei paskatinti diskusijas su valstybių narių ekspertais ir suinteresuotosiomis šalimi dėl aprašų rengimo rezultatų.
Paslaugos
Atvira procedūra
Užbaigta
Pažymėta
Netaikytina
Etapai
20/06/2015 00:00
Netaikytina
17/08/2015 16:00
31/08/2015 10:30
Serijos Kvietimas pateikti pasiūlymus neturi serijos.
Skelbimai
Rodyklė Skelbimo rūšis Paskelbimo data
2015/S 118-212395
Pranešimas apie sutartį
20/06/2015 00:00