Išsami informacija apie kvietimą pateikti pasiūlymus

Please note the new closing date is 04/09/2015 at 16:00 and the new opening date is 15/09/2015 at 10:30. This will also be published on 20/08/2015 in OJ No S 160
Antraštė:
„NER 300“ sistemos plėtimo tyrinėjimas.
Perkančioji organizacija:
European Commission, DG ENV+CLIMA
TED publikavimo data:
26/06/2015
Pasiūlymų priėmimo terminas:
04/09/2015
Būsena:
Užbaigta
Informacija
CLIMA.C.1/SER/2015/0013.
„NER 300“ sistemos plėtimo tyrinėjimas.
Programa „NER 300“ – viena iš didžiausių finansavimo schemų, skirtų mažo anglies dioksido kiekio technologijoms parodyti komerciniu mastu ir padedančių įgyvendinti keletą ES energetikos ir klimato politikos krypčių ir strategijų.Europos vadovų Taryba paprašė savo išvadose dėl 2030 m. klimato ir energetikos politikos strategijos, kad „būtų atnaujinta esama „NER 300“ priemonė, įskaitant ir anglies dioksido surinkimą bei laikymą, taip pat atsinaujinančiuosius išteklius, į sritį įtraukiant mažo anglies dioksido inovacijas pramonės sektoriuose bei pradines skiriamas sumas, padidintas iki 400 000 000 leidimų („NER 400“).“Šio konkurso tikslai yra dvejopi. Viena vertus, rangovas išanalizuos, kaip veikė „NER 300“ sprendimo būdai. Kita vertus, rangovas palygins, jei bus įmanoma, su alternatyvomis, pasiūlys reikalavimų naujinius, jeigu būtina, papildys juos, kad atitiktų Europos vadovų Tarybos duotus nurodymus, ir nuspręs, koks geriausias principas išplėstame „NER 300“ sprendime ir susijusiuose dokumentuose. Tai taip pat apims konkrečias užduotis išplėstos programos „NER 300“ pramoninei daliai.
Paslaugos
Atvira procedūra
Užbaigta
Pažymėta
Netaikytina
Etapai
26/06/2015 00:00
Netaikytina
13/08/2015 16:30
14/08/2015 00:00
04/09/2015 23:59
15/09/2015 10:30
Serijos Kvietimas pateikti pasiūlymus neturi serijos.
Skelbimai
Rodyklė Notice type Paskelbimo data
2015/S 160-293152 Klaidų ištaisymas 20/08/2015 00:00
2015/S 121-219786 Pranešimas apie sutartį 26/06/2015 00:00