Išsami informacija apie kvietimą pateikti pasiūlymus

Antraštė:
Žaliosios konsultacinės paslaugos tvarioms investicijoms remti (toliau – „GREEN ...
Perkančioji organizacija:
European Climate, Infrastructure and Environment Executive Agency (CINEA)
TED publikavimo data:
24/12/2021
Galutinis terminas:
18/03/2022
Būsena:
Užbaigta
Informacija
CINEA/2021/OP/0010-PIN
Žaliosios konsultacinės paslaugos tvarioms investicijoms remti (toliau – „GREEN ASSIST“) įgyvendinimas
GREEN ASSIST taikymo sritis gali apimti šių rūšių paslaugas, organizuojamas dviem dalimis:1) priemonių, procedūrų ir procesų, skirtų pagal GREEN ASSIST ekspertų darbo grafiko veikimui, kūrimas, plėtojimas ir įgyvendinimas. Tai apima ekspertų sąrašo įgyvendinimą, veikimą ir valdymą, privačių ar viešųjų paramos gavėjų teikiamus konsultavimo paramos prašymus, kuriuos perkančioji organizacija surenka ir perduoda rangovui, bei susijusių paramos paslaugų valdymą, įgyvendinimą ir koordinavimą;2) specialios paramos paslaugų teikimas GREEN ASSIST, pvz., parama stiprinant organizacijų pajėgumus ir pasirengimą investuoti, aplinkos ir (arba) socialinį tvarumą, struktūrizavimą ir poveikio vertinimus, pirkimą, suderinamumą su valstybės pagalbos taisyklėmis, rinkos plėtrą ir kitus analitinius tyrimus, komunikaciją ir informuotumo didinimą.
Paslaugos
Planuojamas kvietimas pateikti pasiūlymus, kuris bus paskelbtas OL C serijoje
Užbaigta
Pažymėta
netaikoma
Netaikytina
30,000,000.00 EUR
71356200
Dalyvavimo sąlygos
Etapai
24/12/2021 00:00
18/03/2022 04:10
01/02/2022
Serijos
Serijos numeris Antraštė Aprašymas
Serija 1
Viena preliminarioji sutartis dėl priemonių, procedūrų ir procesų, skirtų ekspertų sąrašo veikimui pagal GREEN ASSIST, projektavimo, plėtojimo ir įgyvendinimo
1 dalis bus įgyvendinta pagal vieną preliminariąją sutartį ir vėliau teikiant paslaugų ir specialias sutartis. Jis bus įgyvendinamas dviem etapais: projektavimo ir įgyvendinimo, kurie tam tikroms užduotims gali būti vykdomi lygiagrečiai.
Serija 2
Preliminarioji sutartis su keliais tiekėjais pakartotinai skelbiant konkursą dėl paslaugų teikėjų teikiamų konsultacijų, susijusių su gebėjimų stiprinimu, rinkos plėtra, investavimo patariamąja parama
2 dalis bus įgyvendinta pagal preliminariąją sutartį su keliais tiekėjais pakartotinai skelbiant konkursą. Pasirašius preliminariąją sutartį, specialios paslaugos, kurios bus teikiamos, gali būti dar nežinomos. Todėl pasiūlyme bus pateikti pavyzdiniai paslaugų, kurių tikimasi pagal 2 dalį, pobūdžio pavyzdžiai. CINEA pateiks išsamų tikslų, prašymų apimties ir veiklos, kuri bus vykdoma rengiant specialius paslaugų prašymus, kurių pagrindu suinteresuotieji rangovai bus kviečiami teikti pasiūlymus, aprašymą.
Skelbimai
Rodyklė Skelbimo rūšis Paskelbimo data
2022/S 005-005353
Klaidų ištaisymas
07/01/2022 00:00
2021/S 250-658586
Išankstinis informacinis skelbimas
24/12/2021 00:00
Susijęs kvietimas pateikti pasiūlymus
Konkurso nuorodos numeris Antraštė Skelbimo rūšis
CINEA/2021/OP/0010
Mišri preliminarioji sutartis su keliais tiekėjais dėl žaliosios konsultacinės p...
Pranešimas apie sutartį