Išsami informacija apie kvietimą pateikti pasiūlymus

Antraštė:
Preliminarioji paslaugų pirkimo sutartis dėl „Copernicus“ ekstremaliųjų situacij...
Perkančioji organizacija:
European Commission, Joint Research Centre (JRC)
TED publikavimo data:
15/07/2015
Pasiūlymų priėmimo terminas:
03/09/2015
Būsena:
Užbaigta
Informacija
JRC/IPR/2015/G.2/0004/OC.
Preliminarioji paslaugų pirkimo sutartis dėl „Copernicus“ ekstremaliųjų situacijų valdymo paslaugos kartografavimo patvirtinimo.
„Copernicus“ ekstremaliųjų situacijų valdymo paslauga, tęsiant Europos Žemės stebėsenos programos (GMES) pradinį veiklos etapą, yra numatyta kaip operatyvi paslauga, siūloma leidimą turintiems vartotojams, kurie yra aktyvūs krizių valdymo ES valstybėse narėse, Europos civilinės saugos mechanizmo, Komisijos generalinių direktoratų ir dalyvaujančių vykdomųjų įstaigų bei tarptautinės humanitarinės pagalbos organizacijų srityje.Esminė ekstremaliųjų situacijų valdymo paslaugos ypatybė – tikslios informacijos, kuri laiku gaunama iš palydovinio ryšio arba oro vaizdo jutiklio duomenų visais ekstremaliųjų situacijų valdymo ciklo etapais, teikimas aktyvavus leidimą turintį vartotoją. Paslaugos generuojama informacija gali būti naudojama tokia, kokią pateikė rangovas (pvz., kaip skaitmeniniai ar atspausdinti žemėlapiai), arba toliau sujungta su kitais duomenų šaltiniais (pvz., kaip skaitmeninės ypatybės geografinėje informacinėje sistemoje GIS)), siekiant palaikyti ekstremaliųjų situacijų vadovų analizę ir sprendimų priėmimo procesus.„Copernicus“ ekstremaliųjų situacijų valdymo paslaugos įgyvendinimas apima 4 skirtingus modulius:1. Ekstremaliųjų situacijų valdymo paslaugos greitas kartografavimas:užsakomas ir greitas geoerdvinės informacijos, kuria paremiama ekstremaliųjų situacijų valdymo veikla iš karto po to, kai įvyko avarija, teikimas.2. Ekstremaliųjų situacijų valdymo rizikos ir atkūrimo kartografavimas:geoerdvinės informacijos teikimas pareikalavus siekiant remti ekstremaliųjų situacijų valdymo veiklą ekstremaliųjų situacijų valdymo ciklo etapais, kurie nėra susiję su operatyviu atsaku. Ypač informacijos teikimas yra susijęs su prevencijos, parengties ir atkūrimo etapais;3. Ekstremaliųjų situacijų valdymo paslaugų kartografavimo patvirtinimas:„Copernicus“ ekstremaliųjų situacijų valdymo paslaugos greito kartografavimo arba „Copernicus“ ekstremaliųjų situacijų valdymo paslaugos rizikos ir atkūrimo kartografavimo paslaugų išvadų pavyzdžio patikra, kuri apima išorės kokybės kontrolę, teminio informacijos turinio patvirtinimą bei alternatyvių informacijos šaltinių, susijusių su ekstremaliosios situacijos kontekstu, palyginimą.4. Ekstremaliųjų situacijų valdymo paslaugų išankstinis perspėjimas:Jos pirmoji sudėtinė dalis yra Europos informavimo apie potvynius sistema (EFAS), kuria pateikiama pridėtinės vertės informacija nacionalinėms hidrologinėms tarnyboms ir unikali esamos potvynio situacijos bei prognozės apžvalga.Šis konkursas yra susijęs su 3 modulio ekstremaliųjų situacijų valdymo paslaugų kartografavimo patvirtinimu.
Paslaugos
Atvira procedūra
Užbaigta
Pažymėta
Netaikytina
Etapai
15/07/2015 00:00
03/09/2015 23:59
03/09/2015 23:59
07/09/2015 14:00
Serijos Kvietimas pateikti pasiūlymus neturi serijos.
Skelbimai
Rodyklė Skelbimo rūšis Paskelbimo data
2015/S 134-246629
Pranešimas apie sutartį
15/07/2015 00:00