Išsami informacija apie kvietimą pateikti pasiūlymus

Antraštė:
Atlanto vandenyno regiono veiksmų planui skirtas pagalbos mechanizmas.
Perkančioji organizacija:
European Innovation Council and Small and Medium-sizedEnterprisesExecutive Agenc...
TED publikavimo data:
24/07/2015
Pasiūlymų priėmimo terminas:
11/09/2015
Būsena:
Užbaigta
Šio konkurso dokumentams atsisiųsti skirtas terminas baigėsi. Atsisiųsti dokumentų negalima Šio konkurso dokumentams atsisiųsti skirtas terminas baigėsi. Atsisiųsti dokumentų negalima
Informacija
EASME/EMFF/2015/015.
Atlanto vandenyno regiono veiksmų planui skirtas pagalbos mechanizmas.
EASME pageidauja atrinkti rangovą, kuris valdytų pagalbos mechanizmą, kuriuo būtų teikiamos konsultacijos viešosioms ir privačiosioms organizacijoms bei jų nariams, mokslinių tyrimų institucijoms ir universitetams, įstaigų ir privatiems investuotojams bei rėmėjams ir kitoms suinteresuotosioms šalims, kurie pageidauja pasiūlyti ir (arba) plėtoti projektus, skirtus veiksmų planui įgyvendinti.Sėkmingas veiksmų plano įgyvendinimas priklauso nuo veiksmingo pagalbos mechanizmą valdančio rangovo ir Europos Komisijos, ASG ir EASME bendradarbiavimo. Nors EASME ir Europos Komisija turi apskritai prižiūrėti užduotis ir iniciatyvas, kurios vykdomos pagal pagalbos mechanizmą, pats pagalbos mechanizmas turi veikti autonomiškai ir iniciatyviai bei teikti nepriklausomą paramą suinteresuotosioms šalims įgyvendinant veiksmų planą. Vykdant pagalbos mechanizmą taip pat turi būti bendradarbiaujama su susijusiomis valstybėmis narėmis siekiant užtikrinti sėkmingą veiksmų plano įgyvendinimą.Rangovas perims dabartinio pagalbos mechanizmo, kuris veikia nuo 31.7.2014 ir veiks iki 31.1.2016, valdymą. Informacija apie perdavimą pateikta 1.6 dalyje.Be to, kad rangovas teiks suinteresuotosioms šalims paramą, skirtą veiksmų planui įgyvendinti, jis turės atlikti stebėsenos užduotis ir padėti Europos Komisijai rengiant veiksmų plano įgyvendinimo vidurio laikotarpio apžvalgą iki 2017 metų pabaigos.
Paslaugos
Atvira procedūra
Užbaigta
Pažymėta
Netaikytina
Etapai
24/07/2015 00:00
Netaikytina
11/09/2015 23:59
21/09/2015 14:30
Serijos Kvietimas pateikti pasiūlymus neturi serijos.
Skelbimai
Rodyklė Skelbimo rūšis Paskelbimo data
2015/S 141-258950
Pranešimas apie sutartį
24/07/2015 00:00