Sīkāka informācija par uzaicinājumu uz konkursu

Virsraksts:
Pamatnolīgums par novērojumu datu vākšanu no uz zemes izvietotām iekārtām (GBOC)...
Līgumslēdzēja iestāde:
European Commission, Joint Research Centre (JRC)
Publicēšanas datums TED:
04/11/2015
Piedāvājumu saņemšanas termiņš:
12/01/2016
Statuss:
Slēgts
Informācija
JRC/IPR/2015/H.5/0027/OC.
Pamatnolīgums par novērojumu datu vākšanu no uz zemes izvietotām iekārtām (GBOC) Copernicus globālā zemes komponenta produktu validācijai.
Pēc Eiropas Parlamenta un Padomes 22.9.2010 Regulas (ES) Nr. 911/2010 par Eiropas Zemes novērošanas programmu (GMES) un tās sākotnējām darbībām (2011.–2013.) stāšanās spēkā sākās Eiropas Zemes novērošanas programmas Copernicus (agrāk pazīstama kā GMES) zemes pakalpojuma globālā zemes komponenta (GIO-GL), ko vada Eiropas Komisijas Iekšējā tirgus, rūpniecības, uzņēmējdarbības un MVU ĢD, sākotnējās darbības (GIO) posms.Programmas darbība pilnā apmērā (2014.–2020. gadā) tika sākta saskaņā ar Copernicus regulu (Eiropas Parlamenta un Padomes 3.4.2014 Regula (ES) Nr. 377/2014, ar ko izveido programmu Copernicus un atceļ Regulu (ES) Nr. 911/2010).Copernicus regulas 6. panta 2. punktā ietverta īpaša norāde par uz zemes izvietotu iekārtu nodrošinātiem datiem Zemes novērošanas produktu validācijai, paredzot:— in situ datu nodrošināšanu specializētu misiju novērojumu kalibrēšanai un validēšanai,— papildinošu misiju datu, kas papildina specializētu misiju datus, nodrošināšanu, arhivēšanu un izplatīšanu.Ar GBOC globālo zemes komponentu (GBOC-GL) saistītie uzdevumi var būt ietverti 1 posmā, kura mērķis cita starpā ir palīdzēt lietotājiem izvērtēt, vai GIO un Copernicus zemes komponenta dati ir piemēroti paredzētajam izmantojumam.Šis konkurss attiecībā uz GBOC-GL pakalpojumu ietver šādus uzdevumus:i) pašreiz pieejamo no uz zemes izvietotām iekārtām iegūto mērījumu datu apkopošana par vairākiem gadiem un turpmāko mērījumu datu ieguve no uz zemes izvietotām iekārtām saskaņā ar skaidri noteiktiem un apstiprinātiem protokoliem;ii) tādas datubāzes izveidošana un uzturēšana, kurā ietverti novērojumu dati un papildu dati, kā arī tādas tīmekļa platformas izveidošana un uzturēšana, kas lietotājiem nodrošina iespēju piekļūt minētajām datu kopām un saistītajiem metadatiem.Pakalpojumi ir iedalīti 3 komponentos:1) no pašreizējos objektos uz zemes izvietotām iekārtām iegūto mērījumu datu apkopošana par vairākiem gadiem, tai skaitā vēsturiskās dinamiskās rindas sagatavošana;2) papildu objektos uz zemes izvietotu iekārtu mērījumu datu ieguve par vairākiem gadiem;3) datu izplatīšana lietotājiem zemes komponenta produktu validācijas darbību ietvaros.
Pakalpojumi
Atklāta procedūra
Slēgts
Atzīmēts
N/P
Posmi
04/11/2015 00:00
N/P
12/01/2016 23:59
19/01/2016 10:00
Daļas Uzaicinājumam uz konkursu nav daļu.
Paziņojumi
Atsauce Paziņojuma tips Publicēšanas datums
2016/S 107-189998
Labojums
04/06/2016 00:00
2015/S 213-387534
Paziņojums par līgumu
04/11/2015 00:00